fb pixel

Doorgelicht: MSN | Donald Trump zet nieuw record met 500 leugens op één dag

Bron: screenshot MSN

Hieronder treft u de volledige tekst aan van het artikel dat onder Bron vermeld is. In de tekst zijn enkele woorden, zinsdelen of hele zinnen gemarkeerd en van commentaar voorzien.

Eén ding moet je Donald Trump nageven, de man kan liegen als de beste. En hij schroomt ook niet om dat de godganse tijd te doen. Tegen 5 november vorig jaar had de vertrekkende president van de VS al bijna 30.000 keer gelogen sinds het begin van zijn presidentschap.

Volgens een niet-wetenschappelijke bron, liegt een mens gemiddeld 1 keer per 10 minuten. In 4 jaar zou dat neerkomen op 4 jaar x 365 dagen x 8 werkuren x 6 maal 10 minuten = 70.080 keer. Met slechts 30.000 leugens, doet Donald Trump het dan eigenlijk heel goed.

Dat schrijft The Washington Post in de Fact Checker-column van maandag. Daar is de berg desinformatie over verkiezingsfraude dus nog niet bij opgeteld. Alleen al in oktober vertelde Trump bijna 4000 keer niet de waarheid, aldus factchecker Glenn Kessler. Het ging veelal over de verkiezingen en tegenstrever Joe Biden. Op 2 november, de dag voor de verkiezingen, vestigde de president een record: 504 keer vertelde hij een leugen.

Dat een fact-checker het schrijft, wil nog niet zeggen dat het waar is, hij of zij is immers geen autoriteit. Het betreffende artikel in de Washington Post, kan hier teruggevonden worden en de lezer kan dan zelf een oordeel vormen.

Glenn Kessler wordt op Wikipedia weggezet als een pionier op het gebied van politieke fact checking (bron). Maar fact checking zou de standaard moeten zijn voor elke journalist en is dus in feite zo oud als de journalistiek zelf.

Een aantal rechtszaken om vermeende verkiezingsfraude die aangespannen zijn door het Trumpteam, zijn nooit inhoudelijk behandeld en om procedurele redenen afgewezen. Het is dus nog niet duidelijk in hoeverre Trump desinformatie verspreidt heeft over verkiezingsfraude.

Op 20 januari vorig jaar stond de teller op 16.241 leugens sinds het begin van Trumps presidentschap. “Maar hij is nu op weg om dat in één jaar te verdubbelen,” zegt Kessler. De meest verkondigde onwaarheid van de president? Dat hij ‘de beste economie ter wereld’ aan het opbouwen is.

Maar ook over de coronapandemie verspreidde hij meer dan 2400 keer desinformatie. Trump zwakte de ernst van het virus af en bazelde over onbewezen medicijnen en behandelingen, zoals een injectie met desinfecterend middel.

Bron(nen): The Huffington Post

Journalisten hebben als primaire taak om de waarheid te rapporteren, burgers kunnen zelf bepalen in hoeverre Trump de ernst van het virus afgezwakt heeft, want daar is journalistiek traditioneel niet voor bedoeld. Bovendien zijn er ook journalisten die beweren dat Trump juist heel alert heeft gereageerd op de virusuitbraak (bron). Door dit achterwege te laten, is het artikel zeer eenzijdig.

Het gebruiken van andere bronnen ontslaat je nog niet van je journalistieke verantwoordelijkheid. Als de bron niet geverifieerd kan worden en je verspreidt dit, dan komt dat in feite neer op het verspreiden van geruchten. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Microsoft News alle vermeende leugens nagetrokken heeft.

Bent u een nieuwsartikel tegengekomen op het internet dat u door De Lantaarn wilt laten beoordelen op journalistieke kwaliteit? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier.

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
2/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
0/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
3/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
3/5

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
2/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
0/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
3/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
3/5