fb pixel
Opinie

Opinie | Hoe terroristisch zijn de terroristen in Washington eigenlijk?

Bron: Epoch Times | Eigen beelden van demonstratie in Washington DC

Iedereen weet dat het nieuws niet vooral schrijft over het normale maar juist over de bijzondere dingen, hoe dat precies gebeurde op 6 januari 2021 wil ik graag toelichten aan de hand van een paar beelden.

De NOS schrijft er in niet mis te verstane woorden over.

“De roep om Trumps aftreden is luider dan ooit.”

Maar het nieuws dat de NOS weglaat, rapporteren de beelden die rondgaan op sociale media wel. Die spreken voor zich:

Het is duidelijk dat de sfeer goed is, er is een enorme groep mensen op de been en al deze mensen roepen niet om Trumps aftreden maar ze roepen op tot eerlijke verkiezingen en deze bewijzen zijn enorm.

Aan het begin van de middag loopt iedereen naar het Capitool om steun te betuigen op een rustige en geweldloze manier. Volgens schattingen waren er rond de 500.000 mensen aanwezig. Uiteindelijk blijkt dat het Capitool binnengevallen werd door een aantal mensen, slechts een kleine groep mensen gaan naar binnen en dit wordt door iedereen afgekeurd, ook door Donald Trump.

Maar de oordelen van haast ieder nieuwsmedium worden op niet mis te verstane wijze de wereld in gespuwd: een stel terroristen hebben het democratisch proces verstoord. Bij demonstraties kunnen spanningen hoog oplopen. Echter, in Washington lopen mensen rusting het Capitool binnen en wordt de boel niet geheel kort en klein geslagen. In plaats daarvan verschijnen er foto’s op sociale media van een gehoornde man die poseert voor een foto op de stoel van Mike Pence en iemand die een selfie maakt met een agent. Nos schrijft: “Afgelopen dag werd in de staat Arkansas de 60-jarige man opgepakt die achter het bureau van Huis-voorzitter Pelosi plaatsnam. Nadat hij zich bij de plaatselijke politie had gemeld werd hij opgepakt.”

Vergelijken we dit met beelden van andere demonstraties in de VS, van afgelopen zomer bijvoorbeeld, dan zijn de taferelen in Washington waarschijnlijk kinderspel. Tijdens demonstraties vanwege de dood van George Floyd zijn hier gebouwen in brand gestoken, is er gevochten met de politie en in tientallen steden was er geweld. De Washington Post schatte destijds dat 93% van de demonstranten vreedzaam waren. Een verschil als we gaan  vergelijken met de situatie van 6 januari; in Washington waren tenminste 99% van de mensen vreedzaam aan het demonstreren.

Als er grote dingen gebeuren in de wereld, ga ik vaak kijken naar de geschiedenis of er al gelijke dingen gebeurd zijn. Ik moest gelijk denken aan de protesten van Martin Luther King. Ook hij wilde iets bereiken, namelijk vrijheid voor ieder mens die in de VS leefde. Wat maakte hem zo succesvol? Hij wilde dat mensen elkaar goed en gelijkwaardig behandelen, in plaats van te leven in een land met rassensegregatie. Met vreedzaam demonstreren was hij heel succesvol en werd hij wereldberoemd.

Als we kijken naar Mahatma Ghandi, gebeurde er iets vergelijkbaars. India werd uiteindelijk onafhankelijk, mede doordat Ghandi zich tientallen jaren ingezet heeft voor vreedzaam protest. Alhoewel er destijds ook veel geweld was, distantieerde Ghandi zich hier geheel van en riep op tot een zelfstandige en onafhankelijke houding van minderheidsgroepen als het bijvoorbeeld ging om de import van producten.

Beide heren vonden de wetten van hun land oneerlijk en wilden juist op vreedzame voet met hun landgenoten leven, in plaats van onder de tirannie van enkelen. Er zullen waarschijnlijk een hoop slechte woorden over deze twee mannen uitgesproken zijn, maar ze waren wel succesvol, want een vreedzaam protest is uiteindelijk de beste en krachtigste methode om in gesprek te gaan met landgenoten.

Ook toen spraken de meeste kranten eerst negatief over de heren en in deze geglobaliseerde wereld gaat het denk ik niet anders. Twitter en Facebook censureren ieder bericht wat niet meepraat in hun ideologie, feit of fictie. Mainstream Media brengen slechts negatieve rapporten uit over alles wat niet meegaat in de ideologie van de staat. Joe Biden gebruikt woorden als tolerantie en respect als basis voor de Amerikaanse samenleving, maar zijn oordeel is glashelder, iedere fout die de tegenstander maakt is afgrijselijk, maar we praten niet over de fouten die gemaakt worden in antiracisme-demonstraties…

 

 

Hebt u ook een uitgesproken mening die u graag wilt ventileren? Stuur ons uw tekst toe en als wij hem geschikt vinden, publiceren we hem op onze site met vermelding van uw naam of, als u dat liever heeft, anoniem. Stuur uw tekst naar info @ delantaarn . info

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | Opinie

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.