fb pixel
aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Press Club Brussel: Online Forum dringt aan op mondiaal mechanisme om een einde te maken aan de orgaanoogst in China

Bron: Minghui.org

Reeds in december 2013 heeft de Europese Unie een resolutie aangenomen waarin de misdaden van orgaanoogst uitgevoerd door het Chinese regime scherp werden veroordeeld, maar sindsdien “werd het overal stil”, aldus Europarlementslid (MEP) Peter van Dalen, die tevens lid is van de subcommissie Mensenrechten en medevoorzitter is van de Interfractiewerkgroep van het Europese Parlement voor Vrijheid van Religie of Geloof en Religieuze Tolerantie.

Deze opmerking werd gemaakt op 27 oktober 2021 tijdens een online forum in de Brusselse Press Club, gelegen naast het hoofdkwartier van de Europese Unie (EU). Het forum, getiteld “China – Gedwongen orgaanoogst en de Chinese Communistische Partij”, bestond uit een panel van leden van het Europees Parlement, mensenrechtenadvocaten en deskundigen die opriepen een einde te maken aan de orgaanoogst bij Falun Gong-beoefenaars door de Chinese Communistische Partij (CCP).

Handelsakkoorden met China

Peter Van Dalen

“Als de vraag is of we China moeten aanvallen op gevoelige kwesties zoals het oogsten van organen, dan denk ik echt dat we dat moeten doen … Maar er wordt te veel gepraat over handel, over geld, en niet genoeg over mensenrechten en de rechten van minderheden” legde Van Dalen uit.

Nadat de CCP ervan was beschuldigd genocide te hebben gepleegd bij de behandeling van de Oeigoeren, stelde zij vergeldingsmaatregelen in tegen Europese politici. De EU reageerde door haar investeringsplan met China op te schorten.

Van Dalen juicht dit besluit toe en hoopt dat dergelijke initiatieven worden voortgezet totdat de CCP een einde maakt aan haar schendingen van de mensenrechten. “We moeten dit als een zweepslag gebruiken om China duidelijk te maken dat het schenden van mensenrechten belangrijk is,” zei hij. De bekende schendingen van de mensenrechten door de CCP beperken zich namelijk niet tot het gedwongen oogsten van organen, maar omvatten een breed scala aan schendingen van de mensenrechten.

Van Dalen waarschuwde de EU-landen om aandacht te besteden aan wat er in China gebeurt. Hij benadrukte dat zakenmensen of medische professionals alert moeten zijn op de situatie in China, met name op de gedwongen orgaanoogst van gewetensgevangenen. Intussen heeft hij hard gewerkt om dit onderwerp opnieuw op de agenda van het Europees Parlement te krijgen.

Annick Ponthier, parlementslid uit België, woonde het forum bij. In een interview zei zij dat een dergelijke boodschap moet worden doorgegeven aan alle politici en dat zij hier samen met haar collega’s aan zal werken. Parlementslid Ponthier is van mening dat gedwongen orgaanoogst in China ook voor Europa een belangrijke kwestie is en dat de mensenrechten op elk politiek niveau moeten worden gewaarborgd.

Juridisch adviseur voor het China-tribunaal

Hamid Sabi (links) en Sir Geoffrey Nice QC (rechts) tijdens het China Tribunal in Londen

Het China Tribunaal, een onafhankelijk tribunaal in Londen dat is opgericht om de beschuldigingen van orgaanoogst van gewetensgevangenen in China te onderzoeken, heeft in juni 2019 geconcludeerd dat de gedwongen orgaanoogst van de CCP al vele jaren aan de gang is, met Falun Gong beoefenaars als de grootste slachtoffers.

Hamid Sabi, mensenrechtenadvocaat en raadsman voor het China-tribunaal, zei tijdens een 6-daagse hoorzitting in 2019 dat ze duizenden pagina’s documenten en getuigenissen van 55 getuigen hebben beoordeeld. Het tribunaal is onafhankelijk van Falun Gong, en hij vond de bevindingen verbijsterend – het lijdt geen twijfel dat orgaanoogst in China al vele jaren bezig is.

Toestemmende terdoodveroordeelden zouden op een bepaald moment een primaire bron van organen voor transplantatieoperaties zijn geweest. Volgens de Chinese wet moeten terdoodveroordeelden echter binnen 7 dagen na hun veroordeling worden geëxecuteerd. Dit maakt de tijd om organen te matchen tussen donoren en patiënten zeer kort. Bovendien hebben velen in de dodencellen een slechte gezondheid als gevolg van het gebruik van drugs of andere gevaarlijke activiteiten, waardoor zij niet geschikt zijn als orgaandonoren.

