fb pixel
Wereldwijd

Linda Thomas-Greenfield, door Biden voorgedragen als VN-ambassadeur voor de VS, prees verwezenlijkingen van CCP in Afrika

Bron: United Nations Plaza, New York, NY, USA | Unsplash

Tijdens een hoorzitting op 27 januari in Washington DC werd gedebatteerd over Linda Thomas-Greenfield’s kandidatuur als VN-ambassadeur voor de VS. Tijdens het debat ontstond commotie over een toespraak die de genomineerde vorig jaar heeft gegeven aan een Confucius-instituut. 

Linda Thomas-Greenfield tijdens de hoorzitting in Washington

Uit de transcriptie van haar toespraak blijkt hoe mevr. Thomas de projecten die door de Chinese Communistische Partij (CCP) in Afrika zijn opgezet uitdrukkelijk geprezen heeft. Mevr. Thomas zei het als volgt: “De VS kunnen veel leren van China en haar recente successen op het (Afrikaanse) continent … de Chinese hulp breidt zich uit in diverse vormen van investeringen en leningen”.

Tijdens de hoorzitting zei Thomas dat ze nu spijt heeft dat ze die toespraak ooit heeft gegeven. 

“Ik heb mijn grote spijt betuigd over het houden van die toespraak aan de Savannah State University en als ik het over moest doen, zou ik de uitnodiging als spreker niet meer geaccepteerd hebben.”

De toespraak dateert van oktober 2019 en werd gehouden aan een Confucius-instituut op de campus van de Savannah State University in de staat Georgia. Recentelijk heeft de universiteit dit Confucius-instituut gesloten vanwege de nauwe banden met de CCP.

Senator Ted Cruz

Senator Ted Cruz zei tijdens het debat: “Deze toespraak is ‘cheerleading’ voor de Chinese Communistische Partij: je prijst het belt & road-initiatief, je prijst hoe ze ontwikkelingslanden strikken in schuldslavernij en bovendien zeg je dat de Verenigde Staten het model van China zouden moeten volgen..” 

Tang Jingyuan, China-expert voor NTD Nieuws zei hierover: “Als Mevr. Thomas-Greenfield zegt dat ze zich zal verzetten tegen de autoritaire expansie van de CCP binnen de VN, maar daarnaast het “belt & road”-initiatief en de Confucius-instituten goedkeurt, zijn die twee volkomen tegenstrijdig. De Confucius-instituten zijn één van de tactieken die de CCP gebruikt om invloed te verwerven door te opereren onder het mom van culturele uitwisseling of economische uitwisseling of andere humanitair klinkende doelen. Dit is een zeer typische manier waarop de CCP haar propaganda en communistische ideologie aan de buitenwereld opdringt. Omdat de propaganda van de CCP vaak plaatsvindt onder het mom van culturele uitwisselingen, kunnen ook wij er ten prooi aan vallen zonder dat we beseffen dat we de propaganda van de CCP aan ’t herhalen zijn. Ook de Verenigde Naties zijn altijd een belangrijk aandachtspunt geweest van de propaganda van de CCP.”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.