fb pixel
aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Geen enkele telecomtopman staat in voor veiligheid 5G

Bron: Image by ADMC from Pixabay

De Nederlandse Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) heeft een rechtszaak aangespannen tegen de telecomgiganten in Nederland om de uitrol van het 5G-netwerk een halt toe te roepen. De reden is de onzekerheid over de veiligheid van deze technologie voor de volksgezondheid. Volgens een persbericht van de NBO heeft geen van de topmannen van KPN, T-Mobile of VodafoneZiggo een verklaring over de veiligheid van 5G willen afleggen.

De Nederlandse overheid laat via haar website weten dat de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden nog uit 1998 stammen. Er loopt sinds 2018 een aanvraag om deze blootstellingslimieten te vernieuwen. Hoewel er een concrete blootstellingslimiet wordt afgegeven, wordt uit de informatie van de overheid niet duidelijk in hoeverre de 5G-technologie aan deze richtlijn voldoet.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.