fb pixel
China

Kritiek groeit op EU-China-investeringsdeal na massale arrestaties van oppositieleden in Hongkong

Bron: Unsplach

Chris Patten, de laatste Britse gouverneur van Hongkong, heeft er bij het Europees Parlement op aangedrongen de investeringsovereenkomst die de Europese Commissie met het Chinese regime heeft gesloten, te verwerpen. Zijn opmerkingen kwamen na de massale arrestaties van oppositieleden in Hongkong tijdens de afgelopen week.

Chris Patten | Wikipedia

De arrestatie van 53 personen op beschuldiging van “subversie” bracht Patten ertoe de EU te waarschuwen dat: “…indien deze ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en China zal worden doorgevoerd, de EU niet langer het recht zal hebben om als een ernstige economische en politieke wereldmacht te worden behandeld.” Het akkoord zal de EU meer toegang geven tot de Chinese markt. China beweert dat het zich zal houden aan de internationale arbeidsregels.

Patten voegde eraan toe: “Deze overeenkomst staat geheel haaks op de bezorgdheid voor mensenrechten en het getuigt van een compleet verkeerde visie op de betrouwbaarheid van de Chinese Communistische Partij op het internationale toneel… Het is gewoonweg ondenkbaar dat het Europees Parlement deze miserabele ontwerpovereenkomst, die de Europese Commissie met Peking wil sluiten, kan steunen… Het is niet de bedoeling om China in te dammen, maar wel om de Chinese Communistische Partij in toom te houden”.

De ontwerpovereenkomst moet nog door het Europees Parlement worden bekrachtigd.

Matt Pottinger, Nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, zei: “Leiders in zowel de Amerikaanse politieke partijen als in de hele Amerikaanse regering zijn verbijsterd dat de EU aan de vooravond van de nieuwe Amerikaanse regering werkt aan een dergelijk investeringsverdrag.”

 

Ook zei hij: “De bureaucraten in Brussel of Europa zullen zich nergens achter kunnen verschuilen. We kunnen onszelf niet langer wijsmaken dat Peking op het punt staat om de arbeidsrechten te gaan eerbiedigen, terwijl het in Xinjiang miljoenen vierkante meters aan fabrieken blijft bijbouwen, die bedoeld zijn voor dwangarbeid”.

Pottinger zei dat de haast van de EU om met Peking samen te werken laat zien dat “het niet over Trump gaat. Het gaat over enkele belangrijke Europese functionarissen. Kijk maar in de spiegel.”

Enkele Europese functionarissen hebben ook kritiek geuit op de overeenkomst. Europarlementslid Reinhard Butikfer noemde de deal “een strategische fout”. Guy Verhofstadt zei op Twitter: “De verhalen die uit Xinjiang komen zijn pure horror, terwijl Brussel aankondigt dat we klaar zijn om een investeringsverdrag met China te ondertekenen. Onder deze omstandigheden is elke Chinese handtekening met betrekking tot de mensenrechten niet meer waard dan het papier waarop het getekend is!”

 

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.