fb pixel
aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Leden van het Europees Parlement eisen maatregelen tegen orgaanroof bij gewetensgevangenen in China

Bron: Unsplash

Tijdens een hoorzitting van een Subcommissie voor de mensenrechten op 29 november, hebben enkele leden van het Europees Parlement maatregelen geëist om de orgaanroof bij gewetensgevangenen in China tegen te gaan. Deskundigen hadden bevestigd dat het Chinese communistische regime op grote schaal ‘organen heeft geoogst’ van gewetensgevangenen.

Martin Elliott (links) en Sir Geoffrey Nice QC (rechts)

“We kwamen tot de conclusie dat deze gedwongen orgaanoogst zonder gerede twijfel is bewezen”, vertelde Sir Geoffrey Nice QC, die het China-tribunaal van 2019 leidde, een onafhankelijk panel dat de kwestie heeft onderzocht.

Het China Tribunaal concludeerde in zijn rapport van 2019 dat door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst in China al jaren “op aanzienlijke schaal” plaatsvindt. In het rapport staat dat het “zeker” is dat de organen afkomstig zijn van gevangen Falun Gong-beoefenaars, dat zij “waarschijnlijk de voornaamste bron” zijn, en “het betekent dat deze mensen, de Falun Gong, worden afgevoerd, vermoord en al hun organen eruit worden gerukt voor zuiver commerciële doeleinden.”

Falun Gong wordt ook wel Falun Dafa genoemd. Het is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele leringen. In juli 1999 startte het Chinese regime een grootschalige en landelijke vervolgingscampagne om beoefenaars van deze discipline op te pakken en in gevangenissen, werkkampen, hersenspoelcentra en psychiatrische instellingen op te sluiten. De bedoeling van de toenmalige president Jiang Zemin, die de vervolging eigenhandig had opgestart, was om Falun Gong geheel uit het straatbeeld te doen verdwijnen, nadat het eind jaren ’90 immens populair was geworden doorheen China. Er waren in die periode naar schatting 100 miljoen beoefenaars van Falun Gong in China, wat beduidend meer was dan de 60 à 70 miljoen actieve leden binnen de Communistische Partij.

In 2006 doken voor het eerst beschuldigingen op van een gedwongen orgaanroof bij gedetineerde Falun Gong-beoefenaars. Het Chinese regime zou door de jaren heen op die manier enorme winsten hebben vergaard door deze transplantatieorganen massaal te leveren aan de transplantatie-industrie. Volgens schattingen van Nice kan het lichaam van elk slachtoffer bij volledige exploitatie tot ongeveer een half miljoen dollar opbrengen.

Martin Elliott, hoogleraar kindercardiochirurgie aan het University College London, die deel uitmaakte van de jury van het China-tribunaal, legde de EU-parlementsleden verschillende soorten bewijs voor waarop het tribunaal zich had gebaseerd om tot zijn conclusie te komen. Zo was het “aantal geregistreerde donoren altijd aanzienlijk lager dan het aantal uitgevoerde transplantaties” in China, wat betekent dat er sprake moet zijn van “een verborgen donorpool”, zei hij. “Er werden op die manier 60.000 tot 90.000 transplantaties per jaar uitgevoerd,” zei Elliott.

“We hoorden verder bewijs dat deze gevangenen werden onderworpen aan bloedtesten om onduidelijke redenen, [en aan] echografisch onderzoek van hun organen,” zei hij.

Dergelijke tests worden gebruikt als men wil “vaststellen dat de gevangenen gezond of wel zijn, en of dat hun organen in goede conditie zijn,” zei hij.

China is al jaren een topbestemming voor transplantatietoerisme, omdat Chinese ziekenhuizen wachttijden van slechts enkele dagen bieden. In westerse landen daarentegen duurt de wachttijd voor een orgaantransplantatie meestal maanden, zo niet jaren. Zulke korte wachttijden in China, aldus Elliott, kunnen “alleen worden verklaard door een latente pool van donoren”.

Isabel Santos, een Portugese politica en lid van de EU-subcommissie, zei via een vertaler dat de door Elliott gepresenteerde aantallen “…echt de industriële schaal laat zien [van deze praktijk] … Het toont eveneens aan hoe dringend het is dat we nadenken over gezamenlijke actie. Het kan niet bij een optreden van de EU alleen blijven. Het moet een gezamenlijke actie zijn van alle internationale organisaties om deze plaag te bestrijden,” zei Santos.

María Soraya Rodríguez Ramos, een Spaanse politica en lid van de subcommissie, zei via een vertaler: “We moeten ook degenen die van deze praktijken profiteren of er gebruik van maken, strafbaar stellen. Dat lijkt de enige manier te zijn waarop we dit soort misdaad kunnen bestrijden … dit is moord op industriële schaal”. Zij zei ook dat de EU ervoor zou moeten zorgen dat “geen van deze organen onze lidstaten bereikt”.

Het Belgische federale parlement heeft in 2019 een wet goedgekeurd die ‘commerciële orgaanhandel en orgaantoerisme’ strafbaar maakt, wat erop neerkomt dat het strafbaar wordt om een orgaantransplantatie te ‘kopen’ in het buitenland. Ook de Belgische senaat heeft in 2020 een resolutie gestemd waarin de orgaanroof in China sterk wordt veroordeeld.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.