fb pixel

Doorgelicht: NU.nl | Europees Parlement stemt in met coronapaspoort: vrij reizen stap dichterbij

Bron: screenshot NU.nl

Hieronder treft u de volledige tekst aan van het artikel dat onder Bron vermeld is. In de tekst zijn enkele woorden, zinsdelen of hele zinnen gemarkeerd en van commentaar voorzien.

Het Europees Parlement stemt in met de invoering van een EU-breed, erkend en gratis certificaat waarmee de houder bewijst dat hij tegen COVID-19 is ingeënt, recent negatief is getest op het coronavirus, of is hersteld van COVID-19 en voldoende antilichamen heeft. Met het bewijs moet vrij reizen binnen Europa in coronatijd gemakkelijker worden.

De titel van dit artikel bevat een tegenstelling die in dit artikel verder uitgediept wordt: Om VRIJ te reizen MOET je een ‘coronapaspoort’ kunnen overleggen. Vrij volgens Van Dale is “onafhankelijk van de macht of wil van een ander“. Dat is hier duidelijk niet van toepassing.

De lidstaten mogen houders van het certificaat niet verplichten om bij aankomst in quarantaine te gaan of een coronatest eisen, zegt het Europees Parlement.

Dus mensen die dat certificaat niet hebben mogen dan wel verplicht worden om in quarantaine te gaan of een coronatest te ondergaan? Daar worden verder geen vragen bij gesteld?

De EU-lidstaten moeten zich nog over het voorstel buigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat ze binnen enkele maanden hun standpunt innemen. “Anders schiet het voorstel zijn doel voorbij”, legt woordvoerder Koen Blankenstijn namens het Europees Parlement uit. “De zomervakantie is in aantocht.”

De lidstaten moeten zich er nog over buigen, maar de titel van het artikel meldt dat er al ingestemd is. Dat hoeft niet tegenstrijdig te zijn, zoals verderop in het artikel duidelijk wordt, maar de manier van formuleren werkt in dit geval niet verhelderend. Uit de titel en dit hele artikel spreekt een zekere verheuging over een vrijheidsbeperkende maatregel die ‘vrij’ reizen weer mogelijk moet maken. Dat daar een nogal ingrijpende voorwaarde aan kleeft, wordt voor lief genomen. Waarom was er, zeg een jaar geleden, niemand die ook maar overwoog om mensen te testen op griep, wat vrijwel even lethaal kan zijn als Covid-19, om te bepalen of ze een vliegtuig in mochten?

Als het Parlement en de EU-lidstaten binnen enkele maanden een voorstel van de Europese Commissie aannemen, is dat uitzonderlijk snel. Vanwege de naderende vakantieperiodes is echter haast geboden en maakte het Parlement gebruik van een versnelde procedure, legt Blankenstijn uit.

Het kan iets langer duren voordat de EU-lidstaten het eens worden, aangezien veel landen al eigen initiatieven hebben opgetuigd om reizen in coronatijd mogelijk te maken. Die initiatieven mogen niet botsen met de voorwaarden van het Europese coronacertificaat.

Grote meerderheid in Parlement stemde vóór invoering certificaat
Het Parlement stemde met 540 stemmen voor, 119 tegenstemmen en 31 onthoudingen in met het voorstel van de EC voor de invoering van zo’n door alle lidstaten erkend digitaal of papieren certificaat, maar wil wel een paar veranderingen.

Hier wordt een verklaring gegeven waarom er een versnelde procedure toegepast wordt, maar hoe lang ligt het reizen al aan banden? Daar wordt verder niet bij stilgestaan, want het lijkt wel een opstekertje voor het Europese Parlement dat ze zo ongekend snel kunnen handelen. Ook hier had NU.nl kritische vragen kunnen stellen.

Zo wil het Parlement dat het document EU COVID-19-certificaat gaat heten in plaats van Digitaal Groen Certificaat, zoals het dagelijks EU-bestuur voorstelde. Ook moet het certificaat niet worden beschouwd als een reisdocument en moet het systeem na twaalf maanden worden geschrapt. De lidstaten moeten zich nog uitlaten over deze wijzigingen.

Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen is bij met het resultaat. “Dit is een belangrijke stap richting vrij en veilig reizen in de zomer”, twittert ze. Het Parlement, de lidstaten en de Commissie gaan nu onderhandelen over de details van het ‘coronapaspoort’. Volgens Von der Leyen moet het systeem eind juni operationeel zijn.

Tja, het is natuurlijk heel belangrijk hoe dit vrijheidsbeperkende bedenksel moet gaan heten, want wie weet misschien kwets je mensen die een groene huidskleur hebben. Feit is dat NU.nl hiermee volledig aansluit op het al een tijdje lopende narratief dat ‘vrij reizen’ tot het verleden behoort en dat we maar beter alvast wennen aan het ‘coronapaspoort’. Het hele artikel heeft veel weg van psychologische manipulatie waarbij eerst iets afgenomen wordt (vrij reizen) en dat vervolgens weer teruggeeft, maar wel onder een voorwaarde (een coronapaspoort) en dat we die ‘gulle gever’ (het Europese Parlement) dan ook nog dankbaar zouden moeten zijn.

Bent u een nieuwsartikel tegengekomen op het internet dat u door De Lantaarn wilt laten beoordelen op journalistieke kwaliteit? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier.

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
4/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
1/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
3/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
3/5

Bron

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
4/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
1/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
3/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
3/5

Bron