fb pixel
aanbevolen-China, China

Conferentie over CCP’s gedwongen orgaanroof: “Een plicht voor iedereen”

Bron: Screenshot De Lantaarn

Gedwongen orgaanroof is de praktijk van het doden van mensen voor hun organen. De Chinese Communistische Partij heeft de afgelopen twee decennia systematisch organen van mensen “geoogst op aanvraag”. Voor de slachtoffers, waaronder politieke gevangenen, Falun Gong beoefenaars en Oeigoeren, is het niet alleen het oogsten van hun organen, het is ook het beroven van hun leven. Voor de rest van ons berooft het ons van onze menselijkheid en het vergiftigt voor altijd ons vermogen om mens te zijn.

Op 24 februari 2021 hielden vertegenwoordigers van 115 organisaties een internationale conferentie over gedwongen orgaanoogst. Het evenement werd samen georganiseerd door The International Coalition to End Transplant Abuse in China en de Victims of Communism Memorial Foundation. Onder de sprekers bevonden zich gerespecteerde experts, zoals professor Wendy Rogers, Dr. David Matas, de heer Ethan Gutmann en The Hon David Kilgour.

Sir Geoffrey Nice, QC
Sir Geoffrey Nice, QC

Sir Geoffrey Nice QC, voorzitter van het China Tribunaal, hield de keynote speech. Tot de conferentie verklaarde Sir Geoffrey: “Met de Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 werd begrepen dat rechten universeel zijn, en als rechten universeel zijn, zijn plichten ook universeel. En het zijn niet alleen de plichten van regeringen, het zijn de plichten van mensen. Als dus wordt vastgesteld dat de rechten van één groep mensen fundamenteel worden geschonden, wat die schending ook mag zijn, als die schending groot en duidelijk genoeg is, dan is het voor de rest van ons, onze plicht om iets te doen om dit recht te zetten”.

Deze plicht stond centraal op deze internationale conferentie, waaraan deelnemers uit 30 landen, 66 NGO’s en 19 academische en medische instellingen deelnamen.

Dr. Sean Lin, communicatiedirecteur van de Falun Dafa Vereniging van Washington DC, verklaarde: “Academisch onderzoek door Maria Cheung, Torsten Trey en David Matas e.a. hebben een direct verband aangetoond tussen de vervolging van Falun Gong beoefenaars, geïnitieerd door de voormalige Chinese President Jiang Zemin, en gedwongen orgaanoogst, en beschreven de vervolging als een Koude Genocide, een langzaam voortschrijdende, verborgen, maar desalniettemin destructieve vorm van genocide, die onverminderd voortduurt tot op de dag van vandaag.” De conferentie maakte ook van de gelegenheid gebruik om het principiële standpunt van het Canadese Lagerhuis te prijzen, dat de wreedheden tegen de Oeigoeren als genocide heeft bestempeld. In zijn reactie verklaarde de heer Zuberi dat hij hoopt “dat andere landen dit voorbeeld zullen volgen. Het is iets dat we als een internationale, wereldwijde gemeenschap moeten doen.”

In hun slotopmerkingen herhaalden de organisatoren de woorden van het China Tribunaal: “Iedereen die op enigerlei wijze contacten onderhoudt met de Volksrepubliek China … moet nu erkennen dat hij, voor zover hierboven onthuld, interactie heeft met een crimineel regime.” Aangezien het China Tribunaal heeft geconcludeerd dat de Volksrepubliek China een criminele staat is, moet de CCP ook worden aanzien als een criminele organisatie. Om de misdaden te stoppen, moeten we de criminelen straffen. Alles minder dan dat, komt neer op medeplichtigheid.

Deel dit artikel en laat zo meer mensen weten over De Lantaarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bronnen Voor Dit Artikel

Video

Lees Meer | aanbevolen-China, China

Aanbevolen
Opmerkelijk
Opinie
Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.