fb pixel
Wereldwijd

Pools wetsvoorstel maakt online censuur door ‘Big Tech’ strafbaar

Bron: Unsplach

De Poolse minister van Financiën, Zbigniew Ziobro, werkt aan een westvoorstel, getiteld “De wet op de vrijheid van meningsuiting en het zoeken en verspreiden van informatie op het internet”. Deze nieuwe wet zal gebruikers van sociale media het wettelijk recht geven om in beroep te gaan tegen het verwijderen van inhoud van hun berichten op sociale mediaplatformen zoals Facebook en Twitter. Met dit nieuwe rechtssysteem kunnen deze ‘Big Tech-bedrijven’ zwaar worden beboet voor het censureren van rechtmatig beschermde vrije meningsuiting online.

Zbigniew Ziobro | Bron: Wikipedia

Ziobro zei dat het doel van het wetsvoorstel was om internetgebruikers het gevoel te geven dat hun rechten beschermd zijn en dat hun berichten niet willekeurig van online platforms kunnen worden verwijderd. “Vaak zijn de slachtoffers van deze vorm van ideologische censuur ook vertegenwoordigers van allerlei groeperingen die in Polen actief zijn en waarvan de inhoud van hun berichten wordt verwijderd of geblokkeerd, enkel en alleen omdat ze hun mening uiten en verwijzen naar waarden die onaanvaardbaar zijn vanuit het oogpunt van andere gemeenschappen.”

Het wetsvoorstel dat Ziobro heeft ingediend voorziet digitale bescherming voor iedere vorm van vrije meningsuiting die volgens de Poolse wet toegestaan is. Momenteel oordelen Big Tech-bedrijven naar eigen inzicht over de aanvaardbaarheid van de vrije meningsuiting van hun Poolse klanten. Het is de bedoeling van deze wet om hen deze macht te ontnemen.

Poolse gebruikers van sociale media zouden hierdoor de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij een nieuwe rechtbank.

Als blijkt dat socialemediaplatforms ten onrechte een account of de inhoud van een bericht hebben verwijderd, zullen ze wettelijk verplicht zijn om de verwijderde inhoud terug online te plaatsen. Indien ze weigeren, kunnen ze worden onderworpen aan fikse boetes die kunnen oplopen tot maximaal 1,8 miljoen euro, te betalen aan het Poolse bureau voor elektronische communicatie. 

Sebastian Kaleta | Bron: Adrian Grycuk

De nieuwe wet voorziet dat het hele proces elektronisch zal worden afgehandeld, zodat elk geval van politieke censuur snel kan worden opgelost.

Sebastian Kaleta, de Poolse staatssecretaris bij het ministerie van Justitie, zei in een interview met DoRzeczy.pl dat censuur steeds zou moeten worden geconfronteerd met een reactie vanuit de overheid en dat enkel vanuit de grondwet de volledige vrijheid van meningsuiting kan worden gegarandeerd.

“Links probeert elke fundamentele kritiek op zijn opvattingen of ideologie te definiëren als haatspraak en verwacht vervolgens dat dergelijke inhoud wordt gecensureerd of zelfs bestraft […] links probeert consequent zijn antidemocratische ambities te implementeren. Deze wet is een reactie op wat ze ons proberen op te leggen als ‘wettelijke norm’, dat wil zeggen, ze proberen ons te dwingen om met ‘politieke correctheid’ te censureren en af te zien van het uiten van onze mening,” voegde Kaleta eraan toe.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.