fb pixel
Inspiratie & traditie

Topwetenschappers over het vaccinatiebeleid: “Er zijn bepaalde fundamentele grenzen die we zouden moeten respecteren”

Bron: Unspash

In een recent artikel op de VRT website zei dokter Marc Noppen, CEO van het Universitair ziekenhuis UZ Brussel: “De COVID-vaccins zijn efficiënt en veilig”, en hij voegde eraan toe: “We moeten daarover goed informeren … Er is een groep mensen die principieel, rabiaat anti-vaccin zijn omwille van welke reden ook”, weet Noppen, “Die krijg je niet overtuigd met rationele argumenten.” Deze mensen dreigen dan wat uit de boot te vallen, maar dat hebben ze volgens Noppen dan wel aan zichzelf te danken: “Voor principiële antivaxers: no mercy!”

Uit recente statistieken blijkt echter dat de groep van ‘principiële antivaxers’ historisch gezien altijd ongeveer 3% van de bevolking is geweest. Volgens een Amerikaanse studie is dat na de introductie van de COVID-vaccins gestegen tot 40% van de bevolking.

Degenen onder ons die weigeren het vaccin te nemen, waren dus voorheen niet noodzakelijk principiële antivaxers. Velen lijken alleen vraagtekens te zetten bij de veiligheid van de nieuwe COVID-vaccins die nu over de hele wereld worden toegediend. Wat zullen op lange termijn de gevolgen zijn van dit nieuwe type vaccin? Is het echt nodig dat iedereen, inclusief onze kinderen, gevaccineerd wordt? Ook al beweert dokter Noppen dat het informeren van het grote publiek de sleutel tot succes is, in werkelijkheid is er op dit ogenblik geen enkel ‘debat’ gaande rondom deze onderwerpen. Het maakt niet uit wat je titel of curriculum is, wie het waagt om de veiligheid van de vaccins openlijk in twijfel te trekken, wordt stelselmatig gedemoniseerd en in een hoek gedreven. Velen zijn zelfs van socialemediaplatforms verbannen omdat ze het debat probeerden te openen. Wetenschappelijke gegevens en informatie over controversiële onderwerpen zoals de veiligheid van de COVID-19-vaccins, de werkzaamheid van bestaande geneesmiddelen en zelfs de theorie over het Wuhan-laboratoriumlek, worden aan het publiek ontzegd als onderdeel van een bizarre ‘nieuwe vorm van censuur’. Het resultaat is dat de ‘twijfelaars’ nog meer gaan twijfelen, terwijl regeringen over de hele wereld en degenen die pleiten voor grootschalige vaccinatie, nu zelfs aandringen op het ‘verplichten’ van de vaccins. Maar het valt nog maar te bezien of een dergelijke verplichting de ‘twijfelaars’ dan wel overstag zal doen gaan. Wereldwijd groeit het protest en komen mensen op straat om te demonstreren voor hun zelfbeschikkingsrecht. Wat voor velen onder hen op het spel staat is van levensbelang, en het gaat daarbij niet enkel om het al dan niet aanvaarden van het vaccin. Er is immers maar één staatsvorm waar het collectief gedwongen wordt om in een bepaalde richting te denken en dat is een communistische staat. Het lijkt erop dat het vaccinatiebeleid wereldwijd is vastgelopen in een vicieuze cirkel waarvan de uitkomst zeer onduidelijk is geworden.

Het debat moet eerst heropend worden

Dokter Robert Malone (links) Dokter Bret Weinstein (rechts)

In een interview voor ‘American Thought Leaders’ besprak Dr. Bret Weinstein, een Amerikaanse evolutiebioloog en medepresentator van de ‘DarkHorse podcast’, hoe via dit nieuwe tijdperk van censuur er ‘iets’ is dat kost wat kost de volledige controle over het verhaal probeert te krijgen: “Ik zou zeggen dat we niet precies weten wat het is, maar ‘het’ is zeer geïnteresseerd in het controleren van het debat over bewijs rond de efficiëntie van bestaande geneesmiddelen bij de behandeling van COVID-19 en de mogelijke gevaren van de COVID-19-vaccins, maar het is moeilijk te zeggen hoe het werkt en wat het uiteindelijke doel ervan is. Er zijn blijkbaar bepaalde grenzen ontstaan en als je die overschrijdt, breng je automatisch je eigen mogelijkheden om het publiek toe te spreken in gevaar.”

Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-technologie, de eigenlijke technologie die in de huidige COVID-vaccins wordt toegepast, heeft dit ook aan den lijve ondervonden. In een recent artikel uit een medisch tijdschrift, getiteld: ‘The Safety of COVID-19 Vaccinations-We Should Rethink the Policy’, beweerden onderzoekers dat voor drie sterfgevallen die door COVID-vaccins worden voorkomen, we er twee moeten accepteren die door de vaccinatie worden veroorzaakt, en dat deze conclusie regeringen ertoe zou moeten aanzetten hun huidige vaccinatiebeleid te herzien.

De auteurs van dit artikel stuurden het naar Dr. Malone en vroegen hem om advies en feedback. Nadat Dr. Malone het op zijn LinkedIn-account had geplaatst, brak de hel los: “Ik plaatste het zonder enig commentaar op LinkedIn en Twitter, en het leverde een hoop discussie op. Het was duidelijk dat veel mensen er behoorlijk door gealarmeerd waren. Een aantal academici vonden dat ze krachtig moesten reageren tegen dit artikel. Ze kwamen naar voren en zeiden: “Nee, dit kan onmogelijk waar zijn. Dit moet een statistische overdrijving zijn of een verkeerde analyse.” Het genereerde een heleboel tegenwerking. Sommige mensen schreven naar deze academici, en schreven rechtstreeks naar het tijdschrift om te zeggen: “Dit moet worden ingetrokken.” Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het artikel werd uiteindelijk terug ingetrokken, ook al was het al een keer door de ‘peer-review’ gegaan.”

Later realiseerde Dr. Malone zich tot zijn grote verbazing dat zijn eigen LinkedIn-account ook was geblokkeerd: “Ik noem het de academische gedachtenpolitie. Het is een zelfbenoemde academische gedachtenpolitie. Dit is een groot probleem geworden in de hele sector. Het wordt versterkt door de socialemediaplatforms en er zijn veel academici die het als hun missie beschouwen om de publicatie tegen te houden van wetenschappelijke artikels die op de een of andere manier de vaccinatiemissie in gevaar zouden kunnen brengen. Er is een bepaald soort informatie waartoe je gewoon geen toegang meer hebt en ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt.”

Volgens Dr. Malone is er een duidelijke reden waarom dit allemaal gebeurt: “Ik denk dat het wordt aangedreven door angst. We maken onszelf een beetje gek met onze angst voor dit virus. Begrijp me niet verkeerd, ik heb zelf ook COVID gehad. Ik heb lang COVID gehad, en het heeft zelfs invloed gehad op mijn lichaam. Ik heb niet meer de fysieke conditie die ik vroeger had. Het is ernstig, ook al ben ik er niet aan gestorven, maar we zijn er zodanig bang voor, bijna zoals de Afrikanen bang waren voor Ebola tijdens de West-Afrikaanse uitbraak. Het dwingt ons tot compromissen over sommige van onze grondbeginselen, en dat vertaalt zich in deze nieuw vorm van censuur en het heeft een diepgaande invloed op de samenleving. Diegenen die ermee geconfronteerd worden, waaronder ikzelf, zijn diep verontrust door wat we zien en de gevolgen ervan op lange termijn.”

Een wetenschappelijke consensus

Volgens Dr. Weinstein kan een wetenschappelijke consensus tot stand komen wanneer iets na verloop van tijd duidelijk wordt. Hij gaf als voorbeeld de platentektoniek, die zeer controversieel was toen het voor het eerst werd voorgesteld: “Het idee dat de continenten zouden ronddrijven en bewegen werd door de meeste mensen als zeer onwaarschijnlijk beschouwd. Nu is het algemeen aanvaard en bestaat er een consensus over, maar het heeft tijd gekost om die consensus te bereiken. In het geval van COVID-19 hebben we echter te maken met een consensus die plotseling ontstaat en geheel ongevoelig is voor nieuw bewijsmateriaal. Dat is een zeer onnatuurlijk en zeer onwetenschappelijk proces. Het resultaat is dat we nu een enorm deel van de bevolking blootstellen aan wat in feite een wetenschappelijk experiment is, behalve dat het ook ‘geen’ wetenschappelijk experiment is omdat we opzettelijk het debat en het verzamelen van gegevens vermijden die ons in staat zouden stellen het effect te evalueren. En dat vind ik ronduit schokkend.”

