fb pixel
Wereldwijd

Getuigenissen over verkiezingsfraude tijdens een openbare hoorzitting in Arizona

Bron: Unsplash

Linda Brickman, voorzitter van de Republikeinse partij in Maricopa (Arizona, V.S.), getuigde op 30 november tijdens een openbare hoorzitting voor de wetgevers in de staat Arizona. Brickman was op de dag van de verkiezingen een van de medewerkers in een kieskantoor in Maricopa. Ze legde haar getuigenis af in een beëdigde verklaring en ze gaf aan dat zij en haar Democratische partner “meer dan eens” getuige waren van stemmen voor Trump die naar Biden verschoven nadat de stemmen in een Dominion stemmachine werden ingevoerd.

Ze merkte op dat toen ze de kwestie aan de verkiezingstoezichthouders meldde, anderen in de zaal ook opmerkten dat ze “getuige waren geweest van dezelfde manipulatie”. Ze vertelde ook dat ze nadien werd bedreigd door de toezichthouders van het telbureau van Maricopa County (MCTEC) omdat ze haar mening gaf over wat ze had gezien.

“…de volgende dag werd ik benaderd door een toezichthouder die zei: ‘Ik hoorde dat je deze week wat problemen hebt veroorzaakt en dat je hebt gezegd dat onze machines niet goed werkten’. Ik kreeg op dat moment te horen dat ik niets mocht melden of praten over wat er aan de hand was … en dat ik dingen ter sprake bracht die ik beter niet had vermeld.”

“Veel mensen werden bedreigd,” vertelde Brickman tijdens de hoorzitting. “Ik ben hier omdat het onze plicht is om de waarheid te spreken.”

Het juridische team van Trump had al eerder gewezen op getuigenissen over hoe de verkiezingsresultaten van de ‘Dominion Voting Systems’ vatbaar zijn voor manipulatie, een bewering die het bedrijf zelf herhaaldelijk heeft ontkend.

In een opiniestuk in The Wall Street Journal dat deze week werd gepubliceerd, verklaarde John Poulos, CEO van de Dominion, dat alle recente beschuldigingen tegen het bedrijf “de intimidatie van verkiezingsfunctionarissen en werknemers van Dominion in het hele land hebben aangewakkerd,” met inbegrip van doodsbedreigingen.

Hij voegde eraan toe dat Dominion geen gebruik maakt van de Smartmatic software. Smartmatic wordt rechtstreeks in verband gebracht met o.m. de verkiezingen in Venezuela waar Hugo Chavez verkozen werd door grootschalige fraude met de stemmachines.

“Dominion is een Amerikaans bedrijf, met het hoofdkantoor in Denver. Dominion is geen front voor communisten en is dat ook nooit geweest,” schreef hij. “Er zijn geen banden met Hugo Chavez, de voormalige dictator van Venezuela. Er is nooit sprake geweest van betrokkenheid bij de Venezolaanse verkiezingen en geen enkel systeem van Dominion gebruikt de Smartmatic software die onder vuur ligt, iets wat elk certificeringslaboratorium van de overheid kan verifiëren.”

Poulos verwees naar beschuldigingen in een rechtszaak en een beëdigde verklaring van advocaat Sidney Powell waarin wordt vermeld dat Smartmatic, dat in Venezuela is opgericht, banden had met zowel Chavez als Dominion. Zowel Smartmatic alsook Dominion ontkennen deze beweringen.

“Ondanks de beperkte rol van het bedrijf bij de verkiezingen, is het sinds de verkiezingsdag het doelwit van een stroom van verbijsterende uitspraken”, schrijft Poulos. “Dominion zou nooit de uitkomst van een verkiezing kunnen beïnvloeden. Het hele certificeringsproces zorgt daarvoor.”

Nochtans, beweerde Phil Waldron, een gepensioneerde legerkolonel en cybersecurity deskundige tijdens de hoorzitting op Maandag dat de gebruikershandleidingen van de Dominion stapsgewijs uitleggen hoe de modules dienen te worden aangesloten aan het Internet en dat de modules op de dag van de Verkiezing ook effectief aan het Internet werden gekoppeld.

“De gebruikshandleiding van de Dominion-stemmachines is ongeveer anderhalve centimeter dik. Mijn team heeft de gebruikershandleiding doorgenomen en vooral gekeken naar alle passages waarbij de gebruiker wordt opgedragen om de ethernetkabels aan te sluiten op de router. Daaruit blijkt dat de systemen effectief zijn aangesloten op het internet.” vertelde Phil Waldron.

“Onze teams bekeken de activiteit op het Dominion-netwerk op de verkiezingsdag en zagen een duidelijke toename van het internetverkeer op de Dominion-servers.” zei hij. “In een notendop, deze systemen zijn niet wat je verteld is, als je al iets verteld is. Ze zijn verbonden met het internet en er is geen transparantie over hoe de kiezersinformatie wordt verwerkt, verplaatst en opgeslagen. Daarnaast, hebben deze bedrijven steeds geweigerd om elke vorm van inspectie op hun software toe te staan al zou het daarbij gaan om een schending van hun eigendomsrecht.”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.