fb pixel

Doorgelicht: De Telegraaf | Zorgen bij beddenbaas Kuipers: ’Niet versoepelen, maar meer prikken!’

Bron: screenshot De Telegraaf

Hieronder treft u de volledige tekst aan van het artikel dat onder Bron vermeld is. In de tekst zijn enkele woorden, zinsdelen of hele zinnen gemarkeerd en van commentaar voorzien.

Den Haag – Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers waarschuwt in de Tweede Kamer om de coronamaatregelen niet te snel te versoepelen. Hij doet daarnaast een oproep om het priktempo te verhogen: „Hou vaccins niet op de plank.”

Door het gebruik van de populistische term “priktempo” wordt het vaccineren weggezet als iets triviaals. Daarmee wordt de toon gezet die het beleid van de overheid weerspiegelt: niet zeuren, neem nou gewoon dat vaccin. Deze benadering en toonzetting versterken het idee dat het vaccineren de enige oplossing zou zijn en de ernst van de situatie en de gevolgen van de maatregelen niet eens ter discussie gesteld worden. Verder zijn er een hele hoop mensen voor wie injecties, vaccins en medicatie helemaal geen triviale zaken zijn.

Kuipers schetst in de Kamer het beeld van de druk op de zorg. De bezetting van ziekenhuisbedden door coronapatiënten is de afgelopen periode vrij stabiel, maar ’op een veel hoger niveau dan normaal’. In zijn eigen ziekenhuis, het Erasmus MC, zijn normaal gesproken bijvoorbeeld zo’n 44 ic-bedden bezet, maar dat is nu al tijden rond de 72, vertelt Kuipers. „En we voeren gesprekken over hoe we kunnen opschalen naar 102.”

Meneer Kuipers bekijkt de problematiek rond het Corona virus vanuit zijn eigen situatie, dat het druk is op de IC afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is slechts één factor in een situatie die de hele samenleving raakt.

De beddenplanner zou dan ook het liefst zien dat eventuele versoepelingen van coronamaatregelen vooruit worden geschoven. Het demissionaire kabinet heeft in de persconferentie maandag een aantal versoepelingen voor onder meer hoger onderwijs en terrassen met potlood ingetekend op 31 maart.

Hoewel het betoog van de heer Kuipers zonder kritische vragen door de Telegraaf overgenomen wordt, wordt hij toch enigszins kleinerend weggezet als ‘beddenplanner’. Dat haalt de ernst van de situatie opnieuw omlaag, maar wekt ook verwarring; is de hele Corona crisis inderdaad niet meer dan een kwestie van ‘bedden plannen’? Zo ja, waarom dan de vaccins en de draconische maatregelen die de maatschappij sterk ontregelen? De media kan door goede journalistiek helderheid verschaffen, maar de Telegraaf doet met dit artikel juist het tegengestelde.

Jaap van Dissel
RIVM-baas Jaap van Dissel ziet ook een stabilisatie van het aantal coronabesmettingen en stelt dat het ’verschillende kanten op kan’. In sommige regio’s is het aantal positieve tests alweer aan het stijgen, klinkt het waarschuwend.

Het zijn steeds dezelfde personen die aan het woord komen als het om Corona gaat. Jaap van Dissel en Ernst Kuipers belichten ieder een aspect van de kwestie vanuit hun eigen vakgebied. Als beleidsmakers zich alleen richten op de meningen en adviezen omtrent besmettingsaantallen en IC bezettingen, zonder overige maatschappelijke gevolgen in beschouwing te nemen, wordt er een crisis gecreëerd in plaats van bestreden.

Opvallend is overigens opnieuw de waarschuwingen die steeds opnieuw gegeven worden. De Belgische Jaap van Dissel, Marc van Ranst, heeft een cursus “Pandemie marketing”  gegeven. De cursus handelt over het stimuleren van de implementatie van vaccinatiebeleid voor zorgwerkers (bron). Een van de kernpunten van deze cursus is het manipuleren van de media door het schetsen van een angstscenario. Dat verklaart de onophoudelijke waarschuwingen die we in de media terugzien, die dat scenario moeten voeden.

„Als je meer versoepelt, kan het snel gaan”, waarschuwt Kuipers voor oplopende coronacijfers. De bezetting van ziekenhuisbedden is op dit moment volgens hem ongeveer net zo hoog als op momenten waarop het kabinet eerder de teugels aantrok.

„Als je nog even uitstelt, kom je in veel rustiger vaarwater”, adviseert Kuipers. Daarbij zou ook het seizoenseffect, warmer weer, en het vaccineren kunnen helpen om de druk op de zorg te beperken. Dat vaccineren zou van Kuipers sneller mogen gaan, bijvoorbeeld door een kleinere buffer voor de tweede prik aan te houden. „Hou de vaccins niet op de plank. Misschien kan je wel iets meer risico nemen.”

Welk risisco wordt hier bedoeld? Is er iets mis met de vaccins?

Bent u een nieuwsartikel tegengekomen op het internet dat u door De Lantaarn wilt laten beoordelen op journalistieke kwaliteit? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier.

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
3/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
1/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
3/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
5/5

Bron

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
3/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
1/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
3/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
5/5

Bron