fb pixel
aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Openingsfilm op het ‘Beholders’ documentairefestival ontrafelt een ingewikkelde samenzwering

Bron: Screenshot | De Lantaarn

Beholders is een vijfdaags internationaal documentairefestival dat dit jaar zal doorgaan van 13 t/m 17 oktober op diverse locaties in Meierijstad. 

Als openingsfilm werd dit jaar voor een opmerkelijke documentaire gekozen: ‘Ask No Questions’, van regisseur Jason Loftus, volgt de sporen van een publieke zelfmoord op het Tiananmenplein in Peking in 2001 en de gevangengenomen medewerker van de Chinese staatsomroep, die ervan overtuigd is dat het hierbij gaat om een samenzwering van de overheid.

Een verslaggever van CNN heeft beeldmateriaal mee gesmokkeld van de gebeurtenissen die dag, maar werd monddood gemaakt in Peking. Nu helpt haar verklaring als ooggetuige om deze ingewikkelde samenzwering te ontrafelen. 

‘Ask No Questions’ toont de dodelijke kracht van media onder een autoritair regime en de opmerkelijke kracht van een enkeling die weigert concessies te doen aan de waarheid.

De Chinese autoriteiten zetten ondertussen de familie van de regisseur en de mensen die voor hem werken onder druk.

Achtergrond van het verhaal

In 1999 besloot de Chinese President en partijvoorzitter Jiang Zemin om Falun Gong, een typische Chinese vorm van Qigong volgens de basisprincipes ‘Zhen, Shan, Ren’ (waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid), te verbieden in China. De beoefening van Falun Gong was in enkele jaren tijd immens populair geworden in China. Het aantal Falun Gong-beoefenaars (+/-100 miljoen) was ver boven het aantal actieve partijleden van de CCP uitgerezen (+/- 60 miljoen) en dit maakte Peking uitermate nerveus.

 

Jiang Zemin

Voor Jiang Zemin verliep het echter niet zoals gepland. Jiang had gezworen om Falun Gong binnen ‘drie maanden’ uit te roeien, maar hij slaagde er niet in om dit waar te maken. Falun Gong beoefenaars verkozen de traditionele normen en waarden boven de ideologie van de Chinese Communistische Partij en weigerden de beoefening van Falun Gong op te geven. Bovendien begonnen de modale Chinees bijna anderhalf jaar na het begin van deze vervolging genoeg te krijgen van de campagne tegen Falun Gong die geheel verliep in de stijl van de Culturele Revolutie. Veel plaatselijke functionarissen werden eveneens apathisch ten aanzien van de vervolgingsopdrachten en tegen het einde van 2000 leek het erop dat de vervolging haar elan had verloren. 

Op 23 januari 2001 kwam hier echter verandering in. Er vond een incident plaats op het Tiananmensplein in Peking dat nadien zou bekend worden als het “zelfontbrandingincident op het Tiananmenplein”. Het was op de vooravond van het Chinese Nieuwjaar, toen vijf personen zichzelf in brand staken op het Tiananmenplein. De hele scène werd vanuit verschillende hoeken op camera vastgelegd. Reeds enkele uren na de gebeurtenis werden de staatsmedia overspoeld met berichten dat de zelfverbranders Falun Gong-beoefenaars waren. De nieuwsberichten werden onophoudelijk heruitgezonden en bevatten gruwelijke beelden van de slachtoffers, waarin werd gesuggereerd dat de beoefening van Falun Gong rechtstreeks verantwoordelijk was voor deze tragedie.

In de weken die volgden op het incident, wees veel bewijs (waaronder een artikel van een onderzoeksjournalist van de Washington Post die ontdekte dat twee van de zelfverbranders zelfs nooit Falun Gong hadden beoefend) erop dat het hele incident in scène was gezet. Het merendeel van de Chinezen werden er echter door misleid, en de publieke opinie keerde zich van de ene dag op de andere volledig tegen Falun Gong. In heel China veranderde het eerdere gevoel van respect en sympathie voor Falun Gong in woede en aanvallen. Het aantal haatmisdrijven tegen Falun Gong beoefenaars nam toe. De weg was vrij voor Jiang om de vervolging in een hogere versnelling te zetten en de CCP escaleerde haar vervolging met grootschalige arrestatiecampagnes en martelingen.

De waarheid verhelderen

Geconfronteerd met de laster en vervolging door het hele staatsapparaat, hebben Falun Gong beoefenaars hun best gedaan om de leugens van de CCP te ontmaskeren en de mensen de waarheid te tonen. Op 5 maart 2002 onderschepten beoefenaars van Falun Gong in de stad Changchun in de provincie Jilin acht lokale kabeltelevisie-netwerken. Gedurende bijna een uur slaagden zij erin programma’s uit te zenden waarin het bedrog achter de zelfontbranding en de propagandacampagne tegen Falun Gong aan het licht werd gebracht. Meer dan 100.000 kijkers bekeken de programma’s en kwamen tot de ontdekking dat het verhaal van de zelfontbranding vol mazen zat.

Het nieuws van de onderschepte televisie-uitzendingen bereikte Peking zeer snel. Jiang was woedend; hij gaf persoonlijk het bevel om “zonder genade te doden”. Amper een uur na de uitzending werd een massa-arrestatie van Falun Gong beoefenaars uitgevoerd door de politie. Meer dan 5.000 beoefenaars in Changchun werden gearresteerd. Ten minste acht onder hen overleefden de martelingen niet en 15 beoefenaars kregen gevangenisstraffen variërend van 4 tot 20 jaar.

Heel wat Chinezen zijn er vandaag de dag nog steeds van overtuigd dat het Falun Gong beoefenaars waren die betrokken waren bij het zelfontbrandingincident uit 2001. Het heeft een enorme impact gehad op de manier hoe de CCP Falun Gong al meer dan 22 jaar heeft vervolgd zonder enige merkbare weerstand van het Chinese volk.

Ask No Questions
Datum: Woensdag 13 oktober Tijd: 20:30 uur Locatie: Noordkade Verlengde Noordkade 12, Veghel

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.