fb pixel

Doorgelicht: Telegraaf | Vier non-binaire kandidaten in de race voor plek in K3

Bron: screenshot Telegraaf

Hieronder treft u de volledige tekst aan van het artikel dat onder Bron vermeld is. In de tekst zijn enkele woorden, zinsdelen of hele zinnen gemarkeerd en van commentaar voorzien.

Onder de bijna 1500 kandidaten die nog kans maken op een plek in K3, bevinden zich meerdere non-binaire zangers. In totaal zijn er vier non-binaire kandidaten in de race, eentje uit België en drie uit Nederland. Non-binair is een parapluterm voor mensen die niet passen in de tweedeling man/vrouw.

Gelukkig wordt er ook uitgelegd wat een non-binaire zanger is, want zonder die toelichting zullen velen geen idee hebben wat dat betekent. Deze term roept vervolgens wel de vraag op of het woordje ‘zanger’ dan nog wel correct is, want een zanger is immers mannelijk en een zangeres is vrouwelijk. Of ben je als non-binaire zanger dan toch net een beetje meer mannelijk?

Er zijn nog 1442 kandidaten uit België en Nederland in de race om het lidmaatschap van K3. Zij krijgen deze week te horen dat zij zijn uitgenodigd om zich eind april te presenteren voor een preselectie voor een plaatsje binnen K3.

In totaal waren er 22.690 aanmeldingen binnengekomen om Klaasje te vervangen, die dit jaar afscheid neemt van de formatie. De selectierondes zullen zowel in Nederland als in Vlaanderen plaatsvinden.

Van de 22.690 aanmeldingen zijn er 4 mensen die noch mannelijk noch vrouwelijk zijn. De Telegraaf vindt blijkbaar dat dit nieuwswaardig is en wereldkundig gemaakt moet worden. Dat doet dan de vraag rijzen of deze 4 kandidaten speciaal zijn en een streepje voor hebben op de rest.

Tv-show
Op 23, 24 en 25 april worden in België 96 mannen, 592 vrouwen en één non-binaire kandidaat verwacht. Een week later zullen in Nederland 72 mannen, 678 vrouwen en drie non-binaire kandidaten hun opwachting voor een selectieproef maken. De deelnemers aan deze selectieronde zullen in de loop van de maand mei vernemen of ze doorgaan naar de volgende ronde.

Twee maanden geleden maakte Klaasje Meijer bekend dat ze, na zes succesvolle jaren, K3 eind dit jaar zal verlaten.

Dit artikel is een bizarre poging om het fenomeen te normaliseren dat er mensen zijn die zich niet als man of vrouw willen identificeren, want om 4 hermafrodiete personen aan te treffen op 22.690 kandidaten voor een zanggroepje is vrijwel 0. Door dit fenomeen, wat in feite eerder psychologisch van aard is dan fysiek, zo onder de aandacht te brengen, draagt dit artikel bij aan het verval van morele normen en waarden.

Het is algemeen bekend dat K3 een ‘meidengroepje’ is voor een jong publiek. Hoe zal het wereldbeeld van kinderen gevormd worden wanneer ze met ontaarde opvattingen over sexualiteit geconfronteerd worden. Het strookt in ieder geval met de communistische doctrine die zich afzet tegen traditionele normen en waarden rond sexualiteit, wat in eerste instantie tot de persoonlijke sfeer behoort.

Bent u een nieuwsartikel tegengekomen op het internet dat u door De Lantaarn wilt laten beoordelen op journalistieke kwaliteit? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier.

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
0/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
0/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
5/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
4/5

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
0/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
0/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
5/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
4/5