fb pixel
aanbevolen-Wereldwijd, Keuze van de Lezer, Wereldwijd

Onderzoeksrapport over Dominion stemmachines: Software opzettelijk ontworpen om verkiezingsresultaten te beïnvloeden

Bron: Unsplach

Naar aanleiding van de rechtszaken over mogelijke fraude tijdens de recente, Amerikaanse presidentsverkiezingen werd een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd op de stemmachines van ‘Dominion Voting Systems’ die gebruikt werden in Antrim County in de staat Michigan. Uit het resultaat van het onderzoek blijkt dat belangrijke veiligheids- en electorale logboekbestanden ontbreken op de stemmachines.

Het rapport werd geschreven door Russell Ramsland, die voorheen werkte voor NASA en het ‘Massachusetts Institute of Technology’. Hij was tevens voormalig medewerker aan het Witte Huis onder President Reagan. Het rapport werd op 4 december goedgekeurd voor publicatie door een rechter in Michigan.

Volgens het rapport zijn alle logboekbestanden van de presidentsverkiezingen van 3 november verwijderd van het systeem. Alle gegevens van de voorafgaande verkiezingen zijn echter nog steeds aanwezig op de machines.

Ramsland noemde het ontbreken van de logboekbestanden “zeer verdacht” aangezien het onderzoek, uitgevoerd door Ramslands team, ook heeft uitgewezen dat het systeem bij het invoeren van de stembrieven een abnormaal hoog aantal ‘foutmeldingen’ genereert. De Federale Verkiezingscommissie voorziet een toegestane foutmarge van 1 op 250.000 stembiljetten ofwel 0,0004 procent. De machines die Ramslands team in Antrim County hebben onderzocht, hadden echter een foutmarge die opliep tot ruim 68,05 procent.

Na een dergelijke ‘foutmelding’ moet het stembiljet handmatig worden toegewezen door een van de verkiezingsmedewerkers. Deze manuele toewijzing van stem gebeurt zonder enig toezicht, zonder transparantie en zonder enige controle, wat de verkiezingsfraude in de hand werkt, aldus het rapport.

“Het proces voor een ‘manuele toewijzing’ van een stem is de eenvoudigste manier om stemmen handmatig te manipuleren. Doordat de logboekbestanden verdwenen zijn, is iedere vorm van controle onmogelijk geworden, en dit is uiterst verdacht omdat de bestanden voor de voorgaande jaren nog steeds aanwezig zijn in het systeem, terwijl dezelfde software werd gebruikt. We moeten dan ook concluderen dat de gegevens van de verkiezingen van 2020 handmatig werden verwijderd”, schreef Ramsland.

“Ons onderzoek geeft aan dat deze hoge foutmarge niet overeen komt met de gegevens uit voorgaande jaren. De verklaring waarbij deze problemen worden toegeschreven aan menselijke fouten is niet in overeenstemming met wat in het gerechtelijke onderzoek wordt gezegd over systemische machine- en/of softwarefouten … Door het ongewoon hoge foutenpercentage zijn er massaal stembiljetten door het verkiezingspersoneel handmatig toegewezen. Maar aangezien de logboekbestanden in de systemen ontbreken, zijn we niet langer in staat om exact te bepalen waar deze toewijzing voorkwam of wie ervoor verantwoordelijk is”, voegde Ramsland eraan toe.

Gary Miliefsky, een stichtend lid van het Departement voor Binnenlandse Veiligheid (Department of Homeland Security) en uitgever van Cyber Defense Magazine, vertelde aan The Epoch Times dat: “… rekening houdend met de ervaring en de expertise van Ramsland en zijn team, we nu beschikken over een geloofwaardige analyse, waaruit blijkt dat de algoritmes die gebruikt worden in de Dominion stemmachines opzettelijk en doelbewust ontworpen zijn om systematische fraude te creëren en de verkiezingsresultaten te beïnvloeden en in dit geval, niet in het voordeel van President Trump.”

 

Bekijk: NTD – Stemsysteem ontworpen om resultaten te manipuleren, aldus rapport.

De reguliere media heeft ervoor gekozen om het nieuws over mogelijke fraude tijdens de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen te minimaliseren of helemaal te negeren. Op sociale media worden alle berichten hierover zelfs zwaar gecensureerd. Wij zijn van mening dat iedereen zijn eigen mening hierover mag vormen. Daarom doen wij ons best om u, de lezer, te informeren over het verloop van de rechtszaken en elk ander gerelateerd nieuws.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-Wereldwijd, Keuze van de Lezer, Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.