fb pixel
aanbevolen-China, China

Wordt België het eerste EU-land dat misbruiken tegen Oeigoeren in Xinjiang erkent als “genocide”?

Bron: Nomaden op de uitgestrekte grasvlakten in Xinjiang | Unspash

Wetgevers in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben donderdag een resolutie ingediend waarin ze de Belgische regering oproepen om de wantoestanden in Xinjiang, een autonome regio in het noordwesten van China, te erkennen als genocide. 

Samuel Cogolati en Wouter de Vriendt, beiden lid van de Ecolo-Groen fractie, hebben het voorstel ingediend op basis van het toenemende bewijs van massale sterilisatiecampagnes en gedwongen abortussen die deel uitmaken van “een campagne van geboortebeperking onder dwang”.

Er zouden naar schatting tot 1,8 miljoen Oeigoeren, zowel mannen als vrouwen, sinds begin 2017 opgesloten zitten in een uitgebreid netwerk van concentratiekampen in de regio Xinjiang. Gedetineerden krijgen er te maken met onmenselijke behandelingen en politieke indoctrinatie, terwijl China beweert dat de kampen ‘heropvoedingscentra’ zijn, bedoeld om Oeigoeren en andere moslimminderheden te de-radicaliseren.

Als België deze resolutie aanneemt, zal het tevens het eerste EU-land zijn dat de situatie in de regio als genocide erkent. De VS nam hierover een resolutie aan op 20 januari en ook een Canadese parlementaire commissie heeft de Chinese wantoestanden in de regio als genocide bestempeld.

Cogolati is tevens co-voorzitter van de Interparlementaire Alliantie voor China (IPAC), die democratische landen heeft opgeroepen een harder standpunt in te nemen tegen Peking. Hij verklaarde donderdag dat België ook de goedkeuring zou moeten blokkeren van het uitgebreide investeringsakkoord dat de EU en China in december sloten, te midden van een groeiend aantal berichten over wreedheden in de regio Xinjiang. “We kunnen niet doorgaan met ‘business as usual’ met China, terwijl steeds meer bewijsmateriaal de meest afschuwelijke mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren en andere groepen in de regio Xinjiang documenteert,” zei hij. “Het is onaanvaardbaar dat de EU is gezwicht inzake mensenrechten om haar investeringsdeal met China te kunnen bezegelen.” 

Cogolati zei ook dat hun voorstel “een enorme golf van heftige reacties heeft uitgelokt, vooral, maar niet verrassend, vanuit de Chinese Ambassade in België.” Cogolati zei dat de Chinese ambassade het parlement en de parlementsvoorzitter heeft aangeschreven met de boodschap: “… dat we deze resolutie niet moeten bespreken en dat we niet eens moeten praten en debatteren over dit voorstel.” Cogolati zei dat hij toch wel een beetje geschrokken was van die reactie: “Het is uiterst, uiterst zeldzaam dat een ander land, zelfs China, er zich op deze manier mee bemoeit en binnen een democratisch stelsel rechtstreeks aan het parlement laat weten wat we wel of niet mogen bespreken.”

Satellietbeeld Xinjiang interneringskamp | Bron BBC News | Screenshot De Lantaarn

Nadat de BBC vorige week een reportage had uitgezonden met interviews met vier vrouwen die beweerden dat zij “systematisch verkracht, misbruikt en gemarteld” waren, terwijl zij in concentratiekampen vastzaten, deden het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken en de staatsmedia de beweringen snel af als leugens, door te herhalen dat er geen kampen in de regio zijn. Ook de geloofwaardigheid van de vrouwen die in de reportage aan het woord kwamen werd aangevallen. Op donderdag kondigde de Chinese Nationale Radio en Televisie Administratie aan dat BBC World News niet langer zal mogen uitzenden in China.

Cogolati erkende dat een unanieme goedkeuring van deze resolutie in het Belgische parlement niet gemakkelijk zal zijn wegens de enorme druk. Hij zei dat er veel lobbywerk nodig zal zijn om zijn collega’s en andere belangengroepen te overtuigen van de noodzaak van goedkeuring. Maar hij zei dat hij hoopvol blijft dat de resolutie zal worden aangenomen vanwege de groeiende oppositie tegen het beleid van China: “Niet alleen Oeigoeren, maar mensen in het algemeen zijn bezorgd en hebben het gevoel dat we moeten handelen en dat we moeten durven zeggen wat er gebeurt met het Oeigoerse volk in China en over de hele wereld.” zei hij. “En dus blijf ik erop vertrouwen dat we op een dag, en hopelijk eerder vandaag dan morgen, deze resolutie formeel kunnen goedkeuren en de wreedheden die China begaat formeel kunnen erkennen als een misdaad van genocide.”

Bronartikel, Auteur: Nuriman Abdurashid voor RFA’s Uyghur Service. Engelse vertaling door Joshua Lipes.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-China, China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.