fb pixel
aanbevolen, aanbevolen-Wereldwijd, Wereldwijd

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt aanhoudende religieuze vervolging in China

Bron: Falun Dafa Information Center | Stil protest van Falun Gong beoefenaars in Washington DC 2009

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 12 mei 2021 het “2020 Report on International Religious Freedom” gepubliceerd, 

In het rapport worden verschillende landen aangepakt, waaronder China. Tijdens een persconferentie zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken: “China criminaliseert op grote schaal religieuze expressie en blijft misdaden tegen de menselijkheid en genocide begaan tegen moslim-Oeigoeren en leden van andere religieuze en etnische minderheidsgroepen.” 

Een Falun Gong beoefenaar wordt gearresteerd op het Tiananmen plein in Peking

Het rapport vermeld ondermeer het besluit van Blinken om Yu Hui, de voormalige directeur van het 610 Bureau in Chengdu te sanctioneren. Blinken zei hierover: “Vandaag maak ik bekend dat we Yu Hui hebben gesanctioneerd voor zijn betrokkenheid bij grove schendingen van de mensenrechten, namelijk de arbitraire opsluiting van Falun Gong beoefenaars.” Yu en zijn familie zullen hierdoor niet langer meer worden toegelaten om de Verenigde Staten binnen te komen.

Het ‘610 Bureau’ is het bureau van het communistische regime dat zich uitsluitend bezighoudt met de vervolging van Falun Gong-beoefenaars in China.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele en meditatie-discipline die in China op 13 mei 1992 aan het grote publiek werd voorgesteld. Vanwege een sterk groeiende populariteit begon het Chinese communistische regime Falun Dafa vanaf juli 1999 te vervolgen. Om deze vervolging doorheen heel China te coördineren en uit te voeren werd het 610 bureau opgericht, dat de onbeperkte bevoegdheid kreeg om Falun Gong te elimineren.

De aankondiging van Blinken viel samen met “Wereld Falun Dafa Dag” die elk jaar op 13 mei door beoefenaars van Falun Gong wereldwijd wordt gevierd. Het Bureau voor Internationale Religieuze Vrijheid (IRF) van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken verstuurde op 13 mei de volgende tweet ter ondersteuning van Falun Dafa: “Op Wereld Falun Dafa Dag, erkennen wij de ontelbare Falun Gong beoefenaars die door de Volksrepubliek China worden vervolgd en misbruikt enkel en alleen voor hun geloofsovertuiging”

Ook in België en Nederland werd de 22e Wereld Falun Dafa Dag gevierd met straatactiviteiten in zowel Brussel als Amsterdam.

Straatactiviteiten in Amsterdam en Brussel op 13 en 15 mei ter ere van ‘Wereld Falun Dafa Dag’

De Directeur van het IRF Daniel Nadel zei over Yu’s veroordeling en de publicatie van het 2020 Report on International Religious Freedom: “Dit rapport toont dat de Verenigde Staten de godsdienstvrijheid steunen en dat wij ons standvastig inzetten voor het bevorderen van de verantwoordingsplicht voor daders van mensenrechtenschendingen”.

Sam Brownback,  de voormalige Amerikaans Ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid zei in een videoverklaring: “We geven hiermee het duidelijke signaal dat we Chinese officials niet zullen laten wegkomen met deze oorlog tegen het geloof.” Erping Zhang, woordvoerder van de Falun Dafa Information Center zei: “Ik denk dat dit een sterk signaal is voor die CCP-functionarissen in China dat het uitvoeren van deze vervolging niet alleen illegaal is, maar ook internationaal bestraft zal worden en dat de internationale gemeenschap nu toekijkt.”

In het rapport worden ook enkele ngo-rapporten over de ‘orgaan-roof’ in china geciteerd, waaronder het vonnis van het China-tribunaal, dat na een onafhankelijk onderzoek bewijzen heeft gedocumenteerd van wat volgens het tribunaal een, door de staat opgezet programma is van gedwongen orgaanroof bij gewetensgevangenen, voornamelijk Falun Gong beoefenaars.

Sam Brownback zei hierover: “We beschikken momenteel over betrouwbare informatie afkomstig van onderzoeken uitgevoerd door verschillende organisaties over de orgaanroof bij Falun Gong aanhangers. Deze zijn afkomstig van externe groepen die het bewijsmateriaal hebben bestudeerd en verklaard hebben dat dit inderdaad gebeurt [in China].”

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

One Response

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | aanbevolen, aanbevolen-Wereldwijd, Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.