Dr Malone: “Het blokkeren van de informatie in dit debat door mij van LinkedIn af te sluiten, omdat ik op een zorgvuldige, verantwoorde manier zorgen en vragen naar voren heb willen brengen en heb geprobeerd om het debat aan te gaan? Ik heb een goede reputatie opgebouwd. Als uitvinder van deze technologie kun je niet zeggen dat ik geen expert ben. Sommigen beweren dat ik dé expert ben. Maar als je mijn mogelijkheid tot communiceren blokkeert, vind ik dat zeer verontrustend.  We kunnen niet tot de wetenschappelijke waarheid komen als we dingen niet meer met elkaar mogen bespreken.”

Velen zullen het ermee eens zijn dat de ‘Emergency Use Authorization’ van toepassing is op de huidige situatie, aangezien we ‘geen keus’ hebben. Dr. Malone uitte zijn bezorgdheid over de redenering dat we, omdat COVID-19 een noodsituatie is, binnenwegen nemen die we normaal gesproken nooit zouden overwegen: “Ik heb mijn hele carrière aan vaccins besteed. Ik heb letterlijk de mRNA-vaccintechnologie uitgevonden toen ik 28 was. Mijn hele leven, sinds 1983, is gericht geweest op vaccins. Maar als vaccinoloog heb ik mij van bij het begin zorgen gemaakt over ‘Operation Warp Speed’ voor wat betreft de ontwikkeling van deze vaccins. Mijn angst was dat als we dit te snel zouden doen, we in de problemen zouden komen. Hoe kun je niet in de problemen komen als je de kantjes eraf loopt en deze dingen overhaast doet, met name de veiligheidskwesties?”

Dr. Malone stelde bovendien dat er iets fundamenteel mis is met de manier waarop we al dan niet informatie verzamelen over de bijwerkingen van de COVID-vaccins. Dit gebeurt immers niet op een systematische en georganiseerde manier: “Deze RNA-vaccins zijn opmerkelijk. De technologie heeft een enorm potentieel, maar er zijn blijkbaar bijwerkingen. Er zijn dus dingen aan de hand met deze vaccins en het probleem is dat we niet weten hoe ernstig ze in het algemeen zijn. Wat is de ‘bell curve’-verdeling voor de ernst? Wat is de incidentie? Vaak wordt de vraag gesteld, waarom weten we het niet? Het antwoord is omdat de FDA er in deze fase van de ‘Emergency Use Authorization’ voor heeft gekozen om ‘niet’ te eisen dat de geneesmiddelenfabrikanten de bijwerkingen en werkzaamheidssignalen zorgvuldig registreren.”

Dr. Weinstein zei dat hij het argument kan aanvaarden dat COVID-19 als een noodsituatie wordt beschouwd en dat de huidige vaccins lijken te werken, althans op korte termijn: “… maar wat absoluut noodzakelijk is om de juiste medisch verantwoorde beslissingen en epidemiologisch verantwoorde beslissingen te nemen is het verzamelen van de gegevens over wat er ‘na’ de toediening gebeurt. Dit zijn immers gloednieuwe technologieën. Er zijn veel verschillende manieren waarop zij kunnen falen, en het is onze plicht, vooral tegenover de mensen die deze vaccins toegediend krijgen, dat wij de gegevens verzamelen over wat er gebeurt na de toediening. Als we dat niet doen, is de kans groot dat we in de toekomst mensen in gevaar brengen zonder dat dat gerechtvaardigd is … Ik zie het niet rechtstreeks als censuur, maar het werkt wel in dezelfde richting. Bepaalde gegevens niet verzamelen is een manier om bepaalde conclusies te vermijden.”

Er zijn dan ook goede redenen om te denken dat de beschikbare gegevens een aanzienlijke onderrapportage is van deze bijwerkingen. Het lijkt erop dat er meer aan de hand is, maar het lijkt er des te meer op dat we zijn vastgelopen in een algemeen drijvend verlangen om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Overheden lijken een gemeenschappelijk en zeer eenvoudig beleid te voeren wat dat betreft. Omdat het gewoon te ingewikkeld is geworden om in te gaan op alle verschillende nuances en we er eenvoudigweg de tijd niet voor hebben, is het beleid vereenvoudigd tot een algemene regel: iedereen moet zich laten vaccineren!

