fb pixel

Doorgelicht: AD | Farmers Defense Force dreigt politiek en media met aangiften wegens laster

Bron: Screenshot AD

Hieronder treft u de volledige tekst aan van het artikel dat onder Bron vermeld is. In de tekst zijn enkele woorden, zinsdelen of hele zinnen gemarkeerd en van commentaar voorzien.

De agrarische actiegroep Farmers Defense Force (FDF) beticht de politiek en de media van ‘lasterlijke smaad’. Columnisten, reporters én politici zouden ‘ongefundeerde uitlatingen’ hebben gedaan en ‘beschuldigingen geuit’ die ten koste van FDF gaan. Dat accepteert de beweging niet en dreigt nu met juridische stappen.

,,Aan al die schrijvers en Kamerleden zeggen we het volgende’’, schrijft FDF op de website. ,,Misschien staat onze manier van communiceren jullie niet aan: Boeie! Wij hebben daarmee nog geen wet overtreden. Jullie daden schenden onze rechten wél, en onze goede naam. FDF vecht voor de rechten van boeren, omdat de rechten van boeren en hun gezinnen worden geschonden. Dat doen we zoals wij dat willen, met onze woorden en binnen de wet.’’

Het AD stelt zich neutraal op door toch te schrijven over een probleem waar zij mogelijk ook onderdeel van zijn.

Van een aantal bij name genoemde politici, journalisten en programmamakers, heeft FDF naar eigen zeggen ‘een mooi dossier’ aangelegd. Onder vermelding van het wetsartikel waarin smaad of laster als ‘onrechtmatige daad’ wordt aangemerkt, heeft de jurist van de agrariërs de vermelde personen aangeschreven. ‘Ze mogen het bewijs leveren van hun beweringen’, klinkt het. ,,Een aangifte kunnen ze tegemoet zien.’’

Door te quoten, wordt er geprobeerd op transparante manier de boodschap van FDF te rapporteren. Toch laat het AD het volgende achterwege uit hetzelfde artikel van FDF: “Het is deze zelfde beroepsgroep echter, die stelt dat zij zich steeds vaker bedreigd voelen… ‘Polarisatie in de samenleving’ wordt dan als reden genoemd. Dat juist de pers … zich daar zelf schuldig aan wenst te maken door FDF te polariseren en demoniseren, is frappant.” Daarmee wordt de vraag ontweken waarom FDF überhaupt tot een dergelijke actie gedreven wordt, namelijk dat de argrarische sector in het nauw gedreven wordt door het beleid van de overheid.

Minister Kaag

In het rijtje ‘lasteraars’ wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, apart genoemd. De bewindsvrouw zou in een aflevering van Nieuwsuur over de rellen beschuldigingen tegen FDF hebben geuit. Dat zou betrekking hebben gehad op het bedreigen van journalisten en omverrijden van hekken. ,,Juist Kaag had zich in moeten houden voor zij anderen in het wilde weg beschuldigd!’’, waarbij geciteerd wordt uit Kaags privéleven.

FDF stelt dat zij de media in 2020 – ten tijde van de boerenprotesten – een aantal keren hebben gewaarschuwd: ‘De leugens over FDF moeten stoppen’. Die oproep zou een paar maanden geholpen hebben, maar dit jaar zijn de valse beschuldigingen aan het adres van de boeren ‘weer in alle hevigheid losgebarsten’. ‘Het vooruitzicht op een juridische procedure, met de nodige kosten en een mogelijke veroordeling’ zou dat moeten verhelpen.

Dit artikel schijnt een ander licht op het algemeen beeld van boeren door de media. Het is netjes dat het AD dit als enige van de grote nieuwsmedia behandelt. Het is interessant om te zien dat er kritiekloos en waarheidsgetrouw gerapporteerd kan worden over boeren en Farmers Defence Force.

Bent u een nieuwsartikel tegengekomen op het internet dat u door De Lantaarn wilt laten beoordelen op journalistieke kwaliteit? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier.

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
5/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
4/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
2/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
5/5

Bron

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
5/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
4/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
2/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
5/5

Bron