fb pixel
aanbevolen-China, China

Uitgelekte e-mails bevestigen: VN gaf namen van Chinese dissidenten door aan Peking

Bron: Pexels | Kantoor van de Verenigde Naties in Genève

Uitgelekte e-mails tonen aan dat VN-mensenrechtenfunctionarissen de namen van verschillende Chinese dissidenten aan de autoriteiten in Peking hebben doorgegeven nog voordat deze activisten in Genève getuigenissen hadden afgelegd over mensenrechtenschendingen in China door de Chinese Communistische Partij (CCP). Dat meldt The Epoch Times.

Uit de uitgelekte documenten blijkt zelfs dat het doorgeven van namen van Chinese dissidenten aan de CCP door alle betrokkenen werd beschouwd als een “gebruikelijke praktijk”. Volgens klokkenluider Emma Reilly aan The Epoch Times gaat dit tot op de dag van vandaag door, ondanks ontkenningen van de VN. Reilly bracht de feiten aan het licht in 2020. Nu worden haar claims verder ondersteund en bevestigd door de gelekte e-mails.

De Chinese autoriteiten gebruiken de namen die ze ontvangen van de VN om te voorkomen dat deze dissidenten China kunnen verlaten. Cao Shunli is een dissident die op die manier door de VN werd geïdentificeerd en die door de CCP werd opgepakt. Zij werd in 2013 gearresteerd op de luchthaven van Beijing, vlak vóór haar vertrek naar Genève waar ze zou deelnemen aan een workshop van de VN over mensenrechten. Een half jaar later, op 14 maart 2014, stierf ze tijdens haar gevangenschap. Haar lichaam vertoonde sporen van mishandeling.

Na de dood van Cao hebben drie mensenrechtenorganisaties (Human Rights Campaign in China, Civil Rights & Livelihood Watch en Rights Defense Network) samen besloten jaarlijks op 14 maart de ‘Cao Shunli Memorial Award for Human Rights Defenders’ uit te reiken aan een Chinese mensenrechtenactivist.

Indien de door de VN aangeduide dissidenten zich al in het buitenland bevonden, worden hun familieleden in China, volgens VN-klokkenluider Emma Reilly, door de CCP bedreigd, gekidnapt of gemarteld. Het gaat voornamelijk over dissidenten die opkomen voor de kwestie rondom Tibet, Hongkong, Falun Gong en de islamitische, Oeigoerse minderheid in West-China, die allemaal om verschillende redenen het doelwit zijn van de CCP.

Een van de e-mails werd op 7 september 2012 verzonden door een diplomaat van de CCP-missie bij de VN in Genève, met het verzoek om meer informatie over Chinese dissidenten die zouden getuigen bij de VN-Mensenrechtenraad.

De CCP-diplomaat vroeg in de e-mail aan een VN medewerker: “Zou u mij, zoals gebruikelijk, kunnen helpen om na te gaan of de personen op de bijgevoegde lijst accreditatie aanvragen voor de 21e zitting van de HRC (Human Rights Council)? Onze delegatie heeft enkele beveiligingsproblemen met deze personen.”

De VN-ambtenaar, wiens naam uit de uitgelekte e-mail is weggelaten, bevestigde in zijn antwoord dat twee van de dissidenten op de lijst van de CCP inderdaad waren geaccrediteerd en van plan waren de zitting bij te wonen.

“Op uw verzoek kan ik u mededelen dat Dolkun Isa en He Geng door de Nonviolent Radical Party, Transnational en Transparty zijn geaccrediteerd voor de 21e zitting van de Mensenrechtenraad,” bevestigde de VN-functionaris aan het regime, zonder zich kennelijk zorgen te maken over de veiligheid van de dissidenten of hun gezinnen die nog in China verblijven.

He Geng tijdens een persconferentie in 2011 met een foto van haar man Gao Zhisheng

Dolkun Isa is voorzitter van het ‘World Uyghur Congress’, dat opkomt voor de Oeigoerse bevolking van de West-Chinese regio Xinjiang, die het doelwit is geworden van het harde optreden van de CCP.

Geng He, is de echtgenote van de Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng. Gao is zelf een christen en wordt momenteel nog steeds in China vastgehouden op een geheime locatie. Gao schreef een boek over de zware martelingen waaraan hij door de CCP werd onderworpen, wegens zijn werk en overtuigingen. Als mensenrechtenadvocaat in China verdedigde hij activisten en religieuze minderheden. Hij verleende onder meer rechtsbijstand aan volgelingen van Falun Gong en aan een christelijke priester die Bijbels uitdeelde.

 

Transcending Fear: The Story of Gao Zhisheng Bekijk de hele film via deze link

 

 

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-China, China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.