fb pixel
aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Verhoogd gezondheidsrisico van 5G erkend door rechter

Bron: Pixabay

Een inwoonster uit Haarlo, gemeente Berkelland, heeft beroep aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 5G-zendmast. De rechtbank van Arnhem heeft op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp geconcludeerd dat er niet uitgesloten kan worden dat er een verhoogd gezondheidsrisico bestaat, ook al worden de huidige stralingsnormen in acht genomen. Het beroep is daarom gegrond verklaard.

Er lopen verschillende initiatieven tegen de uitrol van 5G in Nederland en België, zoals Stop5G.be en een rechtszaak aangespannen door de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen de Nederlandse telecomproviders. Het voornaamste argument daarbij is dat er nog onvoldoende aangetoond is dat er geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn. In landen zoals China wordt 5G dan weer gebruikt voor het uitbouwen van de ultieme orwelliaanse samenleving met massale monitoring en controle met camera’s en live analyse van de beelden.

De voorstanders van 5G benadrukken vooral de voordelen die deze nieuwe technologie biedt; 100 maal snellere data-overdracht, wat weer tal van nieuwe toepassingen mogelijk maakt, zoals zelfrijdende auto’s en het uitvoeren van een medische operatie op kilometers afstand met behulp van robotische instrumenten.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.