fb pixel
China

Uitgelekte dossiers tonen grootschalige infiltratie door de Chinese Communistische Partij in westerse bedrijven en overheidsinstanties

Bron: Pixabay

Een lijst met gegevens van bijna twee miljoen leden van de Chinese Communistische Partij (CCP) is uitgelekt, waarbij aan het licht is gekomen dat deze CCP-leden momenteel werkzaam zijn in bedrijven en overheidsinstellingen over de hele wereld.

“Het is nog niet eerder gebeurd dat zo’n omslachtige lijst werd vrijgegeven,” zei Sky News presentatrice Sharri Markson op zondag: “Het verbazingwekkende aan deze lijst is niet alleen dat het mensen blootstelt die lid zijn van de communistische partij, en die nu over de hele wereld leven en werken, gaande van Australië tot de VS en het Verenigd Koninkrijk, de lijst geeft ook een indruk van hoe de partij onder Xi Jinping opereert.”

Markson zei dat de lijst aantoont hoe de tentakels van de partij zijn ingebed binnen de grootste bedrijven ter wereld en zelfs binnen een hele reeks overheidsinstellingen. De lijst onthult dat de Chinese communistische invloed zich over de hele wereld uitstrekt, gaande van defensiebedrijven als Boeing, banken als HSBC, autofabrikanten als Jaguar en Rolls Royce, tot farmaceutische bedrijven Astra Zeneca en Pfizer, die de COVID-19-vaccins hebben ontwikkeld.

Elk individu dat lid wordt van de CCP zweert in een plechtige eed om de ‘Partijgeheimen te bewaken, trouw te blijven aan de Partij, te vechten voor het communisme gedurende zijn hele leven … en nooit de Partij te verraden’.

“De Chinese Communistische partij heeft haar vertakkingen opgezet binnen westerse bedrijven, wat de infiltratie binnen die bedrijven mogelijk maakt. Wanneer deze personen worden opgeroepen om hun medewerking te verlenen, zijn ze per definitie rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de communistische partij, of met andere woorden aan de voorzitter, de president zelf,” zei Markson.

Markson stelt dat deze lijst Xi Jinping zelf in verlegenheid zal brengen. “Het kan ook enkele wereldwijde bedrijven in verlegenheid brengen die geen strategisch plan lijken te hebben om hun intellectuele eigendommen te beschermen tegen diefstal of economische spionage.”

De gegevens uit de lijst werden in april 2016 door Chinese dissidenten en klokkenluiders van een server in Shanghai gehaald en werden in eerste instantie gebruikt voor contraspionage. Vervolgens zijn ze midden september uitgelekt naar een nieuw opgerichte Interparlementaire Alliantie voor China, die bestaat uit 150 wetgevers uit de hele wereld. Vervolgens is de lijst ter beschikking gesteld aan een internationaal consortium van vier mediabedrijven, The Australian uit Australië, The Sunday Mail in het Verenigd Koninkrijk, een Zweedse redacteur en de Belgische krant De Standaard, met de vraag om de gegevens verder te analyseren.

The Australian werkte samen met cybersecurity firma ‘Internet 2.0’. Ze konden de data terug traceren naar het oorspronkelijke lek en voerden een rigoureuze metadata-analyse en verificatie uit. Robert Potter, medeoprichter van Internet 2.0 die deze analyses uitvoerde, gaf toelichting op Sky News over zijn bevindingen:

“Deze lijst geeft ons een ongekende kijk op de structuur en de methoden van de Chinese Communistische Partij. Dit is niet iets wat je elke dag tegenkomt. Het laat zien hoe de CCP omgaat met buitenlandse bedrijven en het toont het mondiale karakter van de CCP. Het viel ook op hoe divers deze lijst is. Hij bevat namen van miljardairs, maar ook ideologen. We hebben er lang over gedaan om deze lijst te analyseren en te verifiëren.”

Potter zei dat het in geen geval de bedoeling is om Chinese mensen te viseren of verdacht te maken. De lijst zal dan ook niet worden gepubliceerd.

“Ik beweer niet dat alle mensen op deze lijst een sterke affiniteit hebben met Karl Marx of met Mao. Maar iedereen die zich bij de ideologie van de CCP aansluit, is tevens voorstander van zaken als de kolonisatie van de provincie Xinjiang en Tibet, of van wat er bijvoorbeeld momenteel in Hongkong gebeurt. Ze scharen zich achter alles wat gebeurt in naam van de Chinese Communistische Partij en deze dingen zijn overduidelijk. Daarom hebben we besloten dat het belangrijk is om dit verhaal te publiceren. Er zal veel discussie ontstaan over de manier waarop mensen dit verhaal gaan interpreteren of relativeren door te zeggen dat sommige van deze personen zich bij de partij hebben aangesloten, alleen maar om hun carrière te bevorderen. Maar wat zegt dat over de mensen zelf die voor eigenbelang over de ruggen gaan van de mensen in de provincie Xinjiang, of over de ruggen van de mensen die het slachtoffer zijn van orgaanroof? Wat is de afweging die daarmee gepaard gaat en hoe comfortabel voelen wij ons met mensen die deze afweging hebben gemaakt? We willen de betrokken individuen niet met grote achterdocht behandelen, maar deze lijst geeft ons wel inzicht in hoe de CCP, als opkomende macht op onze planeet, zijn macht wereldwijd probeert uit te buiten.”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.