fb pixel
aanbevolen-Wereldwijd, Covid-19, Wereldwijd

Medische tijdschrift ‘The Lancet’ publiceert update over oorsprong COVID-19 en mogelijke lek uit een Wuhan-lab

Bron: Unspash

Het medische tijdschrift The Lancet heeft op 21 juni een update gepubliceerd van een eerdere verklaring die dateert van maart 2020, waarin de hypothese dat COVID-19 mogelijk afkomstig is uit het Wuhan Instituut voor Virologie (WIV), als een “samenzweringstheorie” werd bestempeld. 

The Lancet heeft de verklaring bijgewerkt nu de mogelijkheid van een lek uit het Wuhan-lab als oorsprong van het virus bredere erkenning krijgt.

Deze verklaring, die op 7 maart 2020 werd gepubliceerd, werd een van de meest invloedrijke documenten in de eerste dagen van de pandemie, die de discussie over de oorsprong van het coronavirus mee heeft bepaald. Een wereldwijde ‘boycot’ van de theorie van een ‘lablek’ begon na de publicatie van deze verklaring in ‘The Lancet’, die werd ondertekend door 27 prominente wetenschappers. In de verklaring werd niet alleen de manier waarop China de uitbraak van het virus heeft aangepakt geprezen, maar ook werden de “samenzweringstheorieën die suggereren dat COVID-19 geen natuurlijke oorsprong heeft” scherp veroordeeld. 

De brief was getiteld: “Verklaring ter ondersteuning van de wetenschappers en medische professionals in China die COVID-19 bestrijden,” In de brief stond: “Wij verenigen ons om complottheorieën sterk te veroordelen die suggereren dat COVID-19 geen natuurlijke oorsprong heeft. Complottheorieën creëren alleen maar angst, geruchten en vooroordelen die onze wereldwijde samenwerking in de strijd tegen dit virus in gevaar brengt.” 

Na de publicatie werd deze verklaring wereldwijd door de reguliere media, alsook door de ‘fact-check teams’ van verschillende sociale mediaplatforms, opgepikt en gebruikt als referentie om posts en nieuwsberichten over de uitbraak van het coronavirus te blokkeren.

In de bijgewerkte versie van de wetenschappelijke publicatie op maandag wordt gezegd dat een van de toonaangevende virologen die de oorspronkelijke brief had ondertekend, de Amerikaanse onderzoeker Peter Daszak, had nagelaten om zijn “concurrerende belangen” bekend te maken, zoals vereist door het ‘International Committee of Medical Journal Editors’.

“In de oorspronkelijke brief hebben de auteurs verklaard geen concurrerende belangen te hebben. Sommige lezers hebben de geldigheid van deze verklaring in twijfel getrokken, meebepaald omdat zij betrekking heeft op een van de auteurs, Peter Daszak,” aldus de update.

Belangenvermenging met verstrekkende gevolgen

Na de publicatie van de Lancet-verklaring in maart 2020 werd echter duidelijk dat de brief zelf was opgesteld door medewerkers van EcoHealth Alliance, een non-profitorganisatie uit New York die in opspraak kwam nadat duidelijk werd dat het rechtstreeks heeft samengewerkt met het Wuhan Instituut voor Virologie.

Peter Daszak | Screenshot DeLantaarn

Peter Dashak is de voorzitter van EcoHealth Alliance. In de Lancet-verklaring stond: “Wij spreken met één stem […] Wij verklaren dat er geen concurrerende belangen zijn.” 

Uit e-mails, verkregen door ‘U.S. Right to Know’, bleek echter dat Dashak de Lancet-verklaring zelf heeft opgesteld, en dat het zijn bedoeling was dat deze “niet identificeerbaar zou zijn als afkomstig van een bepaalde organisatie of persoon” maar veeleer zou worden aanzien als “een open brief van vooraanstaande wetenschappers“. Daszak schreef in de onderschepte emails dat hij “de schijn van een politieke verklaring wilde vermijden.”

