fb pixel
aanbevolen-China, China

China zegt klaar te zijn voor “vriendschappelijke relatie” met de Taliban

Bron: Zhao Lijian | Screenshot De Lantaarn

Het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn hoop gevestigd op de nieuwe regering van Afghanistan en zegt bereid te zijn tot een ‘vriendschappelijke samenwerking’ met de Taliban.

Tijdens een persconferentie zei Zhao Lijian, een woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken: “China verwacht dat de Afghaanse Taliban door middel van dialoog en overleg een open en inclusieve regeringsstructuur tot stand zullen brengen, een gematigd en stabiel binnenlands en buitenlands beleid zullen voeren, en de veiligheid van buitenlandse instellingen en personeel in Afghanistan effectief zullen beschermen.”

Peking heeft tijdens de terugtrekking van de VS uit Afghanistan getracht officieuze banden met de Taliban op te bouwen. China heeft zelfs zijn ambassade in Kaboel niet gesloten. De Chinese ambassadeur in Afghanistan vertelde de Global Times: “De Chinese ambassade in Afghanistan functioneert normaal en de Taliban heeft beloofd de veiligheid te garanderen.” 

China deelt een ruige grens van 76 kilometer met Afghanistan. De machtsovername door de Taliban opent voor China een strategische deur die zowel risico’s als opportuniteiten inhoudt. Het handhaven van de stabiliteit in Afghanistan na tientallen jaren oorlog is voor Peking de belangrijkste bekommernis, aangezien het probeert zijn grenzen en strategische infrastructuurinvesteringen in buurland Pakistan veilig te stellen.

Zhao Lijian zei hierover in een verklaring: “Als bevriend buurland en oprechte vriend van Afghanistan heeft China altijd een vriendschappelijk beleid gevoerd ten aanzien van alle Afghaanse bevolkingsgroepen. Sinds het verleden, in het heden of in de toekomst, zal dit beleid niet veranderen. China zal de vreedzame wederopbouw van Afghanistan blijven steunen en binnen zijn mogelijkheden bijdragen aan de Afghaanse economie en bijstand verlenen voor sociale ontwikkeling”.

China presenteert zichzelf intussen aan de Taliban als een cruciale bron van investeringen en economische steun. Voor Peking zou een stabiele en coöperatieve regering in Kaboel immers ook de weg vrijmaken voor een uitbreiding van zijn “Belt and Road”-initiatief naar Afghanistan, beweren analisten.

Afghanistan: verzamelplaats voor Oeigoerse separatisten

Peking vreest dat Afghanistan een verzamelplaats kan worden voor Oeigoerse separatisten die tot een minderheid behoren in het gevoelige grensgebied Xinjiang. In zijn verklaring verwees Zhao naar de Oost-Turkestan Islamitische Beweging als een terroristische groepering waarvan China hoopt dat de Taliban zal helpen deze te bestrijden. De onderdrukking van de Oeigoerse moslims in Xinjiang werd echter door vele landen in de wereld al veroordeeld als een vorm van genocide.

“Wij verwachten ook dat de Taliban vastberaden zullen optreden tegen alle soorten terroristische krachten, met inbegrip van de Oost-Turkestan Islamitische Beweging, en hun belofte zullen nakomen om niet toe te staan dat bepaalde groepen het grondgebied van Afghanistan zullen gebruiken om de veiligheid van de buurlanden te bedreigen”. 

Vorige maand, tijdens een ontmoeting in de Chinese stad Tianjin tussen een Taliban-delegatie met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, beloofde de Taliban dat Afghanistan niet zou worden gebruikt als uitvalsbasis voor militanten. In ruil daarvoor bood China economische steun en investeringen aan voor de wederopbouw van Afghanistan.

Hoewel onafhankelijke onderzoekers hebben verklaard dat de Islamitische Beweging van Oost-Turkestan inmiddels eigenlijk zelfs niet meer bestaat en dat “er geen bewijs is dat deze kleine groep ooit heeft aangezet tot geweld in China of waar ook ter wereld”, heeft dit geleid tot de rechtvaardiging van de onderdrukking van de gehele etnische groep van Oeigoeren door de Chinese Communistische Partij.

Ook al vormen de Oeigoeren in China echter een etnische ‘moslim’-groep, de Taliban heeft reeds duidelijk gemaakt dat dit zeker geen spanningen zal veroorzaken met de Chinese Communistische Partij, aangezien de Taliban het Chinese regime reeds hebben verzekerd dat zij zich “niet zullen mengen in de Chinese binnenlandse aangelegenheden.”

Ook andere landen met een moslimmeerderheid lijken de genocide op de Oeigoeren helemaal te hebben aanvaard. Een Chinese vluchteling beschuldigde China er onlangs van dat het zelfs een geheime gevangenis voor Oeigoeren in Dubai beheert en de Chinese leider Xi Jinping heeft onlangs een ontmoeting gehad met zowel de Iraanse als de Iraakse president.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | aanbevolen-China, China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.