fb pixel
aanbevolen, Opinie

‘Geleidelijke infiltratie’ van het communisme in het vrije westen

Bron: Unsplash

Communisme in het vrije westen: van ‘gewelddadige revolutie’ naar ‘geleidelijke infiltratie’

De val van de Berlijnse muur in 1989 was het begin van een nieuw tijdperk. Het duurde dan ook niet lang voordat er een einde kwam aan de Communistische regimes in een hele reeks Oost Europese landen en zelfs in de Sovjet Unie. Nadien leek het communisme in het Westen enkel nog een nare herinnering uit het verleden.

De volgende video toont het legendarische interview van G. Edward Griffin met de voormalige KGB-officier Joeri Bezmenov, die begin jaren ’70 overliep naar het vrije Westen. In dit interview (opgenomen in 1984!) onthult en illustreert hij de strategie, om het Communistische model vanuit de Sovjet Unie te exporteren naar de rest van de wereld. Eens het Kremlin, in de loop van de koude oorloog, begon te beseffen dat de methode van ‘gewelddadige revolutie’ waarschijnlijk niet langer meer haalbaar zou zijn, ging men over tot een meer verfijnde strategie van ‘geleidelijke infiltratie’ in het vrije Westen.

Bezmenov vertelt vanuit zijn eigen ervaring over dit beangstigende fenomeen en de impact ervan op onze moderne Westerse samenleving. Dit proces van ‘geleidelijke infiltratie’ heeft tot op zekere hoogte zijn doel reeds bereikt.

 

Lessen die getrokken kunnen worden uit het verleden

De dreiging van de koude oorlog behoort ondertussen tot het verleden en sinds eind jaren ’80 heeft China geleidelijk aan de rol van overheersende Communistische grootmacht in de wereld overgenomen. Maar is de dreiging ook weggeëbd na de val van de Sovjet Unie of net niet? Moeten er lessen worden getrokken uit de koude oorlog of heeft nu net China dat in onze plaats gedaan? Het vrije Westen heeft, volgens Bezmenov, een doorslaggevende rol gespeeld in de jarenlange ‘instandhouding’ van het Communistische regime in de Sovjet Unie. Voor wat China betreft kunnen we ons dan ook de vraag stellen of de geschiedenis zich momenteel opnieuw herhaalt.

Momenteel speelt het Communistische China een meer en meer cruciale rol binnen de huidige machtsverhoudingen in de wereld. Sinds eind jaren ’80, nadat Deng Xiaoping een strategie van “hervorming en openheid naar het westen” doorvoerde, zagen we ook in China een enorme influx van westers kapitaal.

Het buitenlands beleid van China verliep lange tijd volgens de doctrine die door Deng Xiaoping zelf in 1990 werd samengevat als “verberg je kracht en wacht je tijd af”.

China heeft op deze manier ruim 25 jaar lang een afwachtende houding aangenomen en zich als een ‘wolf in schapenvacht’ low-profile opgesteld. Dit veranderde echter nadat Xi Jinping in 2017 tijdens het jaarlijkse partijcongres aankondigde dat er een einde was gekomen aan het low-profile beleid van de CCP en dat China vanaf nu zou gaan “streven naar wereldleiderschap”. Het gevolg is dat China sinds 2017 geld noch moeite heeft gespaard om het ‘Chinese model’ wereldwijd te promoten.

De huidige pandemie is het rechtstreekse gevolg van de manier waarop de CCP, tijdens de uitbraak van het corona virus, de waarheid over het virus op systematische wijze heeft verdoezeld. De CCP heeft tot ongeveer een maand na de uitbraak van het virus, onwetende Chinese burgers (mogelijk besmet met het virus) over de hele wereld laten reizen. Pas nadien werd het eigen volk en ook de rest van de wereld ingelicht. Het heeft vele westerse landen abrupt doen ontwaken over de ware aard van de CCP. Nadien was de implementatie van de nieuwe veiligheidswet in Hong Kong voor vele landen en politici de spreekwoordelijke druppel.

De invloed van de CCP zelfs binnen de grenzen van de EU wordt ook meer en meer duidelijk en wel op verschillende niveaus. Voorbeelden zijn o.a. de zware investeringen in infrastructuur (Belt&Road-initiatief) die vele landen zeer afhankelijk hebben gemaakt van China, het uitrollen van het 5G-netwerk via Huawei en de veiligheidsrisico’s die ermee gepaard gaan, het infiltreren van onze EU-instellingen en universiteiten via o.a. de Confucius-instituten, enz.

De invloed vanuit de CCP op het vrije Westen neemt jaar na jaar toe, terwijl Peking er een duidelijke langetermijnvisie op nahoudt. In de tijd van Joeri Bezmenov, toen alles nog draaide rondom de Sovjet Unie, was het blijkbaar niet anders. Zij getuigenis is nog steeds razend actueel.

De volgende documentaire ‘Het Chinese Communistische Script’ werd gemaakt door ‘NTD America’. Wat in deze documentaire wordt getoond kan echter evenzeer worden doorgetrokken naar Europa of het vrije Westen in het algemeen.

“(Wat zich momenteel voltrekt) is een confrontatie tussen communisme en universele waarden, tussen autoritair totalitarisme en vrijheid en democratie, tussen atheïstisch materialisme en de rechten die de almachtige God ons zelf heeft geschonken…”

Hebt u ook een uitgesproken mening die u graag wilt ventileren? Stuur ons uw tekst toe en als wij hem geschikt vinden, publiceren we hem op onze site met vermelding van uw naam of, als u dat liever heeft, anoniem. Stuur uw tekst naar info @ delantaarn . info

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | aanbevolen, Opinie

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.