fb pixel
aanbevolen-Lokaal, Covid-19, Lokaal

Nederlandse staat verliest kort geding over coronatest terugkerende reizigers

Bron: Pixabay

Op 30 december 2020 dienden enkele Nederlandse reizigers die terugkeerden uit het buitenland een kort geding tegen de Nederlandse Staat in voor de Rechtbank van Rotterdam. Onderwerp van het geding was de verplichting een PCR-test af te nemen bij terugkeer uit het buitenland. De verplichte test is per 29 december 2020, 0.01 uur ingevoerd. De rechter oordeelde dat de verplichte test een inbreuk is op het recht van onaantastbaarheid van het lichaam, artikel 11 in de Nederlandse grondwet, waarmee deze maatregel dus effectief niet gehandhaafd kan worden.

Ook in België is een dergelijke maatregel van kracht voor reizigers die terugkeren uit het buitenland. Eerst moesten enkel buitenlandse reizigers die vanuit een ‘rode zone’ België binnenkomen, een test ondergaan, maar de maatregel werd van de ene op de andere dag ook van toepassing voor Belgen zelf. Er zijn nog geen berichten van Belgische initiatieven die deze maatregel aanvechten.

 

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-Lokaal, Covid-19, Lokaal

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.