fb pixel
China

Engelse mensenrechtenadvocaat onder druk gezet door Chinese ambassade om te stoppen met het aanhalen van wantoestanden in China

Bron: The Darkness Deepens | The crackdown on Human Rights in China 2016-2020

De Chinese ambassade in Engeland heeft meerdere pogingen gedaan om een prominente mensenrechtenadvocaat onder druk te zetten om te stoppen met kritiek op het communistisch regime in China. Benedict Rogers, medeoprichter en afgevaardigde van de conservatieve partij voor mensenrechten, vertelde in het programma “American Thought Leaders” over zijn eigen ervaring voor wat betreft infiltratie van het Chinese regime in Westerse democratieën.

“In tenminste vier verschillende gevallen waren Britse leden van het parlement onder druk gezet door de Chinese ambassade om mij te vertellen dat ik moet stoppen met mijn inspanningen.”

“Alle vier leden van het parlement maakten duidelijk dat ze niet van plan waren om mij te vertellen dat ik moest stoppen. Ze stelden mij slechts op de hoogte van het feit dat ze benaderd waren.”

Rogers gelooft dat het als een indicatie gezien kan worden van de omvang waarmee het regime het Verenigd Koninkrijk heeft geïnfiltreerd. “Als ík dit al meemaak, vraag ik mij af in welke schaal dit daadwerkelijk gebeurt,” zei hij.

 

The Darkness Deepens

Rogers is de belangrijkste auteur van een nieuw rapport waarin de steeds intensievere aanvallen op mensenrechten in China “de leugenachtige, brutale, inhumane, onzekere en criminele aard van de Chinese Communistische Partij (CCP)” laten zien.

Het rapport (PDF) “The Darkness Deepens: het harde optreden tegen mensenrechten in China 2016-2020,” laat zien dat China’s mensenrechtensituatie dramatisch is verslechterd in de afgelopen vier jaar, dan praten we niet alleen over de bekende zaken van Hong Kong en de Oeigoeren, maar ook over Christenen, Falun Gong beoefenaars, Tibetanen, verdedigers van mensenrechten, en ook advocaten worden steeds slechter behandelt.

Volgens Rogers is er in het bijzonder, een groeiende hoeveelheid bewijs dat het regime gewetensgevangenen vermoord om hun organen te verkopen. Het onafhankelijke China Tribunaal zei in 2019 dat orgaanroof nog steeds gebeurt en stelde dat dit een misdaad tegen de menselijkheid is.

 

Westerse Vrijheden worden bedreigd

De CCP is niet alleen een bedreiging voor de Chinese mensen. In plaats daarvan, zouden westerse mensen ook moeten erkennen dat hun vrijheden bedreigd worden door dit regime, stelt Rogers. Het grootschalig gebruik van dwangarbeid in China heeft de Westerse productieketens vervuild, waardoor slavenarbeid “een significante rol inneemt in de productieketens van ten minste 83 of meer internationale merken, en het zijn bedrijven die consumenten in de westerse wereld allemaal kennen.”

Terwijl de Chinese tech-bedrijven zoals Huawei en Hikvision, erg bekend zijn, vind Rogers dat we niet moeten vergeten dat deze bedrijven “zich in het hart bevinden” van een door de CCP gerunde controlestaat. Ze helpen de veiligheidsdiensten van het regime aan gezichtsherkenning technologie, drones en andere artificiële intelligentie technologie. Het gebruik van Chinese technologie “is een rechtstreekse bedreiging” voor Westerse vrije samenlevingen, zegt hij, maar veel landen “zijn daar niet alert op”.

“We hebben meer druk nodig op Westerse bedrijven om de handel met dit regime te stoppen, of tenminste zoveel mogelijk proberen om de productieketen slaafvrij te maken, en we kunnen beter geen technologie van de Chinese techbedrijven gebruiken die in het hart van dit Orwelliaanse controlesysteem functioneren.”

Rogers benadrukt ook dat we moeten “opkomen voor de waarden van onze academische instituties” en we zouden niet verleid moeten worden door CCP financiering of beïnvloed worden door instituties zoals Confucius Instituten, welke deel zijn van de Chinese propaganda machine. “Ik ken enkele individuen die een hele duidelijke en harde lijn getrokken hebben vanwege mensenrechtenschendingen in andere delen van de wereld, maar toen zij een ereprofessoraat kregen van de Peking Universiteit, werd hun ego gevleid en verdween pots iedere poging om hun waarden te verdedigen,” verteld Rogers.

 

‘Koppen in het zand’

Zoals Rogers het ziet, is het westen te ‘naïef’ geweest en houden we onze ‘koppen veel te lang in het zand’. De Vaticaanse overeenkomst met het Chinese regime, dat tot stand gekomen is in 2018 en afgelopen jaar is verlengd, is zo’n voorbeeld. “Die overeenkomst is waarschijnlijk opgesteld met de intentie om de situatie in China te verbeteren” voor de Chinese Katholieken om hun geloof te beoefenen, maar, zegt hij, “de situatie is absoluut verslechterd”.

Vergelijkbaar, vind Rogers de handelsoverkomst van de EU met het Chinese regime “buitengewoon”, omdat slechts enkele dagen daarvoor een resolutie werd aangenomen om Chinese functionarissen sancties op te leggen die verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen Oeigoeren. “Het is een beslissing die gemaakt is nu de VS in een machtsoverdracht zit, en je zou denken dat de EU, als een bondgenoot van de Verenigde Staten, dat niet zou ondermijnen.” De EU-China deal werd niet alleen bekritiseerd door Donald Trump, maar ook door Chris Patten, de laatste gouverneur van Hong Kong, hij is een oud EU-commissielid en een voorstander van de EU.

Rogers zegt dat de vrije wereld moet “wakker worden” voor de bedreiging van de CCP, omdat de onderdrukking “niet alleen gericht is op mensen in China, maar ook op mensen buiten de Chinese grenzen.”

 

Dit artikel is direct vertaald van The Epoch Times

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.