fb pixel
aanbevolen-China, China, Keuze van de Lezer

China maakt gebruik van genetische manipulatie om haar leger te versterken

Bron: Unsplash

In een opiniestuk in ‘The Wall Street Journal’ schreef John Ratcliffe, de directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendienst: “Als directeur van de Nationale Inlichtingendienst heb ik toegang tot meer geheime informatie dan enig ander lid van de Amerikaanse regering met uitzondering van de president. Ik hou toezicht op de inlichtingendiensten, en mijn kabinet geeft de president een dagelijkse briefing waarin de bedreigingen voor het land in detail worden besproken. Als ik één ding zou kunnen communiceren vanuit deze unieke positie, dan is het wel dat de Volksrepubliek China vandaag de dag de grootste bedreiging vormt voor de democratie en de vrijheid in de hele wereld sinds de Tweede Wereldoorlog”.

Wikipedia | John Ratcliffe

Op zondag gaf Ratcliffe commentaar op zijn artikel tijdens een interview met Fox News. Ratcliffe waarschuwde dat buiten grootschalige intellectuele diefstal en China’s pogingen om de communicatiesystemen van het vrije westen te domineren door het wereldwijd installeren van 5G via Huawei, China nu zelfs zo ver gaat als het toepassen van ‘genetische manipulatie’ om haar eigen leger te versterken.

“Ik heb in mijn artikel geprobeerd om informatie te declassificeren tot een zodanig niveau dat ik er over kan praten en een van die verontrustende onderwepen heet ‘genetische manipulatie’. Onze inlichtingendienst heeft aangetoond dat het beïnvloeden van het DNA een van de dingen is waar China momenteel mee bezig is.”

De Volksrepubliek China heeft een leger van 2 miljoen man sterk, en volgens Ratcliffe probeert de CCP hun leger “sterker te maken door het uitvoeren van experimenten op leden van het Volksbevrijdingsleger in de hoop soldaten te ontwikkelen met biologisch verbeterde capaciteiten. Wanneer het gaat over Pekings streven naar macht, zijn er blijkbaar geen ethische grenzen”.

Ratcliffe vertelde aan Fox News dat dit “één van de manieren is hoe China in wezen de wereld probeert te domineren en de regels in de wereldorde probeert te bepalen … Dit is belangrijk en de mensen moeten beseffen dat het hier gaat om een autoritair regime. Het geeft niet om de individuele rechten van mensen. We hebben gezien wat ze met de Oeigoeren hebben gedaan. We hebben gezien wat ze in Hongkong hebben gedaan. De staat komt op de eerste plaats. Dus individuele rechten, vrijheden, vrij ondernemerschap, die dingen staan allemaal op het spel voor ons als China uiteindelijk zal domineren”.

Ratcliffe voegde eraan toe dat dit scenario niet alleen van toepassing is op de VS, maar ook op andere delen van het vrije westen: “Andere landen moeten beseffen dat dit ook voor hen geldt. De wereld krijgt de keuze tussen twee totaal onverenigbare ideologieën. De leiders van China proberen de rechten van het individu ondergeschikt te maken aan de wil van de Communistische Partij. Ze oefenen overheidscontrole uit over bedrijven en ondermijnen de privacy en vrijheden van hun burgers met een autoritaire controlestaat … Onze generatie zal worden beoordeeld aan de hand van haar reactie op China’s poging om de wereld naar haar eigen model te hervormen en Amerika te vervangen als de dominante grootmacht”.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-China, China, Keuze van de Lezer

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.