fb pixel
aanbevolen-China, China

Honderdduizenden mensen ingezet voor dwangarbeid in Xinjiang, China

Bron: Pixabay

Een rapport met nieuw bewijs uit Chinese overheidsdocumenten en mediapublicaties laat zien dat honderdduizenden mensen in de regio Xinjiang in China gedwongen worden om katoen te plukken. 85 procent van de Chinese katoenproductie komt uit China en dit is 20 procent van de wereldproductie. In drie regio’s waar Oeigoeren wonen, zijn tenminste 570.000 mensen ingezet voor dwangarbeid om katoen te plukken.

De Britse minister, Nigel Adams, vertelt: “Bewijs van dwangarbeid onder Oeigoeren in Xinjian en in andere delen van China is geloofwaardig. Dit bewijs groeit en is zeer verontrustend voor de Britse regering.”

Adams zei ook dat bedrijven de plicht hebben om ervoor te zorgen dat hun productieketen vrij is van dwangarbeid.

Het rapport stelt dat de motivatie voor deze dwangarbeid niet alleen economisch gedreven is. Een hoofddoel is om etnische minderheden te controleren en bezig te houden.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-China, China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.