EcoHealth Alliance zou niet alleen miljoenen dollars aan financiering van de Amerikaanse belastingbetaler hebben ontvangen, waarmee overzeese laboratoriumexperimenten in Wuhan werden gefinancierd om coronavirussen genetisch te manipuleren, dr. Daszak werkte ook zelf jarenlang samen met dr. Shi Zhengli, die aan het hoofd staat van het lab in Wuhan. 

Daszak’s organisatie heeft in het verleden $ 3,7 miljoen aan financiering ontvangen van Dr. Anthony Fauci’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), waarvan ten minste $ 600.000 naar het WIV werd gestuurd.

Na de onthullingen kwam ook Dr. Anthony Fauci in opspraak. Op 11 mei, tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaatscommissie, ontkende Fauci met klem dat “de NIH en NIAID gain-of-function-onderzoek [uitgevoerd in het WIV] zou hebben gefinancierd.” 

Peter Daszak werd recentelijk uit de COVID-19-commissie van The Lancet gezet.

Onderzoek op levende vleermuizen in het WIV? 

Daszak kwam deze maand terug op eerdere beweringen dat er nooit levende vleermuizen in het WIV werden gebruikt, nadat de Australische onderzoeksjournalist Sharri Markson verslag deed van beelden van binnenin het laboratorium die het omgekeerde suggereren.

In deze documentaire uit 2017 getiteld “De bouw van het Wuhan P4 laboratorium”, een officiële Chinese promo-video die werd gemaakt na de bouw van het laboratorium in Wuhan om de lancering van het WIV te promoten, worden vleermuizen getoond die worden gehouden in kooien in het laboratorium, evenals een clip van een wetenschapper die een vleermuis voedt met wormen.

Daszak zei nog in december 2020 dat de bewering dat levende vleermuizen in het bewuste lab in Wuhan werden gehouden een “wijd verbreide samenzwering” was en dat hij hoopt dat het een “fout” in de verslaggeving is die “gecorrigeerd” zal worden.

“Er werden geen vleermuizen naar het Wuhan-lab overgebracht voor genetische analyse. Dat is niet hoe deze wetenschap werkt. We verzamelen enkel samples, en sturen ze naar het lab. We laten de vleermuizen steeds vrij waar we ze vangen!” zei Daszak in december vorig jaar op Twitter.

Daszak heeft nu toegegeven dat hij het WIV niet had gevraagd om zijn opmerking te bevestigen, en dat het WIV mogelijk vleermuizen heeft ondergebracht in het laboratorium.

Medeondertekenaars van de Lancet-brief maken een ommezwaai

Dr. Peter Palese, een microbioloog aan de New Yorkse Icahn School of Medicine van het Mount Sinai ziekenhuis, en één van de 27 virologen die de Lancet-brief van 7 maart 2020 ondertekenden, is teruggekomen op de eerdere verklaring en zegt nu dat een grondig onderzoek naar de oorsprong van COVID-19 nodig zal zijn.

Palese zei aan de Daily Mail. “Er is veel verontrustende informatie opgedoken sinds de Lancet-brief die ik mee heb ondertekend, dus ik wil antwoorden zien op alle vragen. Ik geloof dat een grondig onderzoek naar de oorsprong van het COVID-19 virus nodig is.”

Bernard Roizman, een professor aan de Universiteit van Chicago, en tevens ook medeondertekenaar van de Lancet-brief, zei aan de Wall Street Journal dat hij nu gelooft dat “het virus naar een lab is gebracht. Ze zijn ermee aan de slag gegaan… en een slordig persoon heeft het naar buiten gebracht.” Hij zei dat het personeel van het laboratorium “nooit zal toegeven dat ze zoiets stoms hebben gedaan.”

David Asher, een voormalig medewerker van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken die een onderzoek hielp leiden naar de oorsprong van het coronavirus, zei vorige maand dat het virus waarschijnlijk afkomstig was van het WIV.

“Het virus was vanaf het begin geoptimaliseerd voor overdracht tussen mensen op een manier zoals dat bij geen enkel door vleermuizen overgedragen coronavirus ooit het geval was,” zei Asher.

President Joe Biden gaf op 26 mei opdracht aan de Amerikaanse inlichtingendienst om een evaluatie uit te voeren met een deadline van 90 dagen.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-Wereldwijd, Covid-19, Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.