Dr. Weinstein: “Ik vind het schokkend omdat de aandoeningen die we in de verschillende gegevens zien opduiken zeer ernstig zijn en het aantal sterfgevallen al zeer aanzienlijk is, veel hoger dan wat de stopconditie voor een gewoon vaccin onder normale omstandigheden zou zijn. Telkens wanneer we, om ons beleid te vereenvoudigen, iemand gaan vaccineren die dat eigenlijk niet nodig heeft en die persoon sterft, dan laten we een gezin achter met een enorm verlies. We kunnen het niet verantwoorden mensen aan dat risico bloot te stellen enkel en alleen omdat het beleid werd vereenvoudigd.”

Het grootste ‘gain of function’-experiment ooit?

Eén ding kan met zekerheid worden gezegd over wat er nu gebeurt, en dat is dat wat wij nu doen zeer ongewoon is. Specialisten zoals Dr. Weinstein en Dr. Malone vrezen dat, aangezien wij een nieuwe technologie toepassen die de code bevat voor een zeer nauw antigeensignaal, en wij deze toepassen in een actieve pandemie, terwijl de vaccins weliswaar niet volkomen doeltreffend zijn om doorbraakgevallen te voorkomen, zij in feite een zeer sterke vorm van selectie op het virus uitoefenen. Dr. Weinstein beweert dat er alle reden is om te vrezen dat deze selectie de evolutie van ontsnappingsmutanten in de hand zal werken: “…dat wil zeggen, selectie ten gunste van mutaties die het virus onzichtbaar maken voor het bewuste immuunsysteem dat door de vaccins wordt geactiveerd, en als dat gebeurt, zal het een voortdurende pandemie veroorzaken.”

Op 28 juli zei Dr. Malone tijdens een interview met Steve Bannon: “Wat de laatste dagen duidelijk is geworden en wat er nu lijkt te gebeuren, is de ergste nachtmerrie van een vaccinoloog. We weten nu dat de bescherming van Pfizer na 6 maanden begint af te nemen. Wat de gegevens lijken te suggereren is dat degenen die Pfizer hebben gekregen, en degenen die zich nu in de afnemende fase bevinden, terug besmet kunnen raken. Dit is precies wat je zou verwachten, namelijk dat de grootste vatbaarheid voor antilichaamafhankelijke versterking zich in deze lange afnemende fase bevindt, wanneer de vaccinrespons afneemt. Zoals ik het zie, verbergt de overheid wat hier aan de hand is. Plus, ik wil niet alarmerend klinken, maar wat zich nu lijkt te voltrekken is een rampscenario waarbij het vaccin, in die afnemende fase, ervoor zorgt dat het virus zich efficiënter vermenigvuldigt dan anders het geval zou zijn. Dat is wat we noemen antilichaamafhankelijke versterking. Sommigen waarschuwen hier al voor sinds het begin van deze vaccinatiecampagne.”

Moet iedereen zich zo snel mogelijk laten vaccineren?

Dr. Malone: “Wat ons verteld wordt is dat we allemaal gevaccineerd moeten worden zodat we groepsimmuniteit zullen bereiken. Dat is de logica. Het probleem is dat dit een denkfout is. Wat zou er eigenlijk nodig zijn om deze groepsimmuniteit te bereiken? We hebben niet eens de gegevens verzameld om in de klinische proeven te kunnen berekenen wat ons groepsimmuniteit zou geven. We hebben ook geen gegevens uit de klinische proeven over het effect van vaccinatie op de overdracht van het virus. Je kunt dus niet echt een epidemiologische berekening maken van het aantal mensen binnen een bevolking dat besmet of gevaccineerd moet zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft duidelijk en ondubbelzinnig bekend gemaakt, dat geen van deze vaccins een infectie voorkomt. Ze voorkomen ziekte. Ze voorkomen geen overdracht. Misschien verminderen ze de overdracht, maar met hoeveel weten we niet.”

Hoewel de vaccins gratis worden toegediend, wordt er uiteindelijk wel voor betaald. Dus wordt er winst gemaakt. 

Dr. Weinstein: “Ik weet niet hoe ethiek zich verhoudt tot zoiets als fiduciaire verantwoordelijkheid binnen deze farmaceutische bedrijven en ik ga ook niet doen alsof ik het weet, maar ze hebben blijkbaar wel degelijk een enorme drang om zo veel mogelijk vaccindosissen af te leveren. Die drijfveer komt overeen met de medische conclusie dat iedereen gevaccineerd moet worden. Dus die medische conclusie, die nu de aanbeveling van het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) is geworden, weerspiegelt precies de belangen van de farmaceutische industrie. Tegelijkertijd hebben de technologiesector en de socialemediaplatforms de aanbevelingen van het CDC overgenomen en deze gecodeerd als basis voor hun censuurbeleid. Dat brengt het gevaar met zich mee dat we niet langer meer openlijk mogen debatteren over een ‘kaping’ van de agentschappen voor volksgezondheid, omdat deze gesuggereerde ‘kaping’ nu is doorgedrongen tot op het niveau van Facebook, YouTube en Twitter. Het is nochtans dringend nodig, maar als juist deze discussie wordt stilgelegd, omdat ze als medische misinformatie wordt beschouwd, dan hebben we het over effectief stilzwijgen. Dus voor degenen die slechts terloops opletten, lijkt het alsof er niets aan de hand is en dat het CDC helemaal niet gekaapt is, omdat uiteindelijk niemand er over praat.”

Dr. Weinstein realiseerde zich ook dat grote delen van de samenleving nu zelfs in het algemeen pleiten vóór censuur en aangezien het in hun ogen in het belang is van de samenleving, gebeurt het zelfs op grote schaal: “Ik moet zeggen dat ik er geschokt door ben, maar ik weet ook dat we keer op keer werden gewaarschuwd. We werden gewaarschuwd voor het verbranden van heksen en het verbranden van de boeken en voor Big Brother. Nu, ik weet dat de geschiedenis zich niet klakkeloos herhaalt, maar dat ze rijmt, en nu rijmt ze op een manier die ons, denk ik, overrompeld heeft. Dus ja, we hebben momenteel mensen die staan te juichen voor precies die dingen waarvan onze voorvaderen begrepen dat ze een bedreiging vormen voor ons vermogen om stand te houden in de wereld … Het aantal waarschuwingen is groot. Je ziet steeds meer mensen die tot voor kort blijkbaar nog aanhangers waren van het idee dat vrije meningsuiting een goed idee is, die nu openlijk lijken te juichen voor diegenen die de censuur opdringen en hen daarbij zelfs helpen, en dat is beangstigend.”

Dr. Weinstein voegde eraan toe: “Ik weet niet waarom het gebeurt, maar ik kan wel zeggen dat het in elke bedrijfstak gebeurt waar ik weet van heb. Het gebeurt in elke instelling waar ik van op de hoogte ben en eerlijk gezegd, het gebeurt bij elk onderwerp dat belangrijk is voor ons om te bespreken. We maken alle basisprincipes ongedaan die ons in staat stellen om te denken, die ons in staat stellen om productief met elkaar van mening te verschillen en om samen te ontdekken wat waar is en de gevolgen voor ons zullen catastrofaal zijn.” 

Dr. Malone concludeerde: “Wat de vaccins betreft, wordt er momenteel geen volledige informatie verstrekt over de risico’s. Het wordt niet gedaan op een manier die voor het publiek begrijpelijk is, en we verleiden, dwingen en forceren zonder de rechten van het individu te respecteren om te kiezen wat er met zijn eigen lichaam gebeurt. Naar mijn mening is het recht om te kiezen het fundament van onze Westerse samenleving. De Staat bezit ons lichaam niet, zeker niet wanneer het gaat over een experimenteel product. Ik vrees dat we een belangrijke grens hebben overschreden. Het is een bio-ethische grens. Het zou zelfs de federale wet kunnen zijn die we hebben overschreden, ook al is het mogelijk onbedoeld en met goede bedoelingen. Als je echter teruggaat, en bijvoorbeeld de Code van Neurenberg leest, dan is wat we nu doen helemaal niet in overeenstemming met die fundamentele beginselen. Dit gebeurt van tijd tot tijd tijdens oorlog en crisis. Culturen kunnen plots besluiten dat het in orde is om de regels van de ethiek te gaan omzeilen, of het nu gaat om marteling of het interneren van bevolkingsgroepen, maar uiteindelijk loopt dit zowat altijd verkeerd af. Ik probeer dus op een verantwoordelijke, ethische manier, op basis van mijn cv en vanwege mijn rol bij het uitvinden van deze technologie, mensen erop te wijzen dat ik denk dat we hier een aantal fundamentele grenzen aan het overschrijden zijn, die we eigenlijk zouden moeten respecteren.”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
0 Comments

No Comment.