fb pixel
aanbevolen-Wereldwijd, Wereldwijd

Droogte, overstromingen en vorst treffen de mondiale voedselvoorzieningsketen

Bron: Unsplach

In een tijd waarin de voedselprijzen al het hoogste peil in tien jaar bereiken, verergert het noodweer de dreiging van voedselinflatie nog en neemt de hongersnood wereldwijd toe.

De ergste vorst in Brazilië in twee decennia heeft een dodelijke klap toegebracht aan jonge koffiebomen in ’s werelds grootste koffieproducerende natie, zo meldt Bloomberg. Zware overstromingen in China’s belangrijkste varkensvleesproducerende regio hebben boerderijen onder water gezet en de dreiging van dierziekten verhoogd. Warm weer en droogte, zowel in de VS alsook in Canada, hebben de gewassen getroffen. In Europa hebben stortregens het risico van schimmelziekten voor granen doen toenemen terwijl tractoren in de doorweekte velden tot stilstand worden gebracht.

De koffieprijzen stegen deze week met 17 procent en bereikten voor het eerst sinds 2014 de grens van 2 dollar per pond. Maar de recente vorst in Brazilië is slechts één voorbeeld van de ontberingen waarmee de lokale boeren dit jaar te kampen hebben gehad. Brazilië heeft ook te kampen gehad met ernstige droogte, waardoor de voor irrigatie benodigde reservoirs uitgeput zijn geraakt.

Bij een wereldwijde voedselcrisis worden de armste landen gewoonlijk het hardst getroffen. In sommige gevallen leidt dit tot sociale en politieke onrust.

Wat in één hoek van de wereld gebeurt, raakt uiteindelijk ons allemaal,” zegt Agnes Kalibata, voormalig minister van Landbouw in Rwanda en speciaal gezant voor de Verenigde Naties voor de top van 2021 inzake voedselsystemen. De vraag is of de ernst van de impact die het weer begint te krijgen wordt onderschat. 

De voedselprijsindex van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), een organisatie van de VN die tot doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden, is tot mei 12 maanden lang gestegen waarna het in juni eventjes zakte tot 124,6 punten. Maar dit is nog steeds 34% hoger dan een jaar geleden. De index meet de internationale prijs van onze algemene voedselvoorzieningen.

Geen enkele andere sector is kwetsbaarder voor weersomstandigheden dan de landbouw, en extreme weersveranderingen kunnen het lot van een landbouwer van de ene dag op de andere doen veranderen. De landbouw is een sector die extreem geglobaliseerd en geconcentreerd is geworden. Hierdoor is een onstabiele situatie ontstaan waarin extreme weersomstandigheden op één plaats een globaal domino-effect kunnen hebben.

Brazilië is bijvoorbeeld ’s werelds grootste verdeler van suiker en sinaasappelsap en een belangrijke producent van maïs en sojabonen. Het is goed voor ongeveer 40% van ’s werelds arabica-koffieoogst, waarvan u vaak zult genieten bij Starbucks. De gevolgen van de droogte en de vorst in Brazilië zullen dus zeker een impact hebben op de wereldwijde bevoorradingsketen.

De strenge vorst die de belangrijkste arabicaregio van Brazilië heeft geteisterd, is ook bijzonder dodelijk geweest voor jonge bomen, waardoor de boeren grotere verliezen kunnen lijden en de productie nog jaren nadelig kan worden beïnvloed. Het dilemma is nu dat het extreme weer regio’s van overal ter wereld lijkt te treffen, niet alleen Brazilië.

Droge omstandigheden in combinatie met recordhoge temperaturen hebben in Canada honderden bosbranden aangewakkerd die zich oostwaarts over vijf provincies hebben verspreid. De branden in het uiterste westen van Brits-Columbia zijn zo hevig dat de export van graan al wekenlang is stilgevallen.

De droogte heeft ook de graanoogsten in Canada en in het noorden van de Verenigde Staten zwaar getroffen, waardoor de boeren de zeldzame stap hebben moeten nemen om tarwe- en gerststengels te verpakken voor verkoop als veevoeder.

Ook door de pandemie worden nog andere sectoren getroffen

Ook voor microchips en bouwmaterialen zijn er momenteel wereldwijd ernstige tekorten of vertragingen in de toelevering. Veel autofabrieken draaien met een beperkte capaciteit door een nijpend tekort aan microchips. Door fore prijsstijgingen voor hout, metaal en isolatiemateriaal kan het uiteindelijke prijsverschil voor het bouwen van een woning momenteel al gauw oplopen tot 20% van de offerteprijs, waardoor sommige aannemers momenteel zelfs genoodzaakt zijn te werken met dagprijzen bij het opmaken van hun offertes.

Ook voor staal, kostte het de vaak verouderende staalfabrieken tijd om de productie te hervatten die ze bij het uitbreken van de pandemie sterk hadden teruggeschroefd. Staalvoorraden slonken snel en zendingen werden uitgesteld, net toen staalafnemers meer dan gewoonlijk begonnen te bestellen.

Het goede nieuws, althans voor de kopers van staal, is dat volgens analisten alle Amerikaanse staalproductiecapaciteit die tijdens de pandemie werd stilgelegd, voorlopig is teruggekeerd.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-Wereldwijd, Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.