Verhoogd gezondheidsrisico van 5G erkend door rechter

Een inwoonster uit Haarlo, heeft beroep aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 5G-zendmast. De rechtbank van Arnhem heeft op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp geconcludeerd dat er niet uitgesloten kan worden dat er een verhoogd gezondheidsrisico bestaat.