fb pixel
aanbevolen-China, China

China geeft “ontoereikend” en “misleidend” antwoord op VN-verklaring over gedwongen orgaanoogst

Bron: De Lantaarn | Organ harvesting

De ‘International Coalition to End Transplant Abuse in China’ (ETAC), samen met de ‘Victims of Communism Memorial Foundation’ (VOC) en de ‘China Aid Association’ (CA), noemen China’s antwoord op een verontrustende VN-verklaring over het ‘oogsten’ van menselijke organen “ontoereikend en misleidend” en “veel vragen met betrekking tot deze door de staat georganiseerde orgaanhandel in China blijven dan ook onbeantwoord.”

Op 14 juni publiceerde het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties een verklaring, waarin negen speciale VN-rapporteurs verklaarden “extreem gealarmeerd” te zijn door “geloofwaardige informatie over orgaanoogst in China.”

In een officieel antwoord omschreef de Chinese overheid de bezorgdheid van de speciale VN-rapporteurs als “verzonnen” en “lasterlijk”. De getuigenverklaringen werden omschreven als afkomstig van “acteurs” die “op oneerlijke wijze de aandacht van de internationale publieke opinie naar zich toe proberen te trekken” en de Chinese overheid aanziet ze als “gedoemd om te mislukken.”

In de verklaring van de VN werd gesproken over getuigenissen van Oeigoeren die een zorgwekkende gelijkenis vertonen met de talrijke getuigenissen over gedwongen medische onderzoeken die specifiek bedoeld zijn om de kwaliteit van de organen te controleren en die de beoefenaars van de boeddhistische qigong-praktijk Falun Gong in de afgelopen 20 jaar stelselmatig hebben ondergaan tijdens hun detentie in werkkampen en gevangenissen. Ook wordt gewaarschuwd dat Oeigoeren nu eveneens door het Chinese regime worden gebruikt als een belangrijke bron van organen.

In de VN-verklaring staat ook dat “het gedwongen oogsten van organen specifiek gericht is op een aantal etnische of religieuze minderheden, zoals Falun Gongbeoefenaars, Oeigoeren, Tibetanen, moslims en christenen die op verschillende locaties zijn opgesloten”.

Q&A tussen de VN en de Chinese overheid

Vraag: De speciale rapporteurs van de VN vroegen om informatie “over de rechtsgronden voor het verrichten van medische onderzoeken bij gevangenen of gedetineerden, met name Falun Gongbeoefenaars, Oeigoeren, Tibetanen, moslims en christenen”.

In het antwoord van de Volksrepubliek China werd gesteld dat deze medische tests bedoeld waren voor de ‘gezondheid van de gedetineerde’ en dat deze het recht heeft op de hoogte te worden gesteld van de aard van het onderzoek en de uitkomst ervan.

Bijvoorbeeld mevrouw Gulbakhar Jalilova meldde dat zij een zwarte kap moest dragen en voor het onderzoek naar een onbekende locatie werd overgebracht. Zij rapporteert dat zij werd onderworpen aan bloedtesten, echo’s en regelmatige röntgenfoto’s van de borstkas. Toen zij vroeg naar het doel van de onderzoeken, werd haar gezegd te zwijgen en geen vragen te stellen. De heer Omir Bekali heeft soortgelijke beschuldigingen geuit: bloedonderzoeken, echografieën van de buik- en borstorganen, dit alles terwijl hij geboeid was met een zwarte kap over zijn hoofd.

Deze medische onderzoeken komen overeen met het soort onderzoeken dat nodig is om de orgaanfunctie te beoordelen, die nodig zijn voordat een orgaan wordt verwijderd. En zij zijn niet in overeenstemming met standaardonderzoeken naar de algemene gezondheid van de gevangene.

Vraag: De speciale rapporteurs van de VN vroegen om informatie over maatregelen “die zijn genomen om te waarborgen dat donatie- en transplantatieactiviteiten transparant en controleerbaar zijn, terwijl de persoonlijke anonimiteit en privacy van donoren en ontvangers wordt beschermd”.

