fb pixel
aanbevolen, aanbevolen-China, China

CCP geeft genadeslag aan autonomie in Hongkong: Enkel “patriotten” mogen nog deel uitmaken van de regering

Bron: De Grote Hal van het Volk in Peking | Credits:Forezt

China heeft een ontwerpbesluit goedgekeurd om het kiesstelsel van Hongkong nog verder te herzien waardoor het de controle over de stad verder kan verscherpen. De nieuwe regelgeving zal ervoor zorgen dat enkel “patriotten” zullen worden aanvaard als kandidaten bij verkiezingen in Hongkong. De resolutie werd unaniem goedgekeurd door de 3000 CCP-afgevaardigden die het jaarlijkse volkscongres momenteel bijwonen in Peking. Het is de belangrijkste politieke gebeurtenis van het jaar in China.

Gevel van de Grote Hal van het Volk op het Tiananmen-plein in Peking

Door deze nieuwe regel zal Peking zelf gaan bepalen wie wel en wie niet zal worden aanvaard op de kieslijsten in Hongkong. Enkel diegenen die door Peking worden aanzien als “patriotten” zullen worden aanvaard, wat erop neerkomt dat enkele diegenen die ‘trouw’ zijn aan de CCP zullen worden toegelaten om deel te nemen aan de verkiezingen.

De bedoeling van de resolutie is om alle oppositie in Hongkong monddood te maken en ervoor te zorgen dat mensen die tegen de Chinese Communistische Partij en haar heerschappij over Hong Kong zijn, niet in aanmerking komen om deel uit te maken van het parlement van de stad. Vorig jaar nam het Chinese parlement al een “veiligheidswet” aan voor Hongkong, waarbij het “ondermijnen van het centrale bewind en afscheiding” strafbaar werden. Nu gaat China dus nog een stap verder om Hongkong in de pas te doen lopen. De nieuwe resolutie is dan ook een tweede mokerslag voor de vrijheid in Hongkong met verstrekkende gevolgen.

Dominic Raab

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, uitte al snel kritiek op de maatregel. “Dit is de laatste stap van Beijing om de ruimte voor een democratisch debat in Hongkong uit te hollen, in strijd met de beloften die China zelf heeft gedaan,” zei hij.

Volgens “de wet op de overdracht van Brits Hongkong aan China” heeft de regio recht op een aparte structuur onder de noemer “een land, twee systemen”. Volgens deze overeenkomst zou Hongkong voor een periode van 50 jaar na de overdracht in 1997 moeten worden bestuurd door een eigen democratisch verkozen regering.

Dominic Raab voegde eraan toe: “Dit kan alleen maar leiden tot een verdere ondermijning van het vertrouwen in China voor wat betreft het nakomen van zijn internationale verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen als vooraanstaand lid van de internationale gemeenschap.”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen, aanbevolen-China, China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.