fb pixel
Wereldwijd

President Donald Trump roept het Amerikaanse volk op om hun stem te laten horen

Bron: Screenshot DeLantaarn | President Donald Trump | Toespraak 22-12-2020

Afgelopen dinsdag zei president Donald Trump in een videoboodschap dat hij vastbesloten is om alle juridische en constitutionele wegen verder af te tasten om “de diefstal van de presidentsverkiezingen tegen te houden”.

“Amerikanen moeten kunnen vertrouwen op hun verkiezingen. Het lot van onze democratie hangt ervan af,” zei hij in de videoverklaring. “Nu is het tijd voor het Amerikaanse volk om hun stem te laten horen en te eisen dat dit onrecht onmiddellijk wordt rechtgezet. Onze verkiezingen moeten eerlijk zijn, ze moeten transparant zijn en ze moeten voor 100 procent vrij zijn van fraude.”

De aantijgingen van fraude werden door President Trump opgedeeld in 4 groepen: 

Eerst en vooral had Trump het over ambtenaren, in vrijwel elke belangrijke swingstaat, die hun eigen staatswetgeving hebben overtreden om de verkiezingsprocedures te wijzigen en beschermingsmechanismen te elimineren. “Het zijn de wetgevers die dergelijke veranderingen zouden moeten doorvoeren, maar zij werden zelden of nooit ingeschakeld.” 

Ten tweede zei Trump dat het percentage afgekeurde ‘stemmen per post’ tijdens de afgelopen verkiezingen betrekkelijk lager lag in vergelijking met voorgaande jaren. Tegelijkertijd was door de coronacrisis het aantal ‘stemmen per post’ nooit hoger dan dit jaar. Trump zei hierover: “Hierdoor werden in de belangrijkste staten honderdduizenden onwettige stembiljetten meegeteld, voldoende om de verkiezingsuitslag in zijn geheel te veranderen. In Georgia bijvoorbeel werd tijdens de vorige verkiezingen in 2016, 6,4% van dergelijke stembiljetten afgekeurd bij de telling. Dit jaar, met het hoogste aantal ‘stemmen per post’ ooit, was het percentage afgewezen ‘stembiljetten per post’ het laagste ooit en kwam uit op minder dan 1 procent! De Amerikanen zouden geschokt zijn om te vernemen dat men het in geen enkele swingstaat nodig achtte om burgerschap, residentie, identiteit of het al dan niet in aanmerking komen voor een ‘stem per post’ te verifiëren. Het gevaar voor illegale activiteiten werd hierdoor onbegrensd. En dat is dan ook wat we hebben gezien.”

Democraten waren in de aanloop naar de verkiezingen volop voorstander van het massaal uitsturen van ‘stemmen per post’. De coronacrisis werd als reden aangehaald. Trump was er vanaf het begin sterk op tegen om het systeem van ‘stemmen per post’ op grote schaal te gaan gebruiken. Al op 30 september, tijdens het eerste debat tussen Trump en Biden, zei hij dat dit zou leiden tot grootschalige fraude.

Trump zei toen: “Aangevraagde stembrieven zijn ok. Je vraagt je stembrief aan en je ontvangt er eentje. Daar is niets mis mee. Maar op dit moment worden er miljoenen stembiljetten rondgestuurd die door niemand werden aangevraagd. Het zal leiden tot fraude. Dit wordt een fraude zoals je nog nooit hebt gezien…”

Ten derde had Trump het over de vele getuigen die beëdigde verklaringen hebben afgelegd en hebben getuigd over grootschalige fraude in de verschillende swingstaten. “Honderden getuigen zijn naar voren gekomen om, op straffe van meineed, te getuigen over het bedrog en de fraude die zij met eigen ogen hebben gezien. Getuigen zagen stembureaumedewerkers stembiljetten antidateren, reeksen stembiljetten werden meermaals geteld en dozen met stembiljetten werden aangevoerd, die allemaal dezelfde naam droegen en allemaal stemmen waren voor Joe Biden.”

Tot slot was er nog de hele kwestie rond de Dominion stemmachines. “Alleen al in één van de districten van Michigan werden 6000 stemmen van Trump naar Biden overgeheveld. Hetzelfde systeem werd gebruikt in het merendeel van de kieskantoren doorheen de VS. Er is geen duidelijke verklaring gegeven voor het feit dat Dominionsystemen in staat zijn om met een druk op de knop de stemmen om te wisselen. In de staat Arizona heeft de Senaat een dagvaarding uitgevaardigd voor een forensische controle van de stemmachines en soortgelijke onderzoeken moeten in elke staat onmiddellijk worden uitgevoerd op de Dominion stemmachines. In Texas staat men niet toe dat Dominionsystemen worden gebruikt.”

