fb pixel
aanbevolen, aanbevolen-China, China, Covid-19

Wuhan Lab hielp Chinese leger in geheim project om dierlijke virussen te onderzoeken

Bron: Wikipedia | Ingang van het Instituut voor Virologie in Wuhan

Volgens documenten die de Britse krant Daily Mail op zondag heeft verkregen, startte de Chinese overheid reeds in 2012 een geheim militair project met als doel het opsporen en onderzoeken van dierlijke virussen, waaronder vleermuis-virussen.

Deze documenten zijn afkomstig van China’s ‘National Natural Science Foundation’ en geven aan dat wetenschappers van het Instituut voor Virologie in Wuhan (WIV), China’s enige P4 lab, betrokken waren bij een grootschalig project dat verliep in samenwerking met vooraanstaande militaire functionarissen om dierlijke virussen zoals vleermuis-virussen te onderzoeken. 

Het project noemt ‘onderzoek naar door wilde dieren overgedragen ziekteverwekkers’ en is gericht op het vinden en in kaart brengen van organismen die mensen kunnen infecteren alsook de evolutie ervan te onderzoeken.

De documenten onthulden vijf teamleiders waaronder de Chinese viroloog professor Shi Zhengli, die werkt voor het Instituut voor Virologie in Wuhan. Professor Shi heeft de bijnaam ‘Bat Woman’ voor haar expedities om proefmonsters te vinden in grotten in Zuid-China.

Professor Shi Zhengli (links) en kolonel Cao Wuchun (rechts)

Een andere teamleider volgens de documenten is kolonel Cao Wuchun, een hoge legerofficier en regeringsadviseur inzake bioterrorisme.

Kolonel Cao staat in de projectrapporten vermeld als onderzoeker van de Academie voor Militaire Medische Wetenschappen van het Chinese leger, die ook nauw samenwerkt met andere militaire wetenschappers. Hij is directeur van het Militair Comité van deskundigen inzake bioveiligheid, maar nu blijkt dat hij eveneens zetelt in de adviesraad van het Instituut voor Virologie in Wuhan.

Vorige maand ontkende professor Shi Zhengli nog alle aantijgingen door te zeggen: “Ik weet niets van militaire werkzaamheden bij het WIV. Die informatie is onjuist.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook zijn bezorgdheid geuit over riskante experimenten in het Instituut voor Virologie in Wuhan om coronavirussen te manipuleren en beweert al geruime tijd dat onderzoekers van het Wuhan-laboratorium enkele weken voordat het virus op grotere schaal in Wuhan uitbrak, ziek zijn geworden met Covid-achtige symptomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft echter onlangs een rapport uitgebracht waarin de beweringen van de VS over een WIV-lek als “uiterst onwaarschijnlijk” werden bestempeld. Het betreft het eindrapport dat na het bezoek van een team van WHO-experts aan Wuhan en onder het toeziend oog van China werd gepubliceerd.

“Ze zijn nog steeds niet transparant met ons,” zei bioveiligheidsexpert Filippa Lentzos van het King’s College in Londen tegen de Mail. Hij noemde het laatste rapport passend in “het patroon van inconsistenties” van de Chinese regering. “We hebben geen harde gegevens over de oorsprong van de pandemie of het nu een natuurlijke spill-over van dieren was of een toevallig lek uit een laboratorium. We krijgen geen duidelijke antwoorden en dat creëert gewoon geen vertrouwen.”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen, aanbevolen-China, China, Covid-19

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.