fb pixel

Doorgelicht: De Telegraaf | Vaticaan: vaccins met weefsel geaborteerde foetus toegestaan

Bron: screenshot De Telegraaf

Hieronder treft u de volledige tekst aan van het artikel dat onder Bron vermeld is. In de tekst zijn enkele woorden, zinsdelen of hele zinnen gemarkeerd en van commentaar voorzien.

ROME – Rooms-katholieken kunnen zich met een gerust hart laten vaccineren tegen corona: het Vaticaan heeft maandag gebruik van coronavaccins goedgekeurd, zelfs als aan de ontwikkeling van dat vaccin weefsel uit geaborteerde foetussen te pas is gekomen.

Het is „moreel acceptabel”, stelde de Congregatie voor de Geloofsleer. „Als er geen andere middelen zijn om de epidemie te stoppen, kan vanuit het algemeen belang vaccinatie worden aanbevolen, vooral om de zwaksten te beschermen en mensen die het meest aan het virus worden blootgesteld.”

Doordat met de titel een bepaalde context gezet is, wordt de lezer hier op het verkeerde been gezet met het idee dat het Vaticaan geen bezwaar heeft tegen het gebruik van weefsel van geaborteerde foetussen in vaccins en dat men zich ‘met een gerust hart’ kan laten vaccineren. Hoewel het Vaticaan inderdaad aangeeft dat, onder voorwaarden, vaccinatie moreel acceptabel is, wordt hier echter een nadrukkelijke kanttekening bij geplaatst, waaruit blijkt dat er wel degelijk bezwaar bestaat tegen het gebruik van weefsel van een geaborteerde foetus of anderszins immoreel verkregen ingrediënten.

Volgens een recente publicatie van de Amerikaanse bisschoppen is de ontwikkeling van coronavaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech terug te voeren op weefsel van foetussen, maar Pfizer stelt dat dit niet het geval is. De universiteit van Oxford zegt dat er voor het vaccin dat het samen met AstraZeneca maakt klonen van cellen gebruikt worden die afkomstig zijn uit een nier van een geaborteerde foetus.

Er worden verwijzingen gegeven naar onderzoek die aangeven dat er daadwerkelijk weefsel van een geaborteerde foetus gebruikt is in het vaccin van AstraZeneca. Dit feit op zich is al nieuwswaardig en zal veel vragen oproepen.

Religieus bezwaar
Ook ultra-orthodoxe joden en moslims lijken doorgaans geen religieuze bezwaren bezwaren te hebben tegen de herkomst van het vaccin. Zo is in Israël deze week als eerste in het land premier Netanyahu, live op televisie, ingeënt. Hij hoopt de Joodse staat tot een van de eerste landen op de wereld te maken die de bevolking immuun maakt tegen corona.

Met het woord ‘ook’ zou de voorgaande stelling bekrachtigd moeten worden. In de wetenschap, dat het voorgaande op losse schroeven staat, kan dit dus ook moeilijk bekrachtigd worden. Het gebruik van het woord ‘doorgaans’ is in deze context bedenkelijk en niet eenduidig; het impliceert dat er ‘soms’ wel bezwaren zijn. Na het woord ‘zo’ zou een onderbouwing of voorbeeld moeten volgen die de stelling van de zin ervoor moet bevestigen. Netanyahu is weliswaar een Jood, maar hij vertegenwoordigt niet de ultra-orthodoxe joden en al zeker niet de moslims. Dus dat hij zich heeft laten inenten onderbouwt niet dat er geen religieuze bezwaren bestaan, sterker nog, die zijn er wel degelijk, zoals hier te lezen is.

Van sommige christelijke groeperingen en orthodox-joodse gemeenschappen is bekend dat ze kritisch tegenover vaccineren staan.

Wat die kritiek dan inhoudt, wordt uit dit artikel helaas niet duidelijk. In het algemeen wekt dit artikel de indruk dat er geen bezwaren zouden zijn, terwijl deze laatste zin dat vreemd genoeg tegenspreekt.

Bent u een nieuwsartikel tegengekomen op het internet dat u door De Lantaarn wilt laten beoordelen op journalistieke kwaliteit? Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier.

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
5/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
3/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
3/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
1/5

Bron

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Journalistieke graadmeter
Nieuwswaarde:Hoe relevant en actueel is dit nieuws voor de lezers?
5/5
Neutraliteit:Laat het artikel een neutrale indruk achter?
3/5
Volledigheid:Blijven relevante aspecten bij het onderwerp onderbelicht?
3/5
Correctheid:Is de gepresenteerde informatie feitelijk correct?
1/5

Bron