Het antwoord van de Volksrepubliek China bevat niets over deze maatregelen. Uit recent onderzoek blijkt dat vrijwillige transplantatieactiviteiten in China in feite allesbehalve transparant zijn. Uit onderzoek blijkt veeleer dat de Chinese overheid haar officiële transplantatiestatistieken heeft vervalst.

Vraag: De speciale rapporteurs vroegen om informatie over “hoe gegevens worden verzameld om misbruik van transplantatiesystemen te voorkomen, zoals registers van donoren, wachtlijsten van ontvangers, gegevens over het aantal uitgevoerde transplantaties, toestemming van donoren en toezicht op de naleving ervan”.

Het antwoord van de Volksrepubliek China verwijst opnieuw naar het algemene beleid, maar bevat geen specifieke informatie over hoe deze protocollen worden toegepast en geeft de speciale rapporteurs geen toegang om hun beweringen te verifiëren. Zoals opgemerkt, blijkt uit recent onderzoek dat officiële registergegevens lijken te zijn vervalst om de nadruk te leggen op zogenaamde ‘hervormingen’ binnen het systeem.

Het volledige antwoord van China is hier te lezen.

De correspondentie van de VN aan China is de belangrijkste verklaring van een internationale instantie die de Chinese autoriteiten confronteert met bewijsmateriaal over het oogsten van organen, sinds het ‘China Tribunaal’ in maart 2020 China als een “criminele staat” heeft veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid tegen Falun Gongbeoefenaars en Oeigoeren.

Sir Geoffrey Nice, QC
Sir Geoffrey Nice, QC

Voorgezeten door een van ’s werelds meest vooraanstaande mensenrechtenadvocaten, Sir Geoffrey Nice QC, heeft het tribunaal in zijn uitspraak gesteld dat “gedwongen orgaanoogst in heel China al jarenlang op grote schaal plaatsvindt”.

De eerste beschuldigingen tegen de Chinese overheid van gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen, dateert al van 2006. De Chinese overheid is de beschuldigingen echter altijd blijven ontkennen en heeft deze vermeende praktijk altijd in een sluier van geheimzinnigheid gehuld. Hierdoor werden potentiële slachtoffers ook door de internationale gemeenschap jarenlang aan hun lot overgelaten.

  • Als reactie op het antwoord van de Chinese overheid verklaarde ambassadeur Bremberg, voorzitter van de Victims of Communism Memorial Foundation en voormalig permanent vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties:  “De schaamteloze leugens van de Chinese Communistische Partij in antwoord op de vragen van de speciale rapporteurs van de VN over de orgaanoogst zijn beschamend maar niet verrassend. Onderzoek door VOC-deskundigen heeft aangetoond hoe de CCP de officiële statistieken over orgaantransplantaties heeft vervalst. Ik prijs de speciale rapporteurs van de VN voor het voorleggen van deze vragen aan China en dring er bij de lidstaten op aan om te beslissen of het werk van de speciale rapporteurs zal worden genegeerd, of dat er eindelijk actie zal worden ondernomen om verantwoording te eisen voor China’s afschuwelijke praktijk van het oogsten van organen van gewetensgevangenen.”
  • Dr. Bob Fu, voorzitter en oprichter van de ‘China Aid Association’: “Vervalste documenten en beschuldigingen tegen geloofwaardige getuigen zijn wanhoopstactieken van een overheid die de waarheid tracht te verdoezelen. De wereld kan dit niet langer negeren. … Een nieuwe dag zonder actie is een nieuwe dag van de voortzetting van dit gruwelsysteem.”
  • Professor Wendy Rogers, voorzitter van het Internationaal Raadgevend Comité van ETAC: “China kan zijn beweringen over een ethisch orgaantransplantatiesysteem niet hard maken. In plaats daarvan neemt het land zijn toevlucht tot gebral, beledigingen en leugens. Het is tijd dat de internationale gemeenschap de handen ineenslaat tegen de gruwelen van gedwongen orgaanoogst van het Chinese systeem.”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-China, China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.