fb pixel
aanbevolen-China, China

Functionarissen Regering Biden lijken de theorie van een laboratoriumlek in Wuhan te bevestigen

Bron: Storyblocks

Ambtenaren van de regering Biden lijken de theorie te onderschrijven dat de coronapandemie het gevolg is van een accidenteel laboratoriumlek in Wuhan. De theorie van een lek in een laboratorium kwam het duidelijkst naar voren in een rapport van de regering Trump. Afgelopen woensdag bevestigde een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de juistheid van het rapport. Deze ambtenaar, die niet bij naam werd genoemd, verklaarde volgens The Washington Post: “Er was geen noemenswaardige of betekenisvolle onenigheid over de informatie in het rapport. Niemand betwist de informatie, het feit dat deze gegevenspunten bestaan, het feit dat ze accuraat zijn.”

Wuhan Institute of Virology | Screenshot

In het rapport stond dat het Chinese leger aan wetenschappers de opdracht had gegeven om te experimenteren met meerdere coronavirussen in het Wuhan Institute of Virology. Het onderzoek begon al in 2017. Sommige van deze virussen waren 96% genetisch vergelijkbaar met Covid-19, en daarnaast ontwikkelden sommige van deze projectwetenschappers symptomen die vergelijkbaar zijn met de symptomen van Covid-19 patiënten.

Maar deze anonieme functionaris is niet de enige die de bewering ondersteunt. De voormalige Amerikaanse hoofdonderzoeker van Covid-19, David Asher, eveneens van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf gelijkaardige steun aan het rapport. Hij zei dat China een bio wapen aan het ontwikkelen was dat per ongeluk uitlekte uit het Wuhan laboratorium. Afgelopen vrijdag, in een discussie panel aan het ‘Hudson institute’ zei Asher hierover: “Het kan hierbij gaan om een verkeerd gelopen wapen in een ontwikkelingsfase, niet opzettelijk vrijgegeven, maar op een of andere manier uitgelekt.”

Ondanks deze aantijgingen werden de beschuldigingen door het hoofd van het Wuhan Institute of Virology, Professor Shi Zhengli ten stelligste ontkend. In een verklaring zei ze dat ze: “Zweert met haar leven dat het coronavirus niets te maken heeft met het Wuhan lab. Shi Zhengli wordt ook wel eens de ‘Chinese Batwoman’ genoemd, door haar prominente rol in het onderzoek naar de overdraagbaarheid van het Sars-virus bij vleermuizen.

Naast verschillende geruchten over veiligheidskwesties, die gaan van gebrekkige veiligheidsvoorzieningen in het lab tot zelfs het doorverkopen van testdieren die werden gebruikt in het lab, is er ook bezorgdheid blijven bestaan dat China wellicht de oorsprong van het virus probeert te verbergen. In januari kwam aan het licht dat het Wuhan-laboratorium honderden pagina’s aan onderzoek over het virus heeft verwijderd van haar website. Deze studies bevatten mogelijk belangrijke informatie over de ware oorsprong van de pandemie. Het wissen van deze gegevens vond trouwens plaats vlak voordat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een team van deskundigen naar Wuhan stuurde om de bron van de eerste uitbraak te onderzoeken.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *