fb pixel
aanbevolen-Wereldwijd, Wereldwijd

Amerikaanse commandant waarschuwt voor Marxistische invloeden binnen het Amerikaanse leger … en wordt ontslagen

Bron: Pexels.com

Afgelopen vrijdag werd Lt. Col. Matthew Lohmeier, een commandant van de Amerikaanse Space Force, uit zijn functie ontheven vanwege “publieke opmerkingen gemaakt tijdens een recente podcast”. 

Lt. Col. Matthew Lohmeier

In de podcast gaf Lohmeier commentaar op zijn recentelijk verschenen boek getiteld: ‘Een Onweerstaanbare Revolutie: Het marxistische doel van verovering & ontmanteling van het Amerikaanse leger’. In zijn boek waarschuwt hij voor de verspreiding van de marxistische ideologie binnen het leger en de nadelige gevolgen van de agenda van de huidige minister van Defensie Lloyd Austin om de ‘kritische rassentheorie’ door te drukken. Lohmeier zei: “Mijn bedoeling is niet om het beleid van minister van Defensie Austin te demoniseren, maar ik wil zowel hem alsook iedereen binnen het Amerikaanse leger duidelijk maken dat deze agenda ons alleen maar zal verdelen. Het zal ons niet verenigen.”

In een officiële verklaring van Space Force werd bevestigd dat Lt. Kol. Lohmeier, uit zijn functie als commandant van het 11e Space Warning Squadron werd ontheven “…wegens verlies van vertrouwen in zijn bekwaamheid om leiding te geven.” Zijn legerdivisie beschouwt zijn uitspraken tijdens de podcast als een “partijdige politieke activiteit.”

Tijdens een interview met Newsmax, zei Lohmeier: “Ik ben in wezen apolitiek. Het kan me niet schelen wat de politieke opvattingen zijn van mijn collega-militairen, en de jonge piloten waar ik commandant voor was. Het maakt me niet uit wat hun religieuze of niet-religieuze opvattingen zijn, want dat heeft niets te maken met hun eed aan de grondwet. Uiteindelijk hebben ze net als iedereen recht op hun geloof en hun mening. En wanneer ik constateer dat er een breuk ontstaat binnen de strijdkrachten omdat mensen worden aangeleerd dat bepaalde groepen ‘onderdrukkers’ zijn en andere ‘onderdrukt worden’, dan is het tijd om ons uit te spreken en die extremistische ideologische opvattingen te identificeren die verdeeldheid zaaien. En dat is precies wat ik probeerde te doen met mijn boek.”

De ‘kritische rassentheorie’, die zwaar leunt op marxistische en postmodernistische theorieën, stelt de Amerikaanse en westerse cultuur aan de kaak als een vorm van onderdrukking. Het heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien binnen de academische wereld, de amusementssector, de overheid, op scholen en op de werkvloer, en is opnieuw op de voorgrond getreden na de opkomst van extreem-linkse groeperingen als Antifa en Black Lives Matter. Volgens critici passen de aanhangers van deze theorie de marxistische tactiek van de “klassenstrijd” toe om mensen te verdelen op grond van ras, geslacht en etniciteit door hen te bestempelen als enerzijds “onderdrukkers” en anderzijds “de onderdrukten”.

Sommige critici beweren ook dat deze doctrine ons leert dat de Verenigde Staten een “fundamenteel racistisch land” is waar het ene ras inherent superieur is aan het andere. Volgens Lohmeier heeft het Pentagon eerder dit jaar alle militairen opgedragen een video te bekijken met inhoud die gebaseerd is op het 1619-project van The New York Times, waarin volgens Lohmeier “…erop wordt gehamerd dat ons land van nature kwaadaardig is. Ik ben helemaal niet tegen diversiteit of integratie, hoewel het ervan afhangt hoe we deze termen definiëren … Het uitgangspunt of de basis van dit alles zouden steeds de fundamentele idealen moeten zijn die we hebben vastgelegd in de Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet, en niet de kritische rassentheorie, die van het ras een visie of een lens maakt waardoor de hele wereld wordt geïnterpreteerd. En de video’s die we hier op onze basis hebben moeten bekijken, leren ons precies dat.”

Hij zei dat ‘vijanden’ zoals de Chinese Communistische Partij goed op de hoogte zijn van deze problemen die ons leger teisteren: “Onze vijanden weten heel goed dat dit in de Verenigde Staten gebeurt, met name China. Er is niets dat Xi Jinping of de Chinese Communistische Partij liever zouden willen dan dat Amerikaanse burgers, en vooral Amerikaanse militairen in uniform, elkaar naar de keel grijpen omdat ze beginnen vast te houden aan deze verdelende, concurrerende en fundamenteel onverenigbare beschrijvingen van de Amerikaanse geschiedenis.”

Tijdens een interview met de Washington Examiner zei Lohmeier ook: “Wat je op dit moment ziet gebeuren in het Amerikaanse leger is dat als je je mening durft te uiten als een conservatief iemand, je wordt bestempeld als extremist. Maar als je links gezind bent, dan is het in orde om als activist online actief te zijn, omdat niemand je ter verantwoording zal roepen.”

Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat zijn boek zal kunnen dienen als een waarschuwing voor de hogere militaire leiding om ervoor te zorgen dat het leger alsnog apolitiek blijft.

“Mijn boek is in wezen een uitnodiging aan de hogere legerleiding, en aan elke militair, om politieke partijdigheid af te zweren, en om onze verplichting te handhaven om apolitiek te blijven. Ik veroordeel alle vormen van extremisme, of ze nu rechts, links of iets ertussenin zijn, vooral wanneer het de goede orde, de discipline, of de moraal binnen onze strijdkrachten ondermijnt”

Open brief van hogere officieren op rust waarschuwt voor toenemende dreiging van marxistische en socialistische invloeden

Ironisch genoeg hebben afgelopen dinsdag een groep van 124 gepensioneerde generaals en admiraals uit vijf takken van het Amerikaanse leger een open brief ondertekend waarin ook zij waarschuwen voor marxisme en socialisme als een dreigend gevaar voor Amerika. De groep militaire leiders noemen zichzelf “Flag Officers For America” en hun brief werd gepubliceerd op hun website.

De brief opent met: “Onze natie is in groot gevaar. We zijn, zoals nooit tevoren sinds haar oprichting in 1776, verwikkeld in een strijd om het voortbestaan van onze constitutionele republiek.” Het conflict gaat tussen aanhangers van socialisme en marxisme versus aanhangers van grondwettelijke vrijheid en onafhankelijkheid. 

In de brief vermeldden ze onder meer een gebrek aan verkiezingsintegriteit, een te grote invloed van de uitvoerende macht, en maatregelen om de bevolking onder controle te houden, zoals buitensporige lockdowns en de langdurige sluiting van scholen en bedrijven. Maar het meest verontrustende is volgens hen de toenemende censuur op de schriftelijke en verbale meningsuiting die onze fundamentele rechten rechtstreeks aantasten. 

Net zoals Lt. Kol. Lohmeier, waarschuwen deze gepensioneerde militaire leiders ook tegen samenwerking met de Chinese communistische partij, zeggende dat dit de grootste externe bedreiging voor Amerika is op dit moment. De groep zegt dat samenwerking met de CCP, het regime alleen maar verder aanmoedigt om militair, economisch, politiek en technologisch verder te gaan op weg naar werelddominantie. 

In hun brief wijzen ze ook op een aantal andere belangrijke nationale veiligheidskwesties, waaronder open grenzen en de nucleaire deal met Iran.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Lees Meer | aanbevolen-Wereldwijd, Wereldwijd

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.