fb pixel

Perspectief

andere kijk op wereldzaken

Al meer dan 20 jaar terroriseert een schimmige, buitenwettelijke veiligheidsdienst in China straffeloos haar burgers, het 610 Bureau. Deze organisatie is opgericht met als enig doel de spirituele meditatiediscipline Falun Gong te vervolgen en volledig uit te roeien. Silvio Verbeek doet uit de doeken hoe recente ontwikkelingen dit snode agentschap langzaam ontmaskeren en daarmee het tij in China keren.
Het Chinese communistische regime werkt aan plannen om het democratische Taiwan over te nemen. Het frequent binnendringen van het Taiwanese luchtruim, het positioneren van oorlogsschepen in de buurt van Taiwan en bedreigingen tegen de eilandstaat zijn momenteel aan de orde van de dag. De plannen van het communistische regime omvatten een breed scala aan tactieken die allemaal vallen onder zgn. “politieke oorlogvoering”. China gebruikt deze politieke oorlogvoering niet alleen tegen Taiwan, maar ook tegen een groot deel van de rest van de wereld.
Voor de Tweede Wereldoorlog was er een ongekende economische groei in Duitsland en het aantal buitenlandse investeringen aldaar werd "het mirakel van de 20e eeuw" genoemd. Dit versterkte alleen Hitlers dictatuur. Met de steun van een machtige economie hadden de Nazi's meer dan de helft van Europa in hun macht. Er werden zo'n 6 miljoen Joden vermoord. Na het proces van Neurenberg zei de hele wereld: "Never again". Vandaag herhaalt de geschiedenis zich echter in China.
In het oude China was er een bepaalde visie die onlangs mijn aandacht trok: "De elite werd niet gewaardeerd op basis van wat ze bezaten aan kennis, positie of rijkdom, maar op basis van hoeveel ze los konden laten in hun hart." Dat zette me aan het denken over de elite van tegenwoordig. Wat voor een invloed hebben die eigenlijk op de samenleving en wat is hun visie? Daar gaan we het vandaag over hebben.

In deze rubriek deelt Silvio Verbeek zijn perspectief op zaken die de wereld bezig houden.