Ondanks deze verschillen overtrof het aantal orgaantransplantaties in China tussen 2003 en 2004 ruimschoots het aantal executies. Gedurende een bepaalde periode in 2000 overtrof het aantal orgaantransplantaties in China ook dat van de VS, terwijl China in die periode zelfs geen orgaandonatie-programma had. Dit wijst erop dat er alternatieve orgaanbronnen waren die samenvielen met een opvallende uitbreiding van de orgaantransplantatie-industrie in China.

De toename van het aantal transplantaties valt samen met de tijdlijn van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, waarbij honderdduizenden Falun Gong-aanhangers zijn opgesloten in gevangenissen, dwangarbeiderskampen en hersenspoelingscentra. Sabi verklaarde dat alle Falun Gong-aanhangers die in hechtenis zaten, niet alleen gedwongen werden bloedtesten te ondergaan, maar ook om de drie maanden werden onderworpen aan medische onderzoeken, waaronder echografieën. Een getuige verklaarde dat de gedetineerden werden gemerkt met verschillende kleuren en dat sommigen van hen binnen korte tijd verdwenen waren.

Sabi suggereerde sancties tegen de CCP via professionele medische organisaties die banden hebben met China, zoals orgaantransplantatieverenigingen.

Voormalig vice-voorzitter van het Europees Parlement: Boycot Olympische Winterspelen Peking

Edward McMillan-Scott

Edward McMillan-Scott, voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement (2004 – 2014), zei dat hij al in 2006 had gehoord van de onderdrukking van de Falun Gong door de CCP. Tijdens een bezoek aan Peking ontmoette hij verschillende Falun Gong beoefenaars, waaronder een die vanwege zijn geloof in hechtenis was genomen. Deze beoefenaar getuigde dat hij het lichaam had gezien van een medebeoefenaar die in gevangenschap was overleden. Het lichaam vertoonde tekenen van orgaanverwijdering.

McMillan-Scott zei dat bovengenoemd voorbeeld erop wijst dat deze afschuwelijke misdaad een feit is in China en dat steeds meer bewijzen, waaronder de bewijzen van Sir Geoffrey Nice QC en en Hamid Sabi van het China-tribunaal, erop wijzen dat het gedwongen oogsten van organen door de CCP de omvang van een genocide heeft bereikt en dat het doden van Falun Gong-aanhangers en Oeigoeren voor hun organen misdaden tegen de menselijkheid zijn geworden.

McMillan-Scott hoopt ook dat de internationale gemeenschap de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking zal boycotten. Dit zou bijdragen tot een grotere bewustwording van de onderdrukking door de CCP van minderheden en groepen zoals Oeigoeren, Tibetanen en Falun Gong-aanhangers.

Internationaal mensenrechtenadvocaat: We mogen het forum van de Verenigde Naties niet verliezen

David Matas, Canadees mensenrechtenadvocaat, zei dat de Verenigde Naties (VN) traag hebben gereageerd op het gedwongen oogsten van organen in China en heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek. Hij zei dat de reactie geïsoleerd, laat en onvoldoende was.

In een gezamenlijke verklaring van deskundigen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in juni 2016 werd gewezen op de orgaanoogst door de CCP. Daarin werd China opgeroepen om onafhankelijk een onderzoek door internationale mensenrechtenorganisaties toe te staan.

Matas beschouwt deze ontwikkeling als een vooruitgang binnen de Verenigde Naties, omdat het op die manier een draagvlak creëert voor regeringen en deskundigen die aandacht willen besteden aan deze mensenrechten-wantoestanden in China. Meer specifiek, wanneer gewetensgevangenen het slachtoffer worden van orgaanoogst, kan dit platform door verschillende overheden en mensenrechten-experts worden gebruikt om actie te ondernemen.

Mediaprofessionals: De mensen bewust maken

Gary Cartwright (links) en Andy Vermaut (rechts)

Het forum werd georganiseerd door Gary Cartwright, redacteur van de Londense media EU Today, en Andy Vermaut, journalist en voorvechter van de mensenrechten.

“Toen ik begon met mijn onderzoek, moest ik soms gewoon mijn computer even afsluiten en een pauze nemen om een paar keer diep adem te halen,” verklaarde Cartwright in een interview. Hij noemde het oogsten van organen “een van de meest mensonterende beleidsmaatregelen die ik ooit ben tegengekomen.” Hij voelt zich schuldig dat dergelijk misbruik “onder onze ogen” plaatsvindt in onze moderne samenleving.

