fb pixel

Doorgelicht: NOS | 13.000 meer mensen overleden dan normaal, hoogste oversterfte sinds WO II

Bron: screenshot NOS

Hieronder treft u de volledige tekst aan van het artikel dat onder Bron vermeld is. In de tekst zijn enkele woorden, zinsdelen of hele zinnen gemarkeerd en van commentaar voorzien.

In Nederland zijn dit jaar 13.000 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS was deze zogenoemde oversterfte sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog.

Het betreft hier ‘nieuws’ over verwachte cijfers, een voorspelling op basis van statistieken. Gezien het onbekende aantal factoren dat van invloed is op oversterfte, zoals ziektes, oorlog of referentiecijfers van voorgaande jaren of vergelijkbare populaties, is de conclusie die aan een dergelijke statistiek verbonden kan worden beperkt.

De oversterfte is grotendeels het gevolg van het coronavirus. Ook het warme weer in augustus speelde een rol. In totaal overleden tot en met 20 december 162.000 mensen. Tijdens de eerste golf van de coronapandemie (van week 11 tot en met 19) was de oversterfte bijna 9000. In de eerste dertien weken van de tweede golf (week 39 tot en met 51) overleden 6100 mensen meer dan verwacht.

Dat de oversterfte het gevolg is van het coronavirus is, hoewel aannemelijk, niet onderbouwd. Het woord ‘grotendeels’ maakt niet duidelijk hoe groot het aandeel is.

9.000 + 6.100 = 15.100, dat is al 2.100 meer dan aan het begin van dit artikel genoemd. Hier wordt geen verklaring voor gegeven.

Als de voorspelling exact uit zou komen, zou de oversterfte in een jaar 0 moeten zijn en zou dit dus moeten uitkomen op 162.000 – 13.000 = 149.000. In 2019 stierven er echter 151.885 mensen (bron), wat zou betekenen dat er voor 2020 minder sterfgevallen verwacht werden. Er wordt geen verklaring gegeven waarom de verwachting voor 2020 lager zou zijn.

Hittegolf
In de rest van het jaar overleden juist minder mensen dan verwacht, behalve in week 33 en 34, toen er een hittegolf was. Uiteindelijk komt de oversterfte daarmee op 13.000 mensen uit.

Net als tijdens de eerste golf is er ook nu een hoge sterfte onder mensen die vallen onder de Wet langdurige zorg, zoals verpleeghuisbewoners. In de eerste golf stierven er binnen die groep 5200 mensen meer dan verwacht, in de tweede golf tot nu 2900 meer dan verwacht.

De laatste paragraaf heeft de titel ‘hittegolf’ en dus mag aangenomen worden dat de inhoud van die paragraaf daar betrekking op heeft. De laatste zin heeft het echter over een tweede golf, terwijl er in 2020 slechts 1 hittegolf geweest is (bron). Het is niet duidelijk of het nu om een coronagolf of een hittegolf gaat. Bovendien is niet duidelijk hoe de getallen 5.200 en 2.900 gezien moeten worden in relatie tot het totaal aantal meer mensen overleden dan verwacht.

Bent u een nieuwsartikel tegengekomen op het internet dat u door De Lantaarn wilt laten beoordelen op journalistieke kwaliteit? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier.

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
1/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
3/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
2/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
2/5

Bron

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
1/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
3/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
2/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
2/5

Bron