fb pixel
aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Belgische Senaat veroordeelt orgaanroof bij Falun Gong en Oeigoeren in China met aangenomen resolutie

Bron: Resolutietekst door de Belgische Senaat goedgekeurd op 12 juni 2020

De plenaire vergadering van de Belgische Senaat heeft op 12 juni 2020 het voorstel van resolutie over de organenroof bij gewetensgevangenen in China, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren, aangenomen. De resolutie zal worden overgemaakt aan de Belgische eerste minister en aan de minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie.

Initiatiefnemer van deze resolutie is Dhr. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR): “Voor onze fractie dient dit onderwerp eigenlijk dringend behandeld te worden, gezien het vonnis van 1 maart 2020 van het ‘China Tribunal’, dat de eerste onafhankelijke juridische analyse heeft gemaakt van alle mogelijke beschikbare bewijzen over het gedwongen verwijderen van organen bij gewetensgevangenen in China … Deze resolutie heeft als doel het fenomeen zichtbaarder te maken en de inspanningen om een einde te maken aan die illegale en onmenselijke praktijken voort te zetten.”

Senator en voormalig Europarlementslid voor N-VA Marc Demesmaeker ging nog een stap verder en hij nuanceerde deze poging om het probleem op te lossen met een resolutietekst. Zelf was hij één van de auteurs van een geschreven declaratie die het Europees parlement in 2016 goedkeurde over deze orgaanroof in China.

Volgens Dhr. Demesmaeker dient een dergelijke ‘misdaad’ ook als zodanig te worden bestraft:

“De Europese Commissie en de Europese raad is heel goed in het uiten van hun ‘grootste bezorgdheid’, maar om een einde te maken aan een dergelijke lugubere praktijk is er iets meer nodig dan dat, en de vraag is dan natuurlijk: zijn wij daartoe bereid? … Het is de Federale regering die haar zitje in de Europese raad moet gebruiken om de Europese unie aan te spreken en om ook China bilateraal aan te spreken … Het gaat om een misdaad, en misdrijven moeten ondubbelzinnig in strafwetten worden opgenomen.”

Dhr. Demesmaeker verwees vervolgens naar een wet die het Belgische Parlement heeft aangenomen op 22 mei 2019 en waarin het verschaffen van donororganen buiten het legale circuit in het buitenland wordt verboden. Ook optreden als tussenpersoon, donoren ronselen en reclame maken voor commerciële orgaanhandel werd in België met deze wet strafbaar gemaakt.

“Zo wordt de vraagzijde drooggelegd en dat betekent dat ook het aanbod zal verdwijnen. Daarnaast is deze illegale orgaanroof slechts één van de symptomen van een ander probleem, namelijk dat we in China te maken hebben met een repressief maatschappelijk en politiek systeem. Het is ook een gesloten politiek systeem. De gevolgen van een dergelijk systeem hebben we recentelijk nog mogen ondervinden bij de uitbraak van de Covid-19-pandemie. Datzelfde systeem is verantwoordelijk voor systematische onderdrukking van religieuze minderheden, zoals de aanhangers van Falun Gong, maar ook Christenen, Oeigoeren en ook in Tibet. Dat maakt dat er een groot aantal gewetensgevangenen zijn en die dienen jammer genoeg maar al te vaak als een ‘orgaanbank’. Vragen om transparantie gaat dit industriële misbruik, de systematische vervolgingen en de onderdrukking niet doen verdwijnen.”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | aanbevolen-Lokaal, Lokaal

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.