fb pixel
Wereldwijd

Is er voldoende bewijs van stemfraude om het resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen om te keren?

Bron: Unsplash

Op vrijdag verklaarde Matt Braynard, Directeur van Look Ahead America en voormalig Data Chief analist voor President Trump, dat het aantal betwistbare stembiljetten de marges overtreft in ten minste drie staten: Arizona, Georgië en Wisconsin.

“Dit is niet gebaseerd op de analyse van anderen, het is gewoon gebaseerd op de gegevens die ik zelf en mijn team hebben verzameld. Deze verkiezingsuitslag is bepaald door uitgebrachte stemmen die zeer twijfelachtig zijn. En daarom ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet met vertrouwen kan zeggen wie deze verkiezing heeft gewonnen. Ik denk dat niemand dat momenteel kan.”

Braynard zei dit tijdens een interview met Crossroads. Hij zei ook dat het hierbij niet zo zeer gaat om een terugkerend patroon maar om feitelijke gegevens van kiezers die de wet hebben overtreden tijdens het uitbrengen van hun stem.

“Ik kan u eenvoudigweg de lijst geven van de mensen die bij deze verkiezing hebben gestemd, die in Georgië een nationale adreswijziging hebben ingediend en zich naar een andere staat hebben verplaatst, en ik kan u ook de daaropvolgende kiezersregistraties van deze personen in (die) andere staten laten zien waarna ze in Georgië een ‘stembiljet wegens afwezigheid’ hebben uitgebracht. Dit is dus niet speculatief. Het is precies wat de gegevens laten zien en het gaat hier dus om harde feiten. Ik vraag je niet zomaar iets te geloven en je hebt ook geen achtergrond in computerwetenschap of statistiek nodig om te begrijpen wat we hebben gepresenteerd. Iedereen kan begrijpen wat er hier gebeurt en het is zeer helder.”

Braynard meldde ook op Twitter dat deze gegevens binnenkort zullen worden gebruikt tijdens de aankomende hoorzitting in Arizona.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.