Vermaut riep ook op tot meer publieke aandacht voor de vervolging van Falun Gong en deze meedogenloze orgaanoogst. “Mensen worden afgeslacht omdat ze zo’n mooie levensfilosofie erop na houden die gebaseerd is op de normen en waarden: waarheid, compassie en verdraagzaamheid. Iedereen heeft het over de holocaust. Iedereen heeft het over de genocide in Rwanda. Maar er is niet genoeg aandacht voor deze [organocide],” merkte hij op.

De orgaanoogst zal niet ophouden zolang de CCP Falun Gong blijft vervolgen

Harold King (DAFOH)

Aan de hand van statistische gegevens en grafieken illustreerde Harold King, adjunct-directeur van de medisch-ethische groep Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), de ernst van het oogsten van organen in China.

Hij zei dat het wegnemen van organen een campagne is van de CCP om Falun Gong-aanhangers en andere minderheidsgroepen uit te roeien. Het is een bedreiging voor de hele wereld omdat het de universele waarden van de samenleving schendt en de gezondheidszorg verandert in een plaats waar wordt gemoord.

Even gruwelijk is het feit dat de CCP de misdaad in de doofpot stopt, zodat de wereld niet weet dat het regime zijn eigen burgers vermoordt. King is van mening dat zolang de CCP Falun Gong blijft vervolgen, er geen einde zal komen aan de wreedheden van het gedwongen wegnemen van organen.

Hij drong er bij regeringen, internationale organisaties en individuele personen op aan een wereldwijd mechanisme in het leven te roepen om een einde te maken aan deze misdaad. “Europa en elke staat ter wereld,” zei hij, “staan op een tweesprong, een tweesprong die bepalend zal zijn voor hun toekomst.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram

5 Responses

 1. f you wish to learn to play soccer much better, this short article will assist you to. You’re constantly in a position to discover a new challenge and learn new tips. Read on to [url=https://realmadrid-futbol.com]realmadrid[/url] find out more in regards to the bet on football.

  Usually do not wait to request the ball if you think such as you happen to be in a good situation. Some players often emphasis fully on which is specifically facing them and tend to forget to hold tack of where by their group mates are. Bring their consideration by waving your biceps and triceps or requesting the golf ball.

 2. Watch the best live coverage of your favourite sports: Football, Golf, Rugby, Cricket, F1, Boxing, NFL, NBA, plus the latest sports news, ..

  Sports is the ultimate destination for Sports fans from around the World. Get latest [url=https://newsdaily.today/movies/]movies news[/url] and updates

 3. Здравствуйте. Помогу вам решить проблемы с вашим сайтом. Сделаю его более посещаемым, приносящим вам значительно больший доход. Я успешно занимаюсь сайтами больше семнадцати лет. Работаю качественно, цены небольшие, гарантии результата.

  Основные области моей деятельности:

  1. Продвижение сайтов в поисковых системах. Помогу вывести ваш сайт на первые места по представляющим для вас интерес запросам.

  2. Внутренняя оптимизация и решение всех проблем с сайтом. Помогу сделать ваш сайт максимально качественным и соответствующим требованиям поисковых систем. Решу все проблемы (от кода и до дизайна).

  3. Создание сайтов. Занимаюсь созданием сайтов различных типов.

  4. Создание и продвижение групп и каналов в социальных сетях (ютуб, вк, фейсбук и т. д.).

  5. Работа с отзывами. Создание и продвижение хороших отзывов в интернете, удаление и уменьшение видимости плохих.

  6. Существует и многое иное в чем я мог бы вам оказаться полезным. Работаю как с коммерческими, так и с информационными проектами.

  Если вас заинтересовало, то пишите на следующий адрес: itserglapin@gmail.com

 4. We are a Team of IT Experts specialized in the production of authentic Documents and Counterfeit bank notes. We work with government officials, professors and professional hackers from China, US, Russia, Taiwan etc. All these documents are registered into the supposed database. Documents such as Passport, Visa’s, Driving License, Covid19 Vaccine Card, University Certificates etc. We also have Canadian dollars, US dollars, pounds and euros. We also have our money in categories, Grade A quality that works at ATMs and bypasses the fake money detector and we also have the normal stage money that was used in jokes, commercials, music and movie videos. Contact details below.
  WhatsApp….. +44 7459 530545
  Email Address…. jameskinds65@gmail.com
  Telegram ID….. “@Jameskind65”
  Wickr Me ID….. Jameskind65.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *