fb pixel
Covid-19, Wereldwijd

EU herschrijft verslag over China’s desinformatiecampagne over covid-19 onder druk van Beijing

BRUSSEL – Volgens de ‘New York Times’ en ‘Politico’ hebben Chinese diplomaten druk uitgeoefend op EU-functionarissen om hun kritiek op China’s ‘wereldwijde desinformatiecampagne’ over de coronaviruspandemie te verzachten. Europese ambtenaren herschreven het oorspronkelijke EDEO-verslag, waarbij ze een heel andere aanpak hanteerden dan de confronterende houding van de regering-Trump.

EDEO-verslag (EEAS)

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Artikelen | WebLinks

Lees Meer | Covid-19, Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.