fb pixel
aanbevolen-Wereldwijd, Wereldwijd

Wereldtop aangekondigd ter bestrijding van gedwongen orgaanoogst in China: ‘Een Waarschuwing voor de Mensheid’

Bron: Screenshot | De Lantaarn

Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH, een toonaangevende NGO op het gebied van medische ethiek, kondigde vandaag namens de vijf medeorganiserende NGO’s uit de VS, Europa en Azië de ‘World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting’ aan, een reeks online webinars die zullen plaatsvinden tussen 17 en 26 september 2021.

Meer dan 35 internationale deskundigen zullen deze weerzinwekkende praktijk bespreken vanuit diverse invalshoeken (medisch, juridisch, politiek, nieuwsmedia, maatschappelijk middenveld en beleid) om dieper in te gaan op de impact van de gruweldaad van de gedwongen orgaanroof bij gewetensgevangenen in China. De organisatoren van het evenement kondigden ook de lancering aan van een declaratie die aan het einde van het wereldcongres aan het publiek zal worden voorgelegd.

Dit evenement richt zich naar zowel deskundigen als het brede publiek en behandelt het gedwongen ‘oogsten van organen’ bij levende mensen niet alleen als een fundamentele schending van de medische ethiek en de fundamentele mensenrechten, maar ook als een gruweldaad tegen de essentie van het mens-zijn zelf. In een persmededeling noemde de organisator het systematisch doden van mensen om hun organen op industriële schaal te oogsten “een misdaad zonder weerga, en moeilijk voor te stellen in de 21e eeuw.”

De vijf NGO’s die als mede-gastheren optreden, zijn (1) Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH, VS, (2) CAP Freedom of Conscience, Frankrijk, (3) Taiwan Association for International Care of Organ Transplants, TAICOT, Taiwan, (4) Korea Association for Ethical Organ Transplants, KAEOT, Zuid-Korea en (5) Transplant Tourism Research Association, TTRA, Japan.

Deskundigen, parlementsleden en getuigen uit 19 landen zullen op de wereldtop het woord voeren ter bestrijding en voorkoming van deze gedwongen orgaanoogst. DAFOH noemt het systematisch oogsten van organen van levende mensen in China, een politiek gemotiveerde daad, aangezien het gericht is tegen religieuze groepen en minderheden, maar het druist ook in tegen de fundamenten van onze beschaving. De sprekers, die gealarmeerd zijn door de onafhankelijke en openbare onderzoeken die werden gevoerd door onder meer het ‘China Tribunaal’ maar ook door deskundigen en rapporteurs van de Verenigde Naties, willen dat er een einde komt aan het gedwongen oogsten van de organen van levende gevangengenomen Falun Gongbeoefenaars, Oeigoeren, Tibetanen, moslims en christenen in China.

Torsten Trey | Directeur van DAFOH

Dr. Torsten Trey, algemeen directeur van Doctors Against Forced Organ Harvesting, verklaarde: “Gedwongen orgaanoogst bij levende mensen is een niet te bevatten, onuitsprekelijke schande voor de mensheid. Nooit eerder in de geschiedenis heeft een autoritair regime levende mensen vervolgd door hen te doden met als doel het opzetten van een door winst gedreven infrastructuur voor het oogsten van organen, waarbij ontvangers van organen mogelijk medeplichtig worden, aangezien hun vraag naar een transplantatie-operatie het transplantatiemisbruik mogelijk heeft aangewakkerd. Dit zou de hele mensheid ernstig zorgen moeten baren.”

VN-rapporteurs “extreem gealarmeerd” door informatie over orgaanoogst in China

VN-rapporteurs publiceerden op 14 juni een verklaring waarin ze aangaven dat zij geloofwaardige informatie hebben ontvangen die erop wijst dat het gedwongen oogsten van organen in China gericht lijkt te zijn op specifieke etnische, linguïstische of religieuze minderheden zoals Falun Gongbeoefenaars, Oeigoeren, Tibetanen, moslims en christenen, die zich in gevangenschap bevinden.

De eerste beschuldigingen tegen de Chinese regering van gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen, dateren al van 2006. De Chinese overheid is de beschuldigingen echter altijd blijven ontkennen en heeft deze vermeende praktijk steeds in een sluier van geheimzinnigheid gehuld. Hierdoor werden potentiële slachtoffers ook door de internationale gemeenschap jarenlang aan hun lot overgelaten.

Volgens verklaringen en getuigenissen worden de slachtoffers eerst medisch onderzocht, waarna ze worden geregistreerd in een ‘levende databank voor donororganen’, die de toewijzing van organen vergemakkelijkt. Volgens de verklaring van de VN zijn de meest voorkomende organen die uit de gevangenen worden verwijderd harten, nieren, hoornvliezen en in mindere mate levers.

 

Voor meer informatie en registratie kan je terecht op de website van het event: https://worldsummitcpfoh.info/

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | aanbevolen-Wereldwijd, Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.