fb pixel

Uitgelicht

Over De Lantaarn

De Lantaarn is een non-profit initiatief, georganiseerd door vrijwilligers die de visie delen dat in de mainstream media bepaalde invloeden op onze samenleving enerzijds onderbelicht blijven en anderzijds juist benadrukt worden door diezelfde media, om al dan niet bewust een bepaalde agenda te dienen. 

Indien we de wereld rondom ons gaan verkennen met behulp van de reguliere media, stuiten we vandaag de dag op een ernstig probleem: Er worden nog wel goede artikelen geschreven in de media, maar informatie, propaganda en onjuistheden worden maar al te vaak met elkaar vermengd.  ‘De Lantaarn.info’ wil graag fungeren als een gids voor de lezer in deze chaotische en warrige wereld en zo een lichtpunt op het wereldtoneel vormen. 

Opinie

Onze kijk op zaken

Op 30 april schreef Roger Garside, die tot tweemaal toe als Brits diplomaat in China heeft gewerkt, een opinieartikel in de Globe and Mail, getiteld "Regime change in China is not only possible, it is imperative," waarin hij zijn mening geeft over hoe de koers van het China onder leiding van Xi Jinping kan worden bijgestuurd: "Een groot deel van de Chinese elite is diep gekant tegen de koers die de heer Xi aanhoudt. Zij erkennen dat economische hervormingen zonder politieke veranderingen problemen hebben veroorzaakt die China als natie schaden en een risico vormen voor hun eigen belangen."
Wereldwijd hebben regeringen ingezet op zware lockdowns om het Corona virus te bestrijden. Hoewel het idee van lockdowns niet nieuw is, is het nooit eerder op zo'n grote schaal toegepast. Hoe is dit beleid tot stand gekomen dat zoveel navolging heeft gekregen wereldwijd? Net als de oorsprong van het Corona virus, wijzen ook in dit vraagstuk alle pijlen richting China.
Door de coronacrisis leven we momenteel in een wereld waarin alles draait om cijfers. De samenleving gaat ervan uit dat deze cijfers de feiten benaderen, en dat ze zullen leiden tot een effectief en preventief gezondheidsbeleid, met de bedoeling om 'het lijden in de wereld' te minimaliseren. Maar volgens professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) moeten we uiterst voorzichtig zijn met deze aanpak. Tijdens een interview met ‘De Nieuwe Wereld’ legt hij uit waarom.
De deal die de Amerikaanse elite heeft gesloten met China heeft een precedent in de geschiedenis van Athene en Sparta. Wat leert de geschiedenis ons over dit moment? De Amerikaanse schrijver en reporter Lee Smith schreef er een aangrijpend artikel over.

Video

Interessant beeldmateriaal

China transformeerde van een eeuwenoud keizerrijk tot een communistische staat. Deze video toont een wereldbeeld dat des te meer de ontstellende realiteit belicht waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd, een opkomend China dat ambieert om uit te groeien tot de overheersende wereldmacht.
Deze video illustreert hoe communistische gedachtengoed verspreid wordt via het onderwijs. Dit specifieke voorbeeld betreft een leraar aan een middelbare school in Sacramento, Californië. Hij prijst openlijk de communistische ideologie aan in zijn klas, wat strafbaar is aldaar (bron: link)

Opmerkelijk

Opvallende gebeurtenissen

De Chinese Communistische Partij (CCP), werd in juli 1921 opgericht, en heeft een eeuw lang dood en verderf gezaaid onder de Chinese bevolking. Mao Zedong zei ooit: “om het volk onder controle te krijgen, is het nodig om ze op geregelde tijdstippen te onderdrukken.” Als je de geschiedenis van het moderne China bekijkt lijk het wel alsof men deze stelling letterlijk heeft toegepast. Met intervallen van ongeveer 10 jaar volgde de ene onderdrukking na de andere.
In de zoektocht naar de oorsprong van Covid-19 lijken wereldwijd meer en meer top wetenschappers de doos van pandora op een kier te zetten. Zelfs Dr. Antony Fauci, lid van de Witte Huis Coronavirus Task Force, heeft onlangs verklaard dat hij “…niet langer overtuigd is van het feit dat het virus op natuurlijke wijze is ontstaan”. Het lijkt er meer en meer op dat zijn uitspraak de discussie over een lab-lek als mogelijke oorzaak voor de verspreiding van Covid-19 in een stroomversnelling heeft gebracht.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 12 mei 2021 het "2020 Report on International Religious Freedom" gepubliceerd, waarin de voortdurende religieuze vervolging van het Chinese volk wordt belicht. Het rapport vermeld ondermeer het besluit van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken om Yu Hui, de voormalige directeur van het 610 Bureau in Chengdu te sanctioneren voor zijn "grove schendingen van de mensenrechten, namelijk de arbitraire opsluiting van Falun Gong beoefenaars.”