fb pixel
Covid-19, Wereldwijd

‘The Great Reset’: Wordt Covid-19 gebruikt voor het uitbouwen van ‘surveillance en controle’?

Bron: Unsplash

In januari 2020, toen de Covid-19-pandemie razendsnel de straten van Wuhan vulde en zich weldra over de wereld zou uitstorten, vond in het Zwitserse Davos de vijftigste, jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum plaats. Deze feestelijke gelegenheid werd door ‘de 1%’ bijgewoond, de superrijken en meest invloedrijken onder ons.

Enkele maanden verder, toen de meeste landen nog aan het bekomen waren van de eerste corona-uitbraak, hield het Forum op 3 juni een online conferentie, waarin voorzitter Klaus Schwab verklaarde: “Covid-19 heeft ons laten zien dat ons oude systeem niet langer meer geschikt is voor de 21ste eeuw. Wat we nodig hebben is een great reset.”

Een grote resetknop, die ingedrukt gaat worden door de machtigen der aarde en ons leven voorgoed zal veranderen?

De Nederlandse hoogleraar strategisch leiderschap, Bob De Wit, legt in zijn boek ‘Society 4.0’ uit dat er inderdaad een ‘great reset’ zit aan te komen. Maar hoe het balletje gaat rollen, dat bepalen we volgens professor De Wit best zelf.

Tijdens een interview voor Blckbx.tv legde Professor De Wit uit hoe Covid-19 aan de oorzaak ligt van enorme veranderingen die binnen onze maatschappij plaatsvinden. “De vraag is in hoeverre het nog gaat over gezondheid en in welke mate het nu al gaat over het creëren en verder uitbouwen van surveillance en controle”. Een dystopische werkelijkheid, waar niets nog ontsnapt aan het oog van de heersende klasse, is volgens De Wit met de huidige technologie reeds zonder meer mogelijk. Het ‘social credit systeem’ van het Chinese regime is daarvan het levende voorbeeld.

Volgens professor Schwab van het World Economic Forum is het systeem waarop onze huidige samenleving is gebaseerd aan vervanging toe. Het gros van onze leiders lijkt het daarmee eens te zijn en ze hebben er zelfs een slogan voor verzonnen: “to build back better”. Zowel Amerikaans presidentskandidaat Joe Biden, Canadese premier Trudeau en Brits premier Johnson gebruikten deze slogan al in hun speeches. Volgens Schwab is het een samenvatting voor een agenda waarin sociale cohesie ten grondslag ligt aan de democratie en waardoor we alleen maar in een meer geglobaliseerde samenleving zullen leven.

De Britse Prins Charles noemde deze great reset “een gouden kans om iets goeds uit deze crisis te halen.” Hij sprak van “een unieke kans die we nog nooit eerder hebben gehad en misschien ook wel nooit meer zullen krijgen.” Op die manier lijkt ‘de vierde industriële revolutie’ een feit te worden, naar het gelijknamige boek van professor Klaus Schwab.

Professor De Wit denkt hier eigenlijk geheel anders over. Hij geeft toe dat we te maken krijgen met steeds meer bedrijven die werken op wereldniveau, zoals social media en farmabedrijven, maar hij merkt daarnaast op dat Schwab het ook heeft over democratie. De Wit zegt: “Het is interessant dat hij verwijst naar democratie. Dat is nou precies wat hij niet wil.” Dat komt volgens De Wit doordat er nu een regerende elite is, die zich voorneemt om op eigen houtje, op wereldniveau te gaan bepalen wat goed en wat slecht voor ons is.

Professor De Wit zei dat de koers die het World Economic Forum heeft uitgestippeld er een is volgens een ondemocratisch bestuur, zonder een ‘feedback systeem’, waarmee fouten gecorrigeerd kunnen worden. De geschiedenis heeft ons echter meermaals geleerd dat een systeem zonder rem onvermijdelijk tot een dictatuur leidt. 

Maar volgens De Wit hoeven wij als burgers helemaal niet machteloos toe te kijken en hebben we ons lot nog steeds in eigen handen: “De elite kan alleen maar elite zijn wanneer de meerderheid van de bevolking dat toelaat … Er zijn verschillende manieren waarop je de toekomst in kan gaan. Eén ervan wordt door Professor Schwab voorgesteld en noem ik in mijn boek ‘de elite reset’, waarbij net zoals in het feodale tijdperk de elite de baas van de wereld wordt. Met behulp van allerlei technologieën krijgen ze de regie over de wereld en over de mensen.”

“Maar er is ook een alternatief, en dat is de hoop die ik in mijn boek probeer te bieden. Wanneer er sprake is van een overgang, creëert dat altijd een vacuüm, waarbij er steeds mensen of groepen zijn die de macht proberen te grijpen. Dat is altijd zo geweest. Maar wij kunnen als burgers aangeven dat we het toch anders willen en dan ga je alles weer vanuit de behoefte van de burger organiseren. Eerst kijken wat onze behoeften zijn, hoe we gelukkig worden, onze relatie met de natuur, gezondheid, geluk en liefde, en kijken hoe we dat kunnen organiseren, eventueel door gebruik te maken van die technologieën en er dan aan verder bouwen. En dat geeft hoop, denk ik.”

De Wit geeft er een heel goed voorbeeld bij. Nederland was in de 16e eeuw een van de eerste landen die zich los maakte van de heersende elite, destijds de Spaanse koning. Dit werd gedaan met het Plakkaat van Verlatinghe, een document waarin gepleit werd om de macht over te dragen aan de burger in plaats van de heersende elite. En zo geschiedde; de burger nam het heft in eigen handen. Alhoewel de elite destijds dacht dat dit nooit zou lukken, heeft het toch geleid tot een tijdperk van ongekende voorspoed in de geschiedenis van Nederland, ‘De Gouden Eeuw’. “We gaan geen hulp vragen aan de elite, nee, we gaan het zelf doen en dat kunnen we prima.” voegde Professor De Wit eraan toe.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | Covid-19, Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.