Trump noemde de manipulatie van de 2020-verkiezingen “de laatste stap in een jarenlange poging van de Democraten en de media om de wil van het Amerikaanse volk omver te werpen en onze beweging op alle mogelijke manieren en met alle noodzakelijke middelen onderuit te halen”. “Maandenlang en zelfs jaren voor de verkiezingen hebben de media, de Big Tech internetgiganten en de Democratische Partij openlijk samengewerkt om het publiek te misleiden … In 2016 hebben we ze verrast. Vanaf dat moment hadden ze 4 jaar de tijd om te werken aan een regeling om de verkiezingen van 2020 te manipuleren … Ons land heeft geen vrije pers meer. Het is een pers van onderdrukking. Het is een pers waar de waarheid nooit naar buiten zal komen … Als deze flagrante fraude niet volledig wordt onderzocht en aangepakt, zullen de verkiezingen van 2020 voor altijd als onwettig en de meest corrupte verkiezingen in de geschiedenis van ons land worden beschouwd. De Amerikanen moeten het volste vertrouwen kunnen hebben in onze verkiezingen. Het vertrouwen in onze democratie hangt ervan af.”

Peter Navarro in het Witte Huis samen met President Trump, Vice President Mike Pence en minister van Economische Zaken Wilbur Ross

Eerder zei Peter Navarro, de economische adviseur van President Trump, dat het erop lijkt dat er een gecoördineerde strategie was in zes swingstaten, nl. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania en Wisconsin, om de stembussen te vullen met stemmen voor Biden.

In een interview met Fox News zei Navarrro: “Ik denk dat de democraten Trump zo erg haten, dat de haat groter is geworden dan de liefde voor hun eigen land. ‘Het doel heiligt de middelen’ is hierdoor bij de Democraten een algemene houding geworden waarvan de partij nu volledig doordrongen is.”

Op 17 december publiceerde Navarro een rapport ‘The Immaculate Deception’. Navarro schreef het rapport in zijn hoedanigheid als burger.

Tijdens een persconferentie zei Navarro dat er niet zoiets was als een “smoking gun”. In plaats daarvan had hij het over “de dood door duizend snijwonden” en een spoor van verkiezingsonregelmatigheden in zes dimensies gaande van regelrechte kiezersfraude tot statistische abnormaliteiten. Het verslag concludeert ook dat in 5 van de 6 van deze swingstaten het aantal illegale stemmen de winnende marge van presidentskandidaat Joe Biden aanzienlijk overstijgt.

“Als deze verkiezingsonregelmatigheden niet volledig zullen worden onderzocht vóór de dag van de inauguratie, loopt onze natie het zeer reële risico om nooit meer een eerlijke presidentsverkiezing te kunnen houden”, aldus Navarro in het rapport.

Navarro zei dat zijn rol bij het opstellen van zijn rapport is om te zeggen dat “de keizer in de verkiezingen geen kleren draagt”. Hij zei ook dat de pers in het algemeen deze onregelmatigheden op zijn minst serieus moet nemen en verder moet onderzoeken.

The Washington Post reageerde met een artikel getiteld: “Dit is misschien wel het meest gênante document dat ooit door een medewerker van het Witte Huis werd geschreven…”

Forbes magazine omschreef het verslag als “… een verslag dat gebaseerd is op ontkrachtte beschuldigingen die grotendeels zijn verworpen door het gerecht.”

Navarro houdt vol dat “het laatste wat dit land nodig heeft een inauguratiedag is, waarop we een illegale en onwettige president van de Verenigde Staten zullen inhuldigen.”

Advocaat Sidney Powell kondigde op 17 december aan dat het Amerikaanse Hooggerechtshof twee zaken met betrekking tot vermeende verkiezingsfraude in Wisconsin en Arizona zal verwerpen, terwijl ze eraan toevoegde dat twee andere zaken in Michigan en Georgia werden aanvaard. Deze rechtszaken zullen echter pas worden behandeld na de inauguratie op 20 januari.

Navarro stelde dat “als er uiteindelijk na de inauguratie van Joe Biden overtuigend bewijs aan het licht komt dat de verkiezingen inderdaad gestolen zijn, lopen we als natie het zeer reële risico dat de kern van onze Amerikaanse unie niet zal kunnen standhouden.”

 

 

De reguliere media heeft ervoor gekozen om het nieuws over mogelijke fraude tijdens de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen te minimaliseren of helemaal te negeren. Op sociale media worden alle berichten hierover zelfs zwaar gecensureerd. Wij zijn van mening dat iedereen zijn eigen mening hierover mag vormen. Daarom doen wij ons best om u, de lezer, te informeren over het verloop van de rechtszaken en elk ander gerelateerd